Vanliga frågor

Frågor & svar

Här kan du hitta vanligt återkommande frågor från våra kunder. Förhoppningsvis kan du hitta svaret på just din fråga här. Om du inte skulle göra det, tveka inte att höra av dig till oss så ska vi hjälpa dig.
Vad menas med utbildningsportal?

Med utbildningsportal menar vi hela vår tjänst som du når efter du har köpt en kurs och fått ett konto uppskapat åt dig. Det är i utbildningsportalen du genomför de kurser du köpt.

Vad är era kurser baserade på?

Alla våra kurser utgår från de arbetsföreskrifter som är relaterad till varje enskild kurs. Vi har noga gått igenom och sett till att samtliga punkter i arbetsföreskrifterna behandlas i våra kurser.

Får jag bygga ställning utan ställningsutbildning?

Nej. Att montera upp, montera ned eller väsentligen ändra en ställning högre än två meter kräver utbildning. Du får dock montera hantverkarställning med en maxhöjd på två meter.

Får jag arbeta från en ställning utan utbildning?

Ja. Att arbeta från en redan monterad ställning som är kontrollerad kräver ingen utbildning. Du får dock inte vara delaktig i upp- eller nedmontering och inte heller göra väsentliga ändringar som påverkar ställningens bärande struktur.

Får jag köpa en kurs åt någon annan än mig själv?

Det går bra att köpa kursen åt någon annan. När du genomför ett köp får du välja om du vill gå kurserna själv eller ge bort kursen till annan person. Efter slutfört köp kommer du ha tillgång till en licens per kurs du köpt som du sedan kan tilldela andra personer inuti utbildningsportalen.

Hur hanterar ni de personuppgifter jag lämnar ut till er?

Du kan läsa om hur vi arbetar med personuppgifter i vår integritetspolicy. Kort kan det sammanfattas som att vi samlar bara in den nödvändiga information som behövs för att få sidan att fungera och som behövs för att kunna utfärda utbildningsbevisen och vi kommer aldrig att utlämna några personuppgifter till tredje part.

Varför fick jag inget kvitto och/eller inloggningsuppgifter efter köp?

Den vanligaste anledningen är ditt företags mailfilter fångade upp dessa mail och placerade dem bland skräpposten. Börja att kolla i din inkorg för skräppost, annars kontakta oss så ska vi titta närmare på vad som hänt.

Vad kan avsaknad av ställningsutbildning få för konsekvenser?

Den absolut allvarligaste konsekvensen avsaknad av utbildning kan få är dödsfall. En felaktigt monterad ställning som rasar eller välter kan få förödande konsekvenser. Utöver detta kan även arbetsgivaren tvingas betala stora sanktionsavgifter för varje person som saknar utbildningsbevis vid kontroll.

Kan jag begära pengarna tillbaka om jag inte är nöjd?

Ja. Om du upplever att det du fick för pengarna inte uppfyller dina förväntningar kan du kontakta oss och begära ett återköp.

Kan jag betala med faktura hos er?

I betalningssteget kan du välja om du vill betala med kort eller genom faktura. Fakturan kommer skickas ut inom 24 timmar men ditt konto skapas automatiskt upp så att du kan köra igång med din utbildning direkt.

Kan jag få mitt resultat registrerat hos ID06?

Ja. Vi är ackrediterad kompetensregistrator hos ID06 för de allra flesta kurser vi erbjuder. På produktsidan kan du läsa närmare vad som gäller för varje enskild kurs.

Vad behöver jag göra för att bli ID06-registrerad?

För att vi ska kunna registrera ditt resultat i ID06 behöver vi se en giltig identitetshandling samt att du behöver ge centralt samtycke att information om dig sparas hos ID06. Identitetshandling laddar du upp på din profilsida och centralt samtycke ger du på ID06 hemsida.

Vilka kan se min info som registreras hos ID06?

De som kan se din information är du själv, det utbildningsföretag som registrerat ditt resultat, företaget du är anställd hos samt platsledningen på den arbetsplats du jobbar på.

Kan jag pausa min utbildning?

Ja. Vi har byggt vår tjänst på ett sätt att utbildningsportalen hela tiden sparar dina framsteg, vilket gör att du tryggt och säkert kan stänga hemsidan för att komma tillbaka vid ett senare tillfälle och fortsätta där du var. Detta ger dig stor frihet att göra utbildningarna när det passar dig bäst.

Vad händer om jag misslyckas med slutprovet?

Om du misslyckas med slutprovet får du göra ett nytt försök. Det finns ingen gräns på hur många försök du får göra. Dock rekommenderar vi starkt att du faktiskt går tillbaka och läser de delar du inte klarade för att försäkra dig om att du har de kunskaper som krävs för att du ska kunna göra ditt jobb på bästa sätt.

Kan jag få ett nytt utbildningsbevis om mitt försvinner?

Ja, skicka ett mail till oss på [email protected] så löser vi självklart det.

Hur länge har jag tillgång till en kurs jag köpt?

När du har köpt en kurs har du tillgång till den tills dess att du slutfört kursen. Det finns med andra ord ingen tidsbegränsning när du måste ha slutfört kursen.

Jag har klarat kursen men inte fått något utbildningsbevis

Om du klarat kursen ska du inom några minuter få ett digitalt utbildningsbevis per mail. Det fysiska utbildningsbeviset måste skickas till tryckeriet, vilket gör att det kan dröja upp till två veckor innan det kommer till dig. Vänligen kontakta oss om det tagit längre tid än så.

Kan jag läsa era kurser på olika språk?

Just nu har vi bara stöd för att genomföra kursen på svenska. Vi arbetar med att översätta kursen till flera språk. Om du önskar något speciellt språk kan du kontakta oss och lägga fram ett önskemål vilket språk vi ska prioritera.

Blir mitt utbildningsbevis för härdplaster ogiltigt i och med att EU-förordningen 2020/1149 träder i kraft?

De nya kraven är mer omfattande än de tidigare svenska kraven så troligen innebär det att ditt utbildningsbevis inte är giltigt från och med 24 augusti 2023. Kontrollera med din utbildare vad som gäller för den utbildning som du gått.

Hur påverkar EU-förordningen 2020/1149 återförsäljare av produkter som innehåller isocyanater?

Du som återförsäljare eller distributör har ett ansvar att förmedla information om de nya utbildningskraven till era kunder. Kontakta oss gärna för mer information eller för att inleda ett samarbete.

När börjar de nya utbildningskraven för härdplaster att gälla enligt EU-förordningen 2020/1149?

Från och med 2023-08-24 gäller de nya utbildningskraven för härdplaster enligt den nya EU-förordningen.

Vilka produkter omfattas av de nya utbildningskraven i EU-förordning 2020/1149?

EU-förordningen listar många ämnen som ska omfattas av utbildning men det som är tillkommande är att produkter som innehåller diisocyanater med en viktprocent av minst 0,1% även omfattas och kräver mer utbildning. Detta är i huvudsak produkter som är klassificerade med H317, H334 och H335.

Måste den nya härdplastutbildningen ske i klassrum, i fysisk form, enligt REACH-direktivet?

Nej, utbildningen behöver inte ske i klassrum och i fysisk form. Även den nya utbildningen kan ske som onlineutbildning men det som Arbetsmiljöverket skriver är att utbildaren ska finnas tillgänglig under och efter utbildningen för att svara på frågor, detta skulle exempelvis kunna ske genom chatt, mail eller telefon.