5 min läsning

Godkänd utbildare inom arbetsmiljö

Spara pengar på utbildningskostnader genom att ansöka om stöd för utbildningskostnader relaterade till arbetsmiljö. Vi är godkända utbildare hos AFA, vilket gör er berättigade att ta del av stödet om ni uppfyller deras krav.
Godkänd utbildare inom arbetsmiljö

Från och med idag har K-Utbildning ytterligare en kvalitetsstämpel. Vi är numera godkänd utbildningsanordnare av AFA-försäkringar. Detta innebär att de företag som är anslutna till AFA-försäkringar kan ansöka om stöd för upp till 70% av utbildningskostnaden. Stödet riktar sig till chefer, skyddsombud samt arbetsmiljöombud.

Bakgrund

Svenskt Näringsliv, LO och PTK gör en gemensam satsning för att uppmuntra utbildning inom förebyggande arbetsmiljöarbete. Detta gör dom genom att satsa totalt 75 miljoner kronor under 2021-2023 som stöd för utbildningar som leder till bättre arbetsmiljö.

Vem kan ansöka om stöd?

AFA-Försäkringar skriver följande på sin hemsida:

Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har möjlighet att få viss ersättning för kostnader de har för arbetsmiljöutbildning hos er. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser - där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Hur stort är stödet?

Hur stor andel av kostnaderna som subventioneras beror på några olika faktorer. Något förenklat är stödet 70% av utbildningskostnaden om chefen och skydds-/arbetsmiljösamordnare går kursen tillsammans. Om chefen och skydds-/arbetsmiljösamordnaren går kursen separat utgår stöd med 50%. Fullständiga villkor går att läsa på AFA Försäkringars hemsida.

Vilka utbildningar kan subventioneras?

I dagsläget är vi godkänd utbildningsanordnare för följande kurser:

  • Allmän ställningsutbildning 2-9 meter
  • Utbildning i säkra lyft för lastkopplare och signalmän
  • Fallskyddsutbildning
  • BAS-P/U

Läs mer om utbildningsstödet, vilka villkor som gäller och hur du ansöker hos AFA Försäkringar.