Ställningsutbildning 2-9m
Onlineutbildning / Självstudier

Ställningsutbildning 2-9m

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter är en onlineutbildning som riktar sig till samtliga personer på en arbetsplats som antingen monterar, väsentligt ändrar eller monterar ned en ställning. Efter slutförandet av denna kurs har du utbildning och kunskap för att arbeta med ställningar med en arbetshöjd upp till nio meter, eller fyra bomlagshöjder.

Giltighet
Rek. 5 år
Förkunskaper
Krävs inga
Utbildningsbevis
Digitalt + fysiskt
1 795 kr
Lägg till 9 st och spara 1 795 kr
+100 kr

Går att registrera hos ID06

Vi är ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas

Läs mer

Ansök stöd hos AFA

Vi är godkända utbildare hos AFA, vilket gör er berättigade att ta del av stödet om ni uppfyller deras krav.

Läs mer

Utbildningsbevis direkt

Påbörja kurs efter köp och få utbildningsbevis direkt efter avklarat slutprov. Fysiskt utbildningsbevis skickas med posten.

Läs mer

Kursbeskrivning

Målgrupp

Denna ställningsutbildning riktar sig till de personer som i sitt arbete kommer i kontakt med ställningsmontage. Det ställs även krav att de som leder arbetet ska ha korrekt utbildning och kunskaper i ställningsmontage. Att arbeta från en ställning kräver inte utbildning, men däremot krävs det utbildning för att vara delaktig i ställningsmontering, göra ändringar i ställningens bärande konstruktion samt montera ned en ställning. Detta betyder att de flesta yrkesgrupper inom byggbranschen har nytta av denna utbildning. Däribland exempelvis ställningsmontörer, solcellsmontörer, snickare, målare, takläggare med flera.

Kursens underlag

Våra kurser baseras på arbetsföreskrifterna för motsvarande områden. Vad gäller allmän ställningsutbildning så baseras vår kurs huvudsakligen på arbetsföreskrifterna för ställningar (AFS 2013:4) och till viss del arbetsmiljölagen (AML, 1977:1160). Samtliga punkter och paragrafer täcks upp i kursinnehållet och presenteras på ett pedagogiskt sätt med en blandning av text, bilder, filmer och kunskapsprov, allt för att göra lärandet så pedagogiskt och intressant som möjligt.

Regler och föreskrifter

Enligt AFS 2013:4 46 § ska den som leder arbetet med att uppföra, göra väsentliga ändringar eller montera ned en ställning eller ett väderskydd vara kompetent och ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för sådant arbete. Denna person ska ha teoretisk kunskap som minst motsvarar den kunskap som krävs för det faktiska arbetet.

Enligt AFS 2013:4 47 § ska det finnas dokumentation som styrker att den som uppför, väsentligen ändrar eller monterar ned ställningar eller väderskydd har genomgått utbildning med godkänt resultat. Om inte något utbildningsbevis kan uppvisas ska sanktionsavgift betalas, vilket är 10 000 kronor per person i företaget som saknar ställningsutbildning.

Enligt AFS 2013:4 47 § ska arbetsgivaren se till att de som uppför, gör väsentliga ändringar i eller monterar ned ställningar eller väderskydd har kunskap för detta arbete.

Onlineutbildning för ställningsmontering

Vår utbildning genomförs online i din egen i vår användarvänliga och pedagogiska utbildningsportal. Utbildningsportalen är anpassad för alla olika typer av enheter och kursen går precis lika bra att göra på telefonen som på datorn eller surfplattan. Utbildningsportalen sparar dessutom dina framsteg och kommer ihåg var du senast var när du slutade, så du behöver inte göra hela kursen vid ett tillfälle utan kan göra den när det passar dig. Onlineutbildning med självstudier är ett ypperligt sätt att tillskansa sig kunskap då det är möjligt att göra momenten i den takt som passar bäst för just dig.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från utbildningsportalen direkt efter att kursen är avslutad. Vi är dessutom ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i deras databas efter slutförd kurs.

Giltighetstid för allmän ställningsutbildning

Arbetsmiljöverket har inte satt en giltighetstid på denna utbildning, men rekommendationen är att den repeteras var femte år. Arbetsgivaren har ansvaret för att bedöma riskerna på arbetsplatsen och se till att de anställda har tillräcklig utbildning och kompetens för att arbeta säkert. Det inkluderar att avgöra hur länge utbildningen anses vara giltig och när uppdateringar eller förnyelser behövs.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på [email protected].

Kursinnehåll

Denna kurs sammanfattas i följande områden

Planering
Lagar & Regler
Uppförande
Nedmontering
Överlämning
Förankring
Skydd mot fall
Dimensionering
Teoriprov