,
UtbildningarArtiklarVanliga frågorKontakt
Arvid, grundare

Civilingenjör Arvid Nyman

Solcellsentreprenör och medgrundare

Om oss

Med företaget K-Utbildning är vår vision är att göra personsäkerhet i byggbranschen individuell och lärande. Med vår plattform vill vi erbjuda en tidseffektiv utbildning som var elev kan utföra så att denna tar till sig mesta möjligt. Plattformen är utformad för att vara adaptiv och fungera väl på alla plattformar - på det sätt som passar varje elev bäst.

När jag startade mitt bolag inom solcellsinstallationer insåg jag hur otroligt många kurser som jag och min personal var tvungna att gå samt hur många certifikat och intyg vi behövde. Jag upplevde att ofta var kvalitén på kurserna låg och didaktiken direkt undermålig. Bland många kursdeltagare var inställningen att de bara var på kursen för att det krävdes, de var bara där för att få utbildningsbeviset. De gånger jag stötte på personal som bara ”satt av tid” var det frustrerande och det grämde mig att jag var tvungen att betala för fortbildning som inte blev fortbildande och därtill förlorade arbetsdagar. Jag kunde inte komma över att ibland hade även föreläsare inställningen att det inte var så viktigt med utbildningarnas faktiska innehåll. Dessutom var det inte ovanligt att examinationer genomfördes i grupp, och som ofta med gruppdynamik var det vanligen en-två personer som talade högt och berättade för alla vad som skulle svaras.

Tanken med K-Utbildning var att erbjuda en flexibel utbildning som varje elev kunde använda så att den passade deras förutsättningar. Vissa kan ta till sig allt i ett svep, vissa behöver sprida utbildningen över lite tid här, lite tid där under flera dagar. De kan enkelt ta upp mobilen och gå igenom en bit av kursen när de har möjlighet - när de sitter bredvid i bilen, på lunchen, i väntan på materialleverans eller vid något annat av de många tillfällen som det uppstår lite dötid. Som med alla utbildningar ligger det mycket på eleven att vilja lära sig, och vi erbjuder alla förutsättningar att repetera till dess att eleven känner sig trygg med innehållet. Vi sätter eleven i fokus och möjliggör för varje deltagare att skapa sina egna bästa förutsättningar.

Jag är stolt över kurserna som vi erbjuder och av erfarenhet vet jag att vi jämfört med många håller en hög nivå. Vi kan naturligtvis alltid bli bättre och jag skulle uppskatta mycket ifall du ville ge oss lite återkoppling efter det att du är klar med din utbildning.

Vi har ett kontinuerligt växande kursutbud där flera av kurserna riktar sig såväl till utföraren som den som planerar arbetet. Vi har bland annat etablerade samarbeten med Nercias solcells-YH-utbildningar där vi föreläser om arbetsmiljö generellt och erbjuder våra kurser specifikt. Vi har även samarbeten med flera renodlade solcellsbolag.

Naturligtvis följer alla våra utbildningar de många krav och lagar som finns och linjerar med alla rådande och relevanta Arbetsföreskrifter (AFS).

Jag önskar er lycka till med utbildningarna!

Vänliga hälsningar,

Arvid Nyman

arvid@k-utbildning.se