Utbildningar

Utbud

Vi har ett brett och ständigt växande utbud av utbildningar. Förhoppningsvis har vi just den utbildningen du letar efter.
Produktbild för BAS-P & BAS-U
Arbetsmiljö

BAS-P & BAS-U

Enligt arbetsmiljölagen är det ett krav att alla som verkar som antingen byggarbetsmiljösamordnare i planering- och projekteringsskedet (BAS-P) eller utförandeskedet (BAS-U) har de kunskaper och den kompetens som krävs. I vår kurs för BAS-P/U lär du dig allt som är viktigt för att kunna fullfölja dina arbetsuppgifter som någon av dessa roller.

2400 kr
Produktbild för Fallskyddsutbildning
Arbetssäkerhet

Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning omfattar vad arbetstagaren behöver veta för att kunna jobba säkert när arbete sker på hög höjd och där det finns risk att falla. I kursen behandlas användning av både kollektiva och personliga fallskydd. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

1900 kr
Produktbild för HLR-Utbildning
Allmänt

HLR-Utbildning

Att ha god kunskap i hjärt- och lungräddning kan rädda livet på en medmänniska. Undersökningar visar att kunskapen kring HLR runtom i landet är väldigt varierande och brist på kunskap kan vara en anledning att du blir passiv istället för att agera om ett plötsligt hjärtstopp sker i din närhet. I denna utbildning får du lära dig allt det viktiga som behövs för att förbereda dig om du behöver ingripa vid ett plötsligt hjärtstopp.

300 kr
Produktbild för Härdplastutbildning
Arbetssäkerhet

Härdplastutbildning

Att arbeta med, eller leda arbete, med härdplaster och allergiframkallande kemiska ämnen utgör stora risker för arbetstagarna och kräver kunskap för att kunna skydda sig på bästa sätt. I denna härdplastutbildning får kursdeltagaren lära sig allt från vad härdplaster är, vilka risker som förekommer, hur man bäst skyddar sig och allt annat som är viktigt att kunna för att kunna utföra ett säkert arbete fritt från olyckor.

2100 kr
Produktbild för Skotta säkert
Arbetssäkerhet

Skotta säkert

Skotta säkert är en utbildning som riktar sig till takskottare, snövakter och fastighetsägare för att få bättre förståelse om riskerna med arbetet för att ge förutsättningar att kunna utföra ett skottningsarbete på säkrast möjliga vis. Okunskap och slarv är varje år anledningen till att olyckor samt skador på material och egendom uppkommer.

1100 kr
Produktbild för Ställningsutbildning 2-9m
Arbetssäkerhet

Ställningsutbildning 2-9m

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter är en onlinekurs som riktar sig till samtliga personer på en arbetsplats som antingen monterar, väsentligt ändrar eller monterar ned en ställning. Efter slutförande av denna kurs har du utbildning för att arbeta med ställningar med en arbetshöjd upp till nio meter, eller fyra bomlagshöjder.

1900 kr
Produktbild för Säkra lyft
Arbetssäkerhet

Säkra lyft

Kursen Säkra Lyft omfattar vad arbetstagaren måste veta för att få jobba säkert som lastkopplare, signalman eller på annats sätt involveras i arbetet med materiallyft på arbetsplatsen. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6.

1900 kr