,
UtbildningarArtiklarVanliga frågorKontakt

Om oss

Med mångårig erfarenhet inom byggbranschen grundades K-Utbildning 2019. Vi såg ett stort behov av att förenkla sättet branschutbildningar utförs. Vår vision är att göra personsäkerhet inom industri- och byggbranschen tillgänglig och enkel. Detta gör vi genom att tillhandahålla webbaserade utbildningar där vi sätter användaren i fokus.

Med webbutbildningar ser vi möjligheten att underlätta fortbildning för dig och er personal utan att det ska kosta för mycket och utan att det tar för mycket tid från verksamheten. Webbutbildningen är flexibel och kan användas var som helst och när som helst av vem som helst – vi minimerar ert produktionsbortfall. Våra utbildningar följer alla krav som finns och linjerar med alla rådande och relevanta Arbetsföreskrifter (AFS).