Resurser

Inlägg och guider

Inlägg, guider och svar på vanliga frågor inom branschen men också om K-Utbildning som företag och de tjänster vi erbjuder.
När ska personligt fallskydd användas?
När ska personligt fallskydd användas?
I första hand ska alltid kollektiva fallskyddsanordnignar prioriteras. Där det inte är möjligt, eller om förutsättningarna kan motivera att personligt fallskydd är ett bättre val, så ska personligt fallskydd användas. Vi går igenom vad som gäller för olika typer av arbeten.
Visa artikel
Vad är en sanktionsavgift?
Vad är en sanktionsavgift?
Sanktionsavgifter är en term som de allra flesta har stött på, men det har visat sig att det finns en del frågor i ämnet. Låt oss hjälpa till att räta ut eventuella frågetecken.
Visa artikel
Ny kurs: Skotta säkert
Ny kurs: Skotta säkert
Vintern smyger sig på och snön har börjat falla i de norra delarna av vårt land. Idag lanserar vi därför vår senaste kurs som går under namnet "Skotta säkert". Kunskap är den bästa vägen till säkra arbetsplatser.
Visa artikel
Nya utbildningskrav för härdplastarbete
Nya utbildningskrav för härdplastarbete
En ny EU-förordning trädde i kraft år 2020 som ytterligare skärper kraven för märkning av produkter samt utbildningskraven för produkter innehållande diisocyanater. Från och med augusti 2023 kommer nya krav på utbildning ställas på arbetstagare som arbetar med diisocyanater.
Visa artikel
Vad är BAS-P och BAS-U?
Vad är BAS-P och BAS-U?
Vad är egentligen skillnaden på BAS-P och BAS-U och vad är deras ansvarsområden och arbetsuppgifter? Vi försöker reda ut de frågetecken som förekommer kring dessa roller.
Visa artikel
Ny kurs: BAS-P & BAS-U
Ny kurs: BAS-P & BAS-U
Byggarbetsmiljösamordnare spelar en oerhört viktig roll för att arbetsmiljön och säkerheten ska vara hög på en arbetsplats. Utbilda dig hos oss och få de kunskaper som krävs för att kunna utföra arbetet på bästa möjliga sätt.
Visa artikel
Godkänd utbildare inom arbetsmiljö
Godkänd utbildare inom arbetsmiljö
Spara pengar på utbildningskostnader genom att ansöka om stöd för utbildningskostnader relaterade till arbetsmiljö. Vi är godkända utbildare hos AFA, vilket gör er berättigade att ta del av stödet om ni uppfyller deras krav.
Visa artikel
Så här fungerar sidan
Så här fungerar sidan
Funderar du på att gå en kravutbildning men har tankar kring hur utbildningen går till? Att gå en utbildning hos oss är smidigt och du kan direkt efter genomfört kört komma igång med din utbildning.
Visa artikel
Lyckat samarbete med Nercia
Lyckat samarbete med Nercia
Vårt senaste samarbetet var ett samarbetet med Nercia yrkeshögskola där vi varit del av utbildningen för solenergitekniker. Ett samarbete som ledde till ett mycket gott resultat för båda parter.
Visa artikel
Gå din HLR-utbildning hos oss
Gå din HLR-utbildning hos oss
Vårt kursutbud breddas och numera är det möjligt att köpa en livsviktig kurs hos oss i form av en HLR-utbildning. Kunskap inom hjärt- och lungräddning räddar liv.
Visa artikel
Sex fördelar med onlineutbildningar
Sex fördelar med onlineutbildningar
Digitaliseringen öppnar upp nya möjligheter för ett mer effektivt lärande genom onlineutbildningar. Onlineutbildningar, även kallat e-learning, kommer med både fördelar och nackdelar.
Visa artikel
Tio steg till ett lyckat ställningsarbete
Tio steg till ett lyckat ställningsarbete
Att lyckas med ställningsarbete är inte lätt och kräver god kunskap och planering. Vi har sammanställt en lista över saker vi anser är viktiga för att lyckas.
Visa artikel
Får jag montera ställning utan utbildning?
Får jag montera ställning utan utbildning?
Innan man bygger en ställning finns det några saker man bör känna till vad gäller olika utbildningskrav och utbildningsnivåer beroende på ställningstyp och ställningens slutgiltiga höjd.
Visa artikel
Får jag arbeta på ställning utan utbildning?
Får jag arbeta på ställning utan utbildning?
Det är viktigt att ha god förståelse i vilken typ av arbete som får utföras på en ställning utan att du har utbildning inom området. Olika krav gäller för olika typer av ändringar och arbete.
Visa artikel
Vad kan avsaknad av ställningsutbildning få för konsekvenser?
Vad kan avsaknad av ställningsutbildning få för konsekvenser?
De regler och föreskrifter som Arbetsmiljöverket har tagit fram finns till av den enkla anledningen att det ska leda till ökad säkerhet. Att bryta mot dessa kan leda till bristande säkerhet och ekonomiska straff i form av sanktionsavgifter.
Visa artikel
Nylansering av hemsida
Nylansering av hemsida
Vi arbetar jämt och ständigt med att bli bättre, både vad gäller det faktiska kursinnehållet, vår hemsida samt vår utbildningsportal. Användarvänlighet är ett ledord för oss och vi strävar alltid efter bästa möjliga upplevelse för dig.
Visa artikel
Utbrett fusk på onlineutbildningar
Utbrett fusk på onlineutbildningar
Det finns många åsikter kring huruvida onlineutbildningar är en bra utbildningsmetod. Liksom alla områden finns det både fördelar och nackdelar, men vår bestämda uppfattning är att det är övervägande fördelar om det görs på rätt sätt.
Visa artikel
Numera möjligt att registrera sig hos ID06
Numera möjligt att registrera sig hos ID06
Idag tar vi ett viktigt kliv och levererar en funktion som många har efterfrågat. ID06 är väldigt vanligt inom byggindustrin och på många arbetsplatser är det ett krav för att få tillträde.
Visa artikel
K-Utbildning har gått live
K-Utbildning har gått live
Efter ett hårt arbete kan vi gladeligen meddela att vi lanserar vår hemsida. Nu kan vi vara en bidragande faktor till ökad säkerhet på arbetsplatser runtom i landet.
Visa artikel