5 min läsning

Vad kan avsaknad av ställningsutbildning få för konsekvenser?

De regler och föreskrifter som Arbetsmiljöverket har tagit fram finns till av den enkla anledningen att det ska leda till ökad säkerhet. Att bryta mot dessa kan leda till bristande säkerhet och ekonomiska straff i form av sanktionsavgifter.
Vad kan avsaknad av ställningsutbildning få för konsekvenser?

Att inte ha korrekt utbildning vid ställningsmontering kan både leda till personskador och dödsfall men även sanktionsavgifter som kan komma att ufärdas till arbetsgivaren.

Utbildning leder till säkerhet

Utbildningskraven som tagits fram av arbetsmiljöverket har tagits fram av en anledning. Denna anledning är att öka kunskapen hos ställningsmontörer och därmed även öka säkerheten på arbetsplatsen. Att ha bristfällig kunskap kan leda till att ställningen exempelvis inte monteras eller dimensioneras korrekt, vilket kan leda till att ställningen i värsta fall rasar eller välter.

Personskador och dödsfall

Varje år dör eller skadas folk som arbetat på ställningar som rasat eller som inte har ordentliga och fungerande fallskydd. Detta är något som kan motarbetas med kunskap om varför dessa olyckor sker och med god planering.

Sanktionsavgifter

Utöver personskador riskerar även arbetsgivaren att tvingas betala sanktionsavgifter för varje person som saknar utbildningsbevis, det vill säga varje person som olovligen monterar en ställning på en arbetsplats.

Sanktionsavgifter för avsaknad av utbildning

En typ av sanktionsavgift som kan utfärdas är avsaknad av utbildning hos de som monterar ställningen. Företaget tvingas då betala sanktionsavgiften för varje person som saknar relevant utbildning. Är det dessutom en tilläggsutbildning som saknas, och arbetaren inte heller har grundutbildningen, måste sanktionsavgiften för båda två betalas.

Sammanfattning

Att ha rätt utbildning är oerhört viktigt för säkerheten på arbetsplatsen. Det kan dessutom bli dyrt att inte ha rätt utbildning då sanktionsavgifterna är höga. Se bilden nedanför för sanktionsavgifternas storlek för varje ställningsutbildning.

Sanktionsavgifter för avsaknad av utbildning