Härdplastutbildning (polska)
Onlineutbildning / Självstudier

Härdplastutbildning (polska)

Praca z termoutwardzalnymi twowrzewami sztucznymi i alergizującymi substancjami chemicznymi lub wspomaganie nimi stwarza słowicze risko dla wyławki i wymaga wiedzy, aby móc słowieży bezpieczne miejsce pracy. W tym szkoleniu z termoutwardzalnych twowysztwyk merytoryczny uczy się wszystkichwicz, czym są twowyszczywa termoutwardzalne, jakie szczewno szączę, jak najlepiej się chroni i wszystko inne, co połęży więści, aby wykonać procedurę postępowania prostego od wypadków.

Giltighet
5 år
Förkunskaper
Krävs inga
Utbildningsbevis
Digitalt + fysiskt
1 795 kr
Lägg till 9 st och spara 1 795 kr
+100 kr

Går att registrera hos ID06

Vi är ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas

Läs mer

Ansök stöd hos AFA

Vi är godkända utbildare hos AFA, vilket gör er berättigade att ta del av stödet om ni uppfyller deras krav.

Läs mer

Utbildningsbevis direkt

Påbörja kurs efter köp och få utbildningsbevis direkt efter avklarat slutprov. Fysiskt utbildningsbevis skickas med posten.

Läs mer

Kursbeskrivning

Szkolenie z zakresu termoutwardzalnego plastiku zgodnie z AFS 2014:43 i UE 2020/1149

Szkolenie z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych jest skierowane do każdego, kto prowadzi lub jest zatrudniony w pracy z termoutwardzalnymi tworzywami sztucznymi. Tworzywa termoutwardzalne znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, dlatego szkolenie skierowane jest do pracowników budowlanych, spawaczy, mechaników, ale także stylistów rzęs i paznokci. Upewnij się, że Ty i Twoi pracownicy przeszliście odpowiednie szkolenie, które spełnia zarówno szwedzkie, jak i europejskie wymagania.

Tworzywa termoutwardzalne

Termoutwardzalne tworzywo sztuczne to rodzaj tworzywa sztucznego, które staje się bardzo mocne, trwałe i stabilne poprzez utwardzanie. Termoutwardzalne tworzywo sztuczne jest polimerem, co oznacza, że składa się z usieciowanych cząsteczek. Po dodaniu utwardzacza i twardnieniu tworzywa sztucznego stają się one tak silnie splecione, że nie można ich odłączyć od siebie przez ogrzewanie. Daje to tworzywom sztucznym właściwości, które trudno znaleźć w innych substancjach. Na przykład tworzywa sztuczne stają się niezwykle trwałe, odporne na ciepło, zabezpieczają drobne powierzchnie i są odporne na wpływy chemiczne.

Historia i wymagania edukacyjne

W 2015 r. poprzednie rozporządzenie w sprawie tworzyw termoutwardzalnych (AFS 2005:18) przestało obowiązywać, a zamiast tego stało się częścią rozporządzenia w sprawie chemicznych zagrożeń środowiska pracy (AFS 2014:43). Rozporządzenie dotyczące chemicznych zagrożeń w środowisku pracy zaostrzyło również wymagania dotyczące szkoleń dla osób pracujących z produktami zawierającymi:

  • Diizocyjaniany
  • Elementy z tworzyw epoksydowych
  • Bezwodniki kwasów organicznych
  • Żywice formaldehydowe
  • Metakrylany znakowane H317 lub H334
  • Akrylany znakowane H317 lub H334
  • 2-cyjanoakrylan etylu lub metylo-2-cyjanoakrylan, jeżeli całkowity czas trwania pracy przekracza 30 minut tygodniowo

Nowe rozporządzenie UE (UE 2020/1149)

W sierpniu 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie UE, które uzupełnia szwedzkie przepisy. Rozporządzenie to ma zastosowanie w całej Europie, a w szczególności zaostrza wymogi szkoleniowe i jaśniejsze etykietowanie produktów zawierających ponad 0,1 % diizocyjanianu monomeru. Rozporządzenie UE stanowi:

  • Wszystkie produkty objęte rozporządzeniem UE muszą być oznakowane tekstem "Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk". (Polski: Od 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odpowiednie przeszkolenie przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.)
  • Każdy, kto profesjonalnie zajmuje się tym tematem, musi upewnić się, że posiada umiejętności niezbędne do bezpiecznej pracy, przechodząc specjalne szkolenie.

Poziom wykształcenia

To szkolenie w obszarze termoutwardzalnych tworzyw spełnia wymagania zarówno szwedzkich przepisów prawa pracy, jak i nowych wymagań szkoleniowych zgodnie z dyrektywą REACH. Edukacja jest na poziomie zaawansowanym w oparciu o definicję zawartą w UE 2020/1149.

Szkolenie online z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych

Dzięki naszemu szkoleniu online w zakresie termoutwardzalnych tworzyw sztucznych i alergenów możesz skorzystać z elastyczności, aby uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, mając jednocześnie dostęp do platformy edukacyjnej, która pomoże Ci osiągnąć cele. Portal edukacyjny oferuje szybką, bezproblemową naukę, bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz, dzięki czemu możesz uczyć się we własnym tempie i na własnych warunkach.

Dyplomy

Po ukończeniu kursu wydawane jest świadectwo ukończenia kursu i wysyłane do domu uczestnika kursu pocztą. Ponadto wydawany jest dyplom cyfrowy, który można przeglądać i pobierać z portalu kursu natychmiast po ukończeniu kursu. Jesteśmy również akredytowanym rejestratorem ID06, więc możliwe jest zarejestrowanie wyniku w ich bazie danych po ukończeniu kursu.

Demo i pytania

Czy chcesz przetestować LMS przed dokonaniem zakupu? Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości? Chcesz się z nami skontaktować z innego powodu? Napisz do nas na adres [email protected].

Kursinnehåll

Denna kurs sammanfattas i följande områden

Ogólna wiedza na temat tworzyw termoutwardzalnych
Zagrożenia dla zdrowia
Zarządzanie ryzykiem
Adaptacja miejsca pracy
Środki ochrony osobistej
Oznakowanie i oznakowanie
Kontrolne badania lekarskie i ocena sprawności
Recykling
Składowanie
Izocyjaniany
W szczególności o różnych tworzywach termoutwardzalnych
Tworzywo epoksydowe
Poliuretan
Tworzywo akrylowe
Tworzywa aminowe i fenolowe
Tworzywo estrowe
Test wiedzy