Erbjudande

Alla utbildningar

APV 1.1, 1.2 & 1.3
Arbetssäkerhet
APV 1.1, 1.2 & 1.3
1 500 kr
Arbete på väg kan vara ett mycket riskfyllt arbete som kräver god kunskap och förståelse för att arbetet ska kunna utföras på säkrast möjliga vis. Trafikverket ställer krav på att personer som utför vägarbete eller liknande arbete intill passerande fordonstrafik har rätt kompetens. I denna utbildning får du grundkompetenser för att få utföra arbete på väg enligt Trafikverkets kompetenskrav steg 1, det vill säga nivå 1.1, 1.2 samt 1.3.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Gå till kurs
BAS-P & BAS-U utbildning
Arbetsmiljö
BAS-P & BAS-U utbildning
2 400 kr
Sedan 2009 kräver arbetsmiljölagen att det vid varje byggnads- och anläggningsarbete utses en byggarbetsmiljösamordnare för projektering och planering (BAS-P) samt en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U). Lagen säger även att de personer som verkar i dessa roller ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som uppgiften kräver. Denna utbildning ger dig den kompetens som krävs för att verka som både BAS-P och BAS-U.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Gå till kurs
Fallskyddsutbildning
Arbetssäkerhet
Fallskyddsutbildning
1 800 kr
Vår fallskyddsutbildning ger dig den kompetens som krävs för att kunna arbeta säkert på hög höjd och där det finns risk för fall. I kursen behandlas användning av både kollektivt och personligt fallskydd. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Gå till kurs
HLR-Utbildning
Allmänt
HLR-Utbildning
300 kr
Att ha god kunskap i hjärt- och lungräddning kan rädda livet på en medmänniska. Undersökningar visar att kunskapen kring HLR runtom i landet är väldigt varierande och bristen på kunskap kan vara en anledning att du blir passiv istället för att agera om ett plötsligt hjärtstopp sker i din närhet. I denna utbildning får du lära dig allt det viktiga som behövs för att förbereda dig om du behöver ingripa vid ett plötsligt hjärtstopp.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Gå till kurs
Härdplastutbildning
Arbetssäkerhet
Härdplastutbildning
Just nu spara 22%
1 800 kr
1 400 kr
Att arbeta, eller leda arbete, med härdplaster och allergiframkallande kemiska ämnen utgör stora risker för arbetstagarna och kräver kunskap för att kunna uppnå en säker arbetsplats. I denna härdplastutbildning får kursdeltagaren lära sig allt från vad härdplaster är, vilka risker som förekommer, hur man bäst skyddar sig och allt annat som är viktigt att kunna för att kunna utföra ett säkert arbete fritt från olyckor. Utbildningen linjerar med AFS 2014:43 och de nya kraven i EU-förordning 2020/1149.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Gå till kurs
Härdplastutbildning (polska)
Arbetssäkerhet
Härdplastutbildning (polska)
1 800 kr
Praca z termoutwardzalnymi twowrzewami sztucznymi i alergizującymi substancjami chemicznymi lub wspomaganie nimi stwarza słowicze risko dla wyławki i wymaga wiedzy, aby móc słowieży bezpieczne miejsce pracy. W tym szkoleniu z termoutwardzalnych twowysztwyk merytoryczny uczy się wszystkichwicz, czym są twowyszczywa termoutwardzalne, jakie szczewno szączę, jak najlepiej się chroni i wszystko inne, co połęży więści, aby wykonać procedurę postępowania prostego od wypadków.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Gå till kurs
Kvartsdamm
Arbetssäkerhet
Kvartsdamm
1 200 kr
Att arbeta med kvartshaltigt material kan innebära stora risker för de personer som utför arbetet, men även för de övriga som befinner sig på eller kring arbetsplatsen. I denna kvartsdammsutbildning kommer du få förståelse för riskerna och kunskap hur du kan utföra ditt arbete på ett så säkert sätt som möjligt och därmed skapa en god arbetsmiljö både för dig och dina kollegor.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Gå till kurs
Skotta säkert
Arbetssäkerhet
Skotta säkert
1 100 kr
Skotta säkert är en utbildning som riktar sig till takskottare, snövakter och fastighetsägare för att få bättre förståelse om riskerna med arbetet och för att ge förutsättningarna att kunna utföra ett skottningsarbete på säkrast möjliga vis. Okunskap och slarv leder varje år till olyckor samt skador på material och egendom till mycket stora värden. Kunskap är nyckeln till att minska antalet olyckor och skador.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Gå till kurs
Ställningsutbildning 2-9m
Arbetssäkerhet
Ställningsutbildning 2-9m
1 800 kr
Allmän ställningsutbildning 2-9 meter är en onlineutbildning som riktar sig till samtliga personer på en arbetsplats som antingen monterar, väsentligt ändrar eller monterar ned en ställning. Efter slutförandet av denna kurs har du utbildning och kunskap för att arbeta med ställningar med en arbetshöjd upp till nio meter, eller fyra bomlagshöjder.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Gå till kurs
Säkra lyft
Arbetssäkerhet
Säkra lyft
1 800 kr
Utbildningen säkra lyft ger dig de kunskaper som krävs för att få jobba som lastkopplare, signalman eller på annat sätt involveras i arbetet med materiallyft på arbetsplatsen. Syftet med denna utbildning är att öka kunskapen och medvetenheten hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö fri från olyckor och tillbud. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter för användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6).
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Gå till kurs