Skotta säkert
Onlineutbildning / Självstudier

Skotta säkert

Skotta säkert är en utbildning som riktar sig till takskottare, snövakter och fastighetsägare för att få bättre förståelse om riskerna med arbetet och för att ge förutsättningarna att kunna utföra ett skottningsarbete på säkrast möjliga vis. Okunskap och slarv leder varje år till olyckor samt skador på material och egendom till mycket stora värden. Kunskap är nyckeln till att minska antalet olyckor och skador.

Giltighet
Rek. 5 år
Förkunskaper
Krävs inga
Utbildningsbevis
Digitalt + fysiskt
1 100 kr
Lägg till 9 st och spara 1 100 kr
+100 kr

Går att registrera hos ID06

Vi är ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas

Läs mer

Ansök stöd hos AFA

Vi är godkända utbildare hos AFA, vilket gör er berättigade att ta del av stödet om ni uppfyller deras krav.

Läs mer

Utbildningsbevis direkt

Påbörja kurs efter köp och få utbildningsbevis direkt efter avklarat slutprov. Fysiskt utbildningsbevis skickas med posten.

Läs mer

Kursbeskrivning

Syftet med skotta säkert-utbildningen

Initiativet till utbildning för snöskottare kommer till stor del från försäkringsbolagen. Många försäkringsbolag ställer krav på att snöskottarna ska vara licensierade för att försäkringstagarnas självrisker inte kraftigt ska höjas. En skotta säkert-utbildning tjänar flera syften och fördelarna med utbildningen är många. Bland annat leder en bra utbildning till:

  • Bättre arbetsmiljö för arbetslaget
  • Färre olyckor för takskottarna
  • Färre olyckor för tredje man
  • Färre skador på taket och dess tätskikt
  • Att stoppa oseriösa aktörer
  • Att försäkringar gäller fullt ut

Takskottning är ett riskfyllt arbete

Skottning på tak är ett arbete som medför många risker. Snö och is medför halkrisker samtidigt som arbetet sker på hög höjd, vilket innebär att det finns risk för fall. Att arbeta med personligt fallskydd kan dessutom vara en risk i sig om det används på fel sätt. Utöver de fysiska riskerna för arbetstagarna finns det en stor risk att skador uppkommer på material, egendom eller tredje man om inte säkerhetsåtgärder vidtas. Samtliga dessa risker får du lära dig att minimera i denna utbildning.

Skotta säkert som onlineutbildning

Vår onlineutbildning genomförs på vår bekväma och lättanvända utbildningsplattform. Kursen är kompatibel med olika enheter, och oavsett om du föredrar att använda telefon, dator eller surfplatta, kan du genomföra den smidigt. Dessutom sparar plattformen hela tiden dina framsteg, vilket ger dig flexibilitet att anpassa kursens tidsplan efter dina behov.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen direkt efter avslutad kurs. Vi är dessutom ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i deras databas efter slutförd kurs.

Utbildningens giltighetstid

I slutet av 2022 tog Plåt & Ventföretagens förbundsstyrelse ett beslut att ändra giltighetstiden för skotta säkert-utbildningen från att vara giltig i fem år till att inte ha något utgångsdatum. Detta innebär alltså att det inte finns någon förutbestämd giltighetstid på en skotta säkert-utbildning, men det är starkt rekommenderat att repetera den med jämna mellanrum. Vi rekommenderar repetition åtminstone var femte år.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på [email protected].

Kursinnehåll

Denna kurs sammanfattas i följande områden

Planering
Lagar och regler
Ansvarsområden
Riskhantering
Metoder och verktyg
Personlig fallskyddsutrustning
Säkerhet på gatan
Säkerhet på taket
Att skotta rätt
Om olyckan är framme