Traversutbildning inkl. säkra lyft
Onlineutbildning / Självstudier

Traversutbildning inkl. säkra lyft

Denna traverstbildning riktar sig till alla som är involverade i lyftverksamhet med travers, inklusive operatörer, arbetsledare och säkerhetsansvariga. Den passar både för nybörjare som vill få grundläggande kunskaper och för erfarna yrkespersoner som vill förbättra sina tekniker och uppdatera sina kunskaper om aktuella säkerhetsföreskrifter.

Giltighet
Rek. 5 år
Förkunskaper
Krävs inga
Utbildningsbevis
Digitalt + fysiskt
1 995 kr
Lägg till 9 st och spara 1 995 kr
+100 kr

Går att registrera hos ID06

Vi är ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas

Läs mer

Ansök stöd hos AFA

Vi är godkända utbildare hos AFA, vilket gör er berättigade att ta del av stödet om ni uppfyller deras krav.

Läs mer

Utbildningsbevis direkt

Påbörja kurs efter köp och få utbildningsbevis direkt efter avklarat slutprov. Fysiskt utbildningsbevis skickas med posten.

Läs mer

Kursbeskrivning

Traversutbildning inklusive säkra lyft

En traversutbildning är avgörande för säkerheten och effektiviteten på arbetsplatser där lyftverksamhet är en del av vardagen. Genom att utbilda personalen i korrekt användning av traverssystem och säkerhetsprocedurer minskar risken för olyckor avsevärt. Denna typ av utbildning är särskilt viktig i industrier och byggsektorer där tunga laster måste hanteras regelbundet. Med denna utbildning kan ni säkerställa att varje lyft utförs säkert och effektivt. Att investera i en traversutbildning inte bara ökar säkerheten utan också minskar risken för skador på både personal och materiell, vilket i sin tur bidrar till en produktivare och tryggare arbetsmiljö.

Varför är traversutbildningen viktig?

Traverser är oumbärliga inom många industrier för att lyfta och förflytta tunga laster. Att hantera dessa maskiner kräver noggrannhet och kompetens för att undvika olyckor och skador. I vår traversutbildning i kombination med säkra lyft ger vi deltagarna en heltäckande förståelse för hur man säkert och effektivt använder dessa verktyg. Kunskap, riskmedvetenhet och förståelse är tre viktiga nycklar till säkra arbetsplatser.

Följer de nya föreskrifterna

För att förbereda för framtida regeländringar följer utbildningen redan idag föreskrifterna för arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning (AFS 2023:11) som träder i kraft 1 januari 2025. Utbildningen uppfyller dessutom föreskrifterna för användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) för att vara aktuell även idag.

Travers som onlineutbildning

Genom att erbjuda denna utbildning online kan vi erbjuda flexibilitet och tillgänglighet för deltagare från olika geografiska områden. Vårt interaktiva lärande gör det möjligt för deltagare att studera i sin egen takt och ta del av kursmaterialet när det passar dem bäst.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från utbildningsportalen direkt efter avslutad kurs. Vi är dessutom ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i deras databas efter slutförd kurs.

Giltighetstid för traversutbildningen

För traversutbildningen finns det ingen giltighetstid definierad i arbetsföreskrifterna eller liknande. Ansvaret att säkerställa att samtliga arbetstagare har nödvändig och aktuell kunskap ligger hos arbetsgivaren. Med tanke på att föreskrifterna ändras, och att repetition är nyttigt, rekommenderar vi att utbildningen ska förnyas åtminstone var femte år.

Demo

Om ni vill försäkra er om att vår utbildning och utbildningsportal håller den nivå vi påstår kan ni kontakta oss för en kostnadsfri demo så ni kan prova på innan ni genomför ert köp.

Frågor och funderingar

Om det är något ni undrar får ni gärna kontakta oss på [email protected] så ska vi göra vårt yttersta för att svara på era frågor och hjälpa er.

Kursinnehåll

Denna kurs sammanfattas i följande områden

Lagar och regler
Traversmanövrering
Lyft och lastkoppling
Val av lyftredskap
Lyftredskapens egenskaper
Signalschema
Riskanalys
Lastkopplare och signalman
Kontroll och underhåll
Teoriprov