5 min läsning

Utbrett fusk på onlineutbildningar

Det finns många åsikter kring huruvida onlineutbildningar är en bra utbildningsmetod. Liksom alla områden finns det både fördelar och nackdelar, men vår bestämda uppfattning är att det är övervägande fördelar om det görs på rätt sätt.
Utbrett fusk på onlineutbildningar

Debatten kring hur regleringen av onlineutbildningar för ställningsbyggare ska se ut har pågått under en lång tid. Den 20 augusti 2018 publicerades en debattartikel på byggnadsarbetaren.se som tog upp detta ämne.

Vi tar kvaliteten på största allvar

"STIB har fått flera redogörelser från företag som velat rapportera tveksamma utbildningar."

Vårt yttersta mål med denna plattform är att utbildningarna ska hålla bästa möjliga kvalitet. Vi vill vara en del av anledningen till att säkerheten ökar på arbetsplatser runtom i Sverige. Detta gör vi bland annat genom att vi flertalet gånger verfierat att kursinnehållet täcker upp samtliga punkter i motsvarande arbetsföreskrifter och dessutom utvecklar texterna och adderar kunskap vi tycker är relevant utanför arbetsföreskrifterna.

Få bevis utan slutförd utbildning

"En byggnadsarbetare fick utbildningsbevis i att bygga väderskydd utan att ha fått någon utbildning alls. Utländska arbetare kan få utbildningsbevis för svenska marknaden utan rätt utbildning eller erfarenhet."

Det finns oerhört många fördelar med att utbilda online, men tyvärr finns det också nackdelar. En nackdel som finns med onlineutbildningar är att det är väldigt svårt att få bort fusket. Det kommer alltid gå att söka efter svar på internet på en telefon samtidigt som proven görs. Det vi kan göra för att motverka detta är att bygga en plattform som har hög säkerhet så det inte går att få sitt prov markerat som avklarat utan att ha genomfört det. Vi kommer också givetvis se till att ALDRIG utfärda ett bevis utan att kontrollera att personen faktiskt har läst alla kapitel i kursen, klarat samtliga delprov samt fått godkänt resultat på slutprovet.

I någon mån måste vi lita på att den som går kursen verkligen förstår allvaret i att tillskansa sig rätt kunskaper, vilket vi trycker mycket på i kursinnehållet, och att kursdeltagaren tar sitt ansvar.

Arbetsmiljöverket bör kunna granska utbildningsgivare

"Arbetsmiljöverkets mångårige ställningsexpert Åke Norelius har länge velat att Arbetsmiljöverket skulle få chansen att granska och gripa in mot utbildningsgivare."

Detta är ett förslag vi helt och hållet står bakom och något som bör vara en självklarhet. En av anledningarna till att K-Utbildning grundades var för att göra utbildningsutbudet bättre, då vi upplevde att de som fanns inte höll den kvalitet vi önskade när vi gick dessa utbildningar. Vi är stolta över det vi skapat och skulle mer än gärna ställa upp på en granskning för att försäkra oss att våra utbildningar håller måttet. För ställningsbranschen och utbildningsföretagen är det en win-win situation. Ställningsbranschen skulle få bättre kvalitet på utbildningar samtidigt som de seriösa utbildningsföretagen skulle få legitimitet i sina utbildningar. De företag som inte står bakom denna typ av förslag är troligtvis den typen av företag som artikeln i Byggnadsarbetaren handlar om.

Kontinuerlig förbättring av våra kurser

"Jag kunde ingenting om ställningar. Utbildningen var ett skämt. Jag var på plats i fyra timmar. Under den tiden fick jag läsa i en bok om ställningsbyggnad och svenska regler och göra två examen, en för ställningsbyggnad över nio meter och en för fallskydd. Men när jag skulle göra proven, kunde jag ju fortfarande ingenting, så jag uppmanades att fuska."

Givetvis är ingen perfekt och alla människor felar, så även vi. Vi har gjort vad vi kan för att ha så bra kurser som möjligt vid denna punkt. Detta samtidigt som vi uppmanar samtliga personer som genomför våra kurser att utvärdera kursinnehållet, rapportera fel och dela sina tankar om utbildningen i helhet med oss. Detta för att vi ska kunna ta åt oss av kritik och rätta till eventuella misstag och förtydliga eventuella oklarheter.

Svårt för utländska arbetare att utbilda sig

"Eftersom den svenska byggsektorn skriker efter ställningsbyggare söker sig utländska företag och ställningsbyggare hit. Utbildningsnivån varierar men kraven på ställningsbyggare i Sverige är densamma och därför är det viktigt att kunna bevisa att man kan jobbet."

En viss del av fusket har visat sig röra sig utländska arbetare som försökt skaffa sig den utbildning som krävs men att möjligheterna inte riktigt funnits där, vilket lett till att man tagit den felaktiga vägen med ogiltiga/undermåliga utbildningar. Detta är något vi vill vara med att förbättra och vi kommer erbjuda våra kurser på flera språk (utöver svenska och engelska) för att fler ska kunna få den utbildning som krävs.

Vi vill bli ännu bättre

Har du några förslag på hur vi skulle kunna bli ännu bättre på det vi gör och det vi erbjuder? Vi lyssnar mer än gärna på dina tankar och förslag. Kontakta oss på [email protected].