Uppdaterad BAS-P/U

Alla utbildningar

ADR 1.3 - Farligt gods
Arbetssäkerhet
ADR 1.3 - Farligt gods
1 395 kr
Transport av farligt gods, eller ADR 1.3 som utbildningen ofta benämns som, är en utbildning som riktar sig till alla personer som är del av en transportkedja som arbetar med farligt gods. Enligt det internationella regelverket ADR ska alla personer som hanterar eller transporterar farligt gods vara utbildade inom just detta.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
APV 1.1 & 1.2 (Grundutbildning fordonsförare)
Arbetssäkerhet
APV 1.1 & 1.2 (Grundutbildning fordonsförare)
1 095 kr
APV 1.2 är en utbildning för dig som arbetar som förare av väghållningsfordon. Utbildningen riktar sig till både nybörjare som behöver grundläggande kunskaper och erfarna operatörer som vill uppdatera sina färdigheter. Utbildningen är även relevant för säkerhetsansvariga som övervakar användningen av dessa fordon. Genom utbildningen får deltagarna kunskaper som krävs för att framföra fordonen säkert och effektivt, vilket är essentiellt för säkert arbete på väg.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
APV 1.1 (Allmän grundkompetens)
Arbetssäkerhet
APV 1.1 (Allmän grundkompetens)
495 kr
APV 1.1 är en nödvändig utbildning för alla som arbetar inom eller i närheten av väg- och infrastrukturprojekt. Denna kurs fokuserar på att förse deltagarna med den grundläggande kunskapen och förståelsen som krävs för säkert och effektivt arbete på eller nära vägar. Att ha allmän grundkompetens är ett krav för alla som utför arbeten som är upphandlade av Trafikverket. Dessutom bör samtliga personer som beträder en vägarbetsplats ha allmän grundkompetens för att känna till sin omgivning och de risker som finns.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
APV 1.1, 1.2 & 1.3
Arbetssäkerhet
APV 1.1, 1.2 & 1.3
1 495 kr
Arbete på väg kan vara ett mycket riskfyllt arbete som kräver god kunskap och förståelse för att arbetet ska kunna utföras på säkrast möjliga vis. Trafikverket ställer krav på att personer som utför vägarbete eller liknande arbete intill passerande fordonstrafik har rätt kompetens. I denna utbildning får du grundkompetenser för att få utföra arbete på väg enligt Trafikverkets kompetenskrav steg 1, det vill säga nivå 1.1, 1.2 samt 1.3.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
APV 2
Arbetssäkerhet
APV 2
4 995 kr
Arbete på väg kan vara ett mycket riskfyllt arbete som kräver god kunskap och förståelse för att arbetet ska kunna utföras på säkrast möjliga vis. Trafikverket ställer krav på att personer som utför vägarbete eller liknande arbete intill passerande fordonstrafik har rätt kompetens. I denna utbildning får du grundkompetenser för att få utföra arbete på väg enligt Trafikverkets kompetenskrav steg 2
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
BAS-P & BAS-U utbildning
Arbetsmiljö
BAS-P & BAS-U utbildning
2 395 kr
Sedan 2009 kräver arbetsmiljölagen att det vid varje byggnads- och anläggningsarbete utses en byggarbetsmiljösamordnare för projektering och planering (BAS-P) samt en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U). Lagen säger även att de personer som verkar i dessa roller ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som uppgiften kräver. Denna utbildning ger dig den kompetens som krävs för att verka som både BAS-P och BAS-U och uppfyller de nya föreskrifterna AFS 2023:3 som träder i kraft 1 januari 2025.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Fallskyddsutbildning
Arbetssäkerhet
Fallskyddsutbildning
1 795 kr
Vår fallskyddsutbildning ger dig den kompetens som krävs för att kunna arbeta säkert på hög höjd och där det finns risk för fall. I kursen behandlas användning av både kollektivt och personligt fallskydd. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
HLR-Utbildning
Allmänt
HLR-Utbildning
295 kr
Att ha god kunskap i hjärt- och lungräddning kan rädda livet på en medmänniska. Undersökningar visar att kunskapen kring HLR runtom i landet är väldigt varierande och bristen på kunskap kan vara en anledning att du blir passiv istället för att agera om ett plötsligt hjärtstopp sker i din närhet. I denna utbildning får du lära dig allt det viktiga som behövs för att förbereda dig om du behöver ingripa vid ett plötsligt hjärtstopp.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Härdplastutbildning
Arbetssäkerhet
Härdplastutbildning
1 795 kr
Att arbeta, eller leda arbete, med härdplaster och allergiframkallande kemiska ämnen utgör stora risker för arbetstagarna och kräver kunskap för att kunna uppnå en säker arbetsplats. I denna härdplastutbildning får kursdeltagaren lära sig allt från vad härdplaster är, vilka risker som förekommer, hur man bäst skyddar sig och allt annat som är viktigt att kunna för att kunna utföra ett säkert arbete fritt från olyckor. Utbildningen linjerar med AFS 2014:43 och de nya kraven i EU-förordning 2020/1149.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Härdplastutbildning (polska)
Arbetssäkerhet
Härdplastutbildning (polska)
1 795 kr
Praca z termoutwardzalnymi twowrzewami sztucznymi i alergizującymi substancjami chemicznymi lub wspomaganie nimi stwarza słowicze risko dla wyławki i wymaga wiedzy, aby móc słowieży bezpieczne miejsce pracy. W tym szkoleniu z termoutwardzalnych twowysztwyk merytoryczny uczy się wszystkichwicz, czym są twowyszczywa termoutwardzalne, jakie szczewno szączę, jak najlepiej się chroni i wszystko inne, co połęży więści, aby wykonać procedurę postępowania prostego od wypadków.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Kvartsdamm
Arbetssäkerhet
Kvartsdamm
1 195 kr
Att arbeta med kvartshaltigt material kan innebära stora risker för de personer som utför arbetet, men även för de övriga som befinner sig på eller kring arbetsplatsen. I denna kvartsdammsutbildning kommer du få förståelse för riskerna och kunskap hur du kan utföra ditt arbete på ett så säkert sätt som möjligt och därmed skapa en god arbetsmiljö både för dig och dina kollegor.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Skotta säkert
Arbetssäkerhet
Skotta säkert
1 100 kr
Skotta säkert är en utbildning som riktar sig till takskottare, snövakter och fastighetsägare för att få bättre förståelse om riskerna med arbetet och för att ge förutsättningarna att kunna utföra ett skottningsarbete på säkrast möjliga vis. Okunskap och slarv leder varje år till olyckor samt skador på material och egendom till mycket stora värden. Kunskap är nyckeln till att minska antalet olyckor och skador.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Ställningsutbildning 2-9m
Arbetssäkerhet
Ställningsutbildning 2-9m
1 795 kr
Allmän ställningsutbildning 2-9 meter är en onlineutbildning som riktar sig till samtliga personer på en arbetsplats som antingen monterar, väsentligt ändrar eller monterar ned en ställning. Efter slutförandet av denna kurs har du utbildning och kunskap för att arbeta med ställningar med en arbetshöjd upp till nio meter, eller fyra bomlagshöjder.
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel
Säkra lyft
Arbetssäkerhet
Säkra lyft
1 795 kr
Utbildningen säkra lyft ger dig de kunskaper som krävs för att få jobba som lastkopplare, signalman eller på annat sätt involveras i arbetet med materiallyft på arbetsplatsen. Syftet med denna utbildning är att öka kunskapen och medvetenheten hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö fri från olyckor och tillbud. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter för användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6).
Onlineutbildning
Utbildningsbevis
ID06-kompatibel