5 min läsning

Numera möjligt att registrera sig hos ID06

Idag tar vi ett viktigt kliv och levererar en funktion som många har efterfrågat. ID06 är väldigt vanligt inom byggindustrin och på många arbetsplatser är det ett krav för att få tillträde.
Numera möjligt att registrera sig hos ID06

Från och med idag är K-Utbildning en ackrediterad kompetensregistrator hos ID06. Det innebär att efter att du har slutfört en kurs hos oss kan vi registrera ditt resultat i ID06 kompetensdatabas.

Vad är ID06?

På ID06 hemsida kan man läsa följande om ID06 och vilket syfte det uppfyller:

ID06 lanserades 2006 av Byggföretagen för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

Vad kostar registreringen?

De flesta utbildningsföretagen tar en tilläggsavgift för att genomföra registreringen till ID06. Här vill vi skilja oss från mängden. När du går en kurs hos oss får du vid slutförd kurs frågan om du vill registrera din kompetens i ID06 kompetensdatabas. Oavsett om du svarar ja eller nej på den frågan tillkommer det inte några ytterligare kostnader.

Vad du som kursdeltagare behöver göra

För att vi ska kunna registrera din nyvunna kompetens och koppla den till dig behöver du först skapa ett konto hos ID06 och ge ett centralt samtycke. Detta gör du på id06kompetensdatabas.se och signerar med ditt mobila bank-ID.

Vilka kan se mina utbildningsbevis?

När vi har registrerat dina uppgifter hos ID06 kommer följande personer kunna se dina registrerade utbildningsbevis:

  • Du själv
  • Utbildningsföretaget (K-Utbildning Handelsbolag)
  • Företaget du är anställd hos
  • Platsledningen på den arbetsplats du jobbar på

Frågor och funderingar

Har du några frågor angående ID06 eller annat som rör de tjänster vi erbjuder? Skicka ett mail till [email protected]