Artiklar

Inlägg och guider

Inlägg, guider och svar på vanliga frågor inom branschen men också om K-Utbildning som företag och de tjänster vi erbjuder.
Guide: Dessa utbildningssteg behöver du för arbete på väg
Guide: Dessa utbildningssteg behöver du för arbete på väg
Det kan vara svårt att förstå alla APV-steg och vad som krävs för att utföra olika typer av vägarbeten. På den här sidan klargör vi vilka krav som gäller och ger dig tillgång till en interaktiv guide där du kan svara på 11 korta frågor om ditt arbete. Därefter kommer vi att sammanfatta vilka utbildningssteg du behöver ta.
Visa artikel
Arbetsmiljöverket omarbetar regelstrukturen för AFS
Arbetsmiljöverket omarbetar regelstrukturen för AFS
Arbetsmiljöverket har under de senaste åren gjort ett väldigt grundläggande arbete med att förbättra strukturen och tydligheten i sina AFS:ar. Arbetet de har gjort gör det väldigt mycket lättare för alla individer i olika roller att förstå vilket ansvar som vilar på ens axlar. De nya föreskrifterna och den nya strukturen träder i kraft den 1 januari 2025.
Visa artikel
Ny utbildning: ADR 1.3 - Farligt gods
Ny utbildning: ADR 1.3 - Farligt gods
Idag lanserar vi vår senaste utbildning som gör dig redo att arbeta med transport av farligt gods. Alla som i sin yrkesroll är involverade i hantering eller transportering av farligt gods ska vara utbildade enligt kapitel 1.3 i den internationella bestämmelsen ADR.
Visa artikel
Machokultur i byggbranschen (2024)
Machokultur i byggbranschen (2024)
Byggcheferna har de senaste åren genomfört en undersökning där syftet är att försöka få en förståelse kring till vilken grad branschen upplever att det finns en machokultur. Den senaste mätningen visade att strax under hälften av alla chefer och arbetstagare upplever en machokultur.
Visa artikel
Personligt fallskydd är livsfarligt men livsviktigt
Personligt fallskydd är livsfarligt men livsviktigt
En vanlig missuppfattning är att personligt fallskydd med sele och säkerhetslina är det säkraste sättet att skydda sig mot fall. Det stämmer dock inte då användning av personligt fallskydd i sig innebär stora risker.
Visa artikel
Tio tips för säker snöskottning på tak
Tio tips för säker snöskottning på tak
På vintertid är takskottning ett väldigt viktigt arbete för att inte riskera att taket tar skada från överbelastning, eller än värre, för att undvika att is och snö faller ned från taket på förbipasserande. Det finns en hel del att tänka på när arbetet utförs för att göra det på bästa, säkraste och mest effektiva sätt.
Visa artikel
Nya utbildningskrav och sänkt pris för härdplastutbildning
Nya utbildningskrav och sänkt pris för härdplastutbildning
Idag börjar de nya utbildningskraven att gälla enligt EU-direktivet 1149/2020, vilket innebär att utbildningskraven för diisocyanater höjs inom hela EU. Med tanke på det lanserar vi idag en kampanj där vi sänker priset på vår härdplastutbildning med 25% fram till och med årsskiftet (2023-12-31), så alla har möjlighet att uppfylla kraven till ett riktigt bra pris.
Visa artikel
Quiz: Kan du reglerna för vägarbete?
Quiz: Kan du reglerna för vägarbete?
Arbete på väg är riskfyllt och ställer höga krav på arbetarna för att skapa en säker arbetsmiljö samt säkra och kontrollerade trafikflöden för trafikanterna. Det är mycket som är viktigt att kunna och känna till. Hur bra koll har du på reglerna?
Visa artikel
Ny kurs: Arbete på väg steg 1 (1.1, 1.2 & 1.3)
Ny kurs: Arbete på väg steg 1 (1.1, 1.2 & 1.3)
Idag lanserar vi den senaste av våra kurser vi arbetat med. Det är en utbildning för arbete på väg som uppfyller de kompetenskrav från Trafikverket för steg 1.1, 1.2 samt 1.3, med andra ord hela APV steg 1.
Visa artikel
Okunskap kring risker med kvartsdamm
Okunskap kring risker med kvartsdamm
Kvartsdamm utgör en mycket allvarlig säkerhetsrisk på arbetsplatser och är anledningen till flera allvarliga sjukdomar. Samtidigt är okunskapen och ignoransen stor på arbetsplatser runt om i landet och det är viktigt att ta säkerheten på största allvar när arbete sker med kvartshaltigt material.
Visa artikel
Ny kurs: Kvartsdamm
Ny kurs: Kvartsdamm
Att arbeta med kvartshaltigt material innebär väldigt stora risker om arbetet inte sker på ett säkert och kontrollerat sätt. Okunskapen kring riskerna som finns är påtagliga på arbetsplatser runt om i landet och det märks tydligt på attityden. Som ett led i detta lanserar vi idag vår senaste utbildning som är en utbildning om kvartsdamm.
Visa artikel
Tio vanliga misstag vid arbete med personligt fallskydd
Tio vanliga misstag vid arbete med personligt fallskydd
Personligt fallskydd är väldigt bra och effektivt ur säkerhetssynpunkt, men om det används fel kan användningen i sig utgöra risker. Här listar vi tio vanliga misstag vi sett när arbete sker med personligt fallskydd.
Visa artikel
Quiz: Vad vet du om ställningsmontering?
Quiz: Vad vet du om ställningsmontering?
Det finns väldigt många viktiga regler som gäller när det kommer till ställningsbyggnation. Har du koll på alla dessa? Testa dig själv här!
Visa artikel
Att rapportera olyckor på arbetsplatsen
Att rapportera olyckor på arbetsplatsen
Enligt arbetsmiljölagens tredje kapitel har arbetsgivaren skyldighet att rapportera in olyckor, dödsfall, allvarliga tillbud och arbetsskador till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. I denna artikel kommer vi lära oss mer om vad som gäller för en del olika situationer och scenarier.
Visa artikel
Kampanjerbjudande inför vårsäsongen
Kampanjerbjudande inför vårsäsongen
Högsäsongen för byggnads- och anläggningsbranschen närmar sig med rasande fart. Från och med idag startar vi på K-Utbildning en kampanj med 25% rabatt på samtliga kurser.
Visa artikel
Olyckor och dödsfall på arbetsplatsen under 2022
Olyckor och dödsfall på arbetsplatsen under 2022
Arbetsmiljöverket börjar närma sig en färdig sammanställning av arbetsplatsolyckor som inträffade under 2022. Högt upp på listorna finns byggnads- och anläggningsbranschen.
Visa artikel
När ska personligt fallskydd användas?
När ska personligt fallskydd användas?
I första hand ska alltid kollektiva fallskyddsanordnignar prioriteras. Där det inte är möjligt, eller om förutsättningarna kan motivera att personligt fallskydd är ett bättre val, så ska personligt fallskydd användas. Vi går igenom vad som gäller för olika typer av arbeten.
Visa artikel
Vad är en sanktionsavgift?
Vad är en sanktionsavgift?
Sanktionsavgifter är en term som de allra flesta har stött på, men det har visat sig att det finns en del frågor i ämnet. Låt oss hjälpa till att räta ut eventuella frågetecken.
Visa artikel
Ny kurs: Skotta säkert
Ny kurs: Skotta säkert
Vintern smyger sig på och snön har börjat falla i de norra delarna av vårt land. Idag lanserar vi därför vår senaste kurs som går under namnet "Skotta säkert". Kunskap är den bästa vägen till säkra arbetsplatser.
Visa artikel
Nya utbildningskrav för härdplastarbete
Nya utbildningskrav för härdplastarbete
En ny EU-förordning trädde i kraft år 2020 som ytterligare skärper kraven för märkning av produkter samt utbildningskraven för produkter innehållande diisocyanater. Från och med augusti 2023 kommer nya krav på utbildning ställas på arbetstagare som arbetar med diisocyanater.
Visa artikel
Vad är BAS-P och BAS-U?
Vad är BAS-P och BAS-U?
Vad är egentligen skillnaden på BAS-P och BAS-U och vad är deras ansvarsområden och arbetsuppgifter? Vi försöker reda ut de frågetecken som förekommer kring dessa roller.
Visa artikel
Ny kurs: BAS-P & BAS-U
Ny kurs: BAS-P & BAS-U
Byggarbetsmiljösamordnare spelar en oerhört viktig roll för att arbetsmiljön och säkerheten ska vara hög på en arbetsplats. Utbilda dig hos oss och få de kunskaper som krävs för att kunna utföra arbetet på bästa möjliga sätt.
Visa artikel
Godkänd utbildare inom arbetsmiljö
Godkänd utbildare inom arbetsmiljö
Spara pengar på utbildningskostnader genom att ansöka om stöd för utbildningskostnader relaterade till arbetsmiljö. Vi är godkända utbildare hos AFA, vilket gör er berättigade att ta del av stödet om ni uppfyller deras krav.
Visa artikel
Så här fungerar sidan
Så här fungerar sidan
Funderar du på att gå en kravutbildning men har tankar kring hur utbildningen går till? Att gå en utbildning hos oss är smidigt och du kan direkt efter genomfört köp komma igång med din utbildning.
Visa artikel
Lyckat samarbete med Nercia
Lyckat samarbete med Nercia
Vårt senaste samarbetet var ett samarbetet med Nercia yrkeshögskola där vi varit del av utbildningen för solenergitekniker. Ett samarbete som ledde till ett mycket gott resultat för båda parter.
Visa artikel
Gå din HLR-utbildning hos oss
Gå din HLR-utbildning hos oss
Vårt kursutbud breddas och numera är det möjligt att köpa en livsviktig kurs hos oss i form av en HLR-utbildning. Kunskap inom hjärt- och lungräddning räddar liv.
Visa artikel
Sex fördelar med onlineutbildningar
Sex fördelar med onlineutbildningar
Digitaliseringen öppnar upp nya möjligheter för ett mer effektivt lärande genom onlineutbildningar. Onlineutbildningar, även kallat e-learning, kommer med både fördelar och nackdelar.
Visa artikel
Tio steg till ett lyckat ställningsarbete
Tio steg till ett lyckat ställningsarbete
Att lyckas med ställningsarbete är inte lätt och kräver god kunskap och planering. Vi har sammanställt en lista över saker vi anser är viktiga för att lyckas.
Visa artikel
Får jag montera ställning utan utbildning?
Får jag montera ställning utan utbildning?
Innan man bygger en ställning finns det några saker man bör känna till vad gäller olika utbildningskrav och utbildningsnivåer beroende på ställningstyp och ställningens slutgiltiga höjd.
Visa artikel
Får jag arbeta på ställning utan utbildning?
Får jag arbeta på ställning utan utbildning?
Det är viktigt att ha god förståelse i vilken typ av arbete som får utföras på en ställning utan att du har utbildning inom området. Olika krav gäller för olika typer av ändringar och arbete.
Visa artikel
Vad kan avsaknad av ställningsutbildning få för konsekvenser?
Vad kan avsaknad av ställningsutbildning få för konsekvenser?
De regler och föreskrifter som Arbetsmiljöverket har tagit fram finns till av den enkla anledningen att det ska leda till ökad säkerhet. Att bryta mot dessa kan leda till bristande säkerhet och ekonomiska straff i form av sanktionsavgifter.
Visa artikel
Nylansering av hemsida
Nylansering av hemsida
Vi arbetar jämt och ständigt med att bli bättre, både vad gäller det faktiska kursinnehållet, vår hemsida samt vår utbildningsportal. Användarvänlighet är ett ledord för oss och vi strävar alltid efter bästa möjliga upplevelse för dig.
Visa artikel
Utbrett fusk på onlineutbildningar
Utbrett fusk på onlineutbildningar
Det finns många åsikter kring huruvida onlineutbildningar är en bra utbildningsmetod. Liksom alla områden finns det både fördelar och nackdelar, men vår bestämda uppfattning är att det är övervägande fördelar om det görs på rätt sätt.
Visa artikel
Numera möjligt att registrera sig hos ID06
Numera möjligt att registrera sig hos ID06
Idag tar vi ett viktigt kliv och levererar en funktion som många har efterfrågat. ID06 är väldigt vanligt inom byggindustrin och på många arbetsplatser är det ett krav för att få tillträde.
Visa artikel
K-Utbildning har gått live
K-Utbildning har gått live
Efter ett hårt arbete kan vi gladeligen meddela att vi lanserar vår hemsida. Nu kan vi vara en bidragande faktor till ökad säkerhet på arbetsplatser runtom i landet.
Visa artikel