Säkra lyft
Onlineutbildning / Självstudier

Säkra lyft

Utbildningen säkra lyft ger dig de kunskaper som krävs för att få jobba som lastkopplare, signalman eller på annat sätt involveras i arbetet med materiallyft på arbetsplatsen. Syftet med denna utbildning är att öka kunskapen och medvetenheten hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö fri från olyckor och tillbud. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter för användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6).

Giltighet
Rek. 5 år
Förkunskaper
Krävs inga
Utbildningsbevis
Digitalt + fysiskt
1 795 kr
Lägg till 9 st och spara 1 795 kr
+100 kr

Går att registrera hos ID06

Vi är ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas

Läs mer

Ansök stöd hos AFA

Vi är godkända utbildare hos AFA, vilket gör er berättigade att ta del av stödet om ni uppfyller deras krav.

Läs mer

Utbildningsbevis direkt

Påbörja kurs efter köp och få utbildningsbevis direkt efter avklarat slutprov. Fysiskt utbildningsbevis skickas med posten.

Läs mer

Kursbeskrivning

Varför är utbildning i säkra lyft viktig?

Lyft är väldigt vanligt på många arbetsplatser och ofta är det lyft som sker med väldigt tunga laster. Har inte de involverade i arbetet en god utbildning och riskmedvetenhet finns det risk att lyften och lastkopplingen inte sker på ett säkert sätt, vilket leder till att risken för olyckor och tillbud ökar markant.

Att förstå riskerna i varje skede av arbetets gång är centralt i denna kurs, men också kunskapen kring de olika lyftredskapens egenskaper, hur kommunikationen mellan signalman, kranförare och lastkopplare sker på ett tydligt och säkert sätt samt val av vilket lyftredskap som är lämpligt att användas i olika situationer.

Olyckor vid lyft är tyvärr vanligt och det bästa sättet att minimera antalet olyckor är genom god kunskap och förståelse för riskerna i arbetet. Ungefär 80% av olyckorna med lyft på arbetsplatsen beror på felhantering av lyftredskap. Med rätt kunskap kring lyftredskap och risker samt förståelse för uppgiften kan antalet olyckor minskas kraftigt.

Lagar och föreskrifter

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs för att undgå riskerna i arbetet.

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning eller ett lyftredskap användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Onlineutbildning i säkra lyft

I vår användarvänliga och pedagogiska utbildningsportal erbjuder vi en onlineutbildning som är tillgänglig på alla enheter. Oavsett om du använder telefon, dator eller surfplatta kan du enkelt genomföra kursen. Dessutom sparar utbildningsportalen dina framsteg och minns var du sist var, vilket ger dig flexibiliteten att göra kursen i din egen takt och när det passar dig bäst.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från utbildningsportalen direkt efter avslutad kurs. Vi är dessutom ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i deras databas efter slutförd kurs.

Giltighetstid för säkra lyft-utbildningen

För utbildningen säkra lyft finns det ingen giltighetstid definierad i arbetsföreskrifterna eller liknande. Ansvaret att säkerställa att samtliga arbetstagare har nödvändig och aktuell kunskap ligger hos arbetsgivaren. Med tanke på att föreskrifterna ändras, och att repetition är nyttigt, rekommenderar vi att utbildningen ska förnyas åtminstone var femte år.

Demo

Om ni vill försäkra er om att vår utbildning och utbildningsportal håller den nivå vi påstår kan ni kontakta oss för en kostnadsfri demo så ni kan prova på innan ni genomför ert köp.

Frågor och funderingar

Om det är något ni undrar får ni gärna kontakta oss på [email protected] så ska vi göra vårt yttersta för att svara på era frågor och hjälpa er.

Kursinnehåll

Denna kurs sammanfattas i följande områden

Lagar och regler
Lyft och lastkoppling
Val av lyftredskap
Lyftredskapens egenskaper
Signalschema
Riskanalys
Lastkopplare och signalman
Kontroll och underhåll
Teoriprov