5 min läsning

Får jag arbeta på ställning utan utbildning?

Det är viktigt att ha god förståelse i vilken typ av arbete som får utföras på en ställning utan att du har utbildning inom området. Olika krav gäller för olika typer av ändringar och arbete.
Får jag arbeta på ställning utan utbildning?

Du får arbeta från en ställning som monterats och är kontrollerad av behöriga personer. Regler och lagar som gäller är att du får inte vara delaktig i monteringen av ställningen utan utbildning och inte heller göra väsentliga ändringar av en redan monterad ställning.

Olika typer av ändringar

I föreskrifterna för ställningsmontering (AFS 2013:4) framgår det att det finns olika typer av ändringar av en ställningskonstruktion. Dessa är oväsentliga och väsentliga ändringar. Beroende på vilken typ av ändringar du ska göra gäller olika utbildningskrav.

Väsentliga ändringar

Som väsentliga ändringar benämns den typ av ändringar som påverkar ställningens bärande struktur eller avstyvande system. Exempel på denna typ av ändring som kräver utbildningsbevis är att flytta förankringar, diagonalstag, horisontalstag och/eller andra komponenter som krävs för ställningens styvhet. Med andra ord får du inte göra ändringar som påverkar ställningens stabilitet.

Oväsentliga ändringar

Exempel på ändringar du får göra utan utbildning är att lokalt flytta en rull- eller hantverkarställning, tillfälligt montera ned skyddsräcken eller fotlister för materialtransport eller byta ut skadad trall eller liknande komponenter. Enkelt sammanfattat tillfälliga ändringar som medför låg risk för olyckor och tillbud.

Fråga innan du gör ändringar

Är du inte utbildad i ställningsbygge bör du alltid fråga en utbildad person eller BAS-P/U om sådan finns angående vad du får och inte får göra utan utbildning. Om du inte har motsvarande utbildning och ändå gör ändringar som kräver utbildning så riskerar du både säkerheten på arbetsplatsen samt att sanktionsavgifter kan utfärdas till arbetsgivaren.

Ställningsutbildning 2-9 meter
Läs mer