Integritetspolicy

K-Utbildning AB, org.nr 559403-8787, (”KUB”, ”Vi” eller ”Oss”), är ansvarig för behandlingen användarens personuppgifter som insamlas när hemsidan (”Webbsidan”) besöks och är således personuppgiftsansvarig. När ett användarkonto skapas eller våra tjänster används ombes användaren tillhandahålla uppgifter som föranleder att denne som person kan identifieras (”personuppgifter”).

Våra användares integritets- och dataskydd är mycket viktigt för oss och vi har därför vidtagit såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda användarens integritet. Den information som tillhandahålls oss kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Användaren kan alltid kontakta oss angående frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected].

Genom att skapa ett användarkonto och/eller använda våra tjänster accepterar användaren behandling av dennes personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Kunden godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att skicka information till denne. Innan ett användarkonto skapas eller våra tjänster används, är det viktigt att kunden läser och förstår integritetspolicyn.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter till oss. Men det är nödvändigt för oss att behandla användarens personuppgifter om det skapas ett användarkonto eller våra tjänster används, för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden.

Centrala begrepp

Personuppgifter innebär information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och användarbeteende utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Webbsidan och användarkontot har utformats för att minimera mängden personuppgifter som behandlas och Vi kommer enbart att efterfråga personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden om du har ett användarkonto och vill använda våra tjänster. Insamling av Personuppgifter sker när vår webbplats besöks, det skapas ett användarkonto eller våra tjänster används. Personuppgifter som insamlas kan vara följande:

Person- och kontaktinformation, såsom exempelvis namn, adress, telefonnummer, personnummer/samordningsnummer och e-postadress. Dessa uppgifter inhämtas när användaren skapar ett användarkonto eller använder våra tjänster. Person- och kontaktinformation är nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande mot användaren när våra tjänster används.

Enhetsinformation, såsom exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning. Informationen används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå, den används heller aldrig tillsammans med annan data som gör att informationen kan kopplas till en unik person.

Användande av Användarkontot och våra Tjänster, vi registrerar in- och utloggning på ditt användarkonto och användande av tjänsterna. Detta för att kunna ge våra medlemmar en bättre användarupplevelse men också för att kunna ge dig relevant och anpassad information om utbildningar inom dina intresseområden.

Geografisk information, användarens geografiska placering. Informationen används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå, den används heller aldrig tillsammans med annan data som gör att informationen kan kopplas till en unik person.

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på användarens enhet, när denne besöker webbplatsen använder vi direkt eller genom tredje parter, olika tekniker för att känna igen den specifike användaren och lära oss mer om användaren. Vi använder exempelvis cookies för att inloggning inte ska krävas vid varje besök på webbplatsen. För mer information om denna typ av teknik, se nedan under avsnittet ”cookies och liknande spårningsteknik”.

Information från andra källor

Vi kan från tid till annan få information från andra källor, vanligtvis våra partners, kunder, leverantörer etc. Som exempel kan en av våra kunder ge oss information om vad som hände efter att du använt våra tjänster. Information från dessa källor kan även omfatta data som registrerades innan användaren ingick avtal med oss.

Personuppgifter om barn

Webbplatsen riktar sig inte till personer under 16 år och vi kommer inte medvetet att inhämta personuppgifter om personer under 16 år.

Andras personuppgifter

Användaren har enbart rätt att tillhandahålla information om sig själv och inte om någon annan person.

Vad gör vi med insamlade personuppgifter?

All data används för att genomföra våra åtaganden mot användaren. Genom att godkänna denna integritetspolicy, godkänner användaren att vi använder dennes personuppgifter för följande ändamål:

Skicka vidare kontaktuppgifter till utbildningsarrangören som det visats intresse för; tillhandahålla våra tjänster; kommunikation; fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelse; tillgodose användaren med nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden (om kommunikation av denna typ inte önskas vänligen skicka ett e-postmeddelande till [email protected]); analysera användande och efterfrågan för att förbättra och vidareutveckla tjänsterna; förebygga, begränsa och utreda missbruk av webbplatsen och våra tjänster.

Utöver vad som framgår ovan kan Vi komma att övervaka och lagra den trafik och de kommunikationer som sker via webbplatsen i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Vem delar vi personuppgifter med?

Vi kommer inte att utlämna personuppgifter till tredje part men om så skulle ske genomförs utlämnandet i enlighet med denna integritetspolicy. Vi vidtar lämpliga och rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att användarens data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå när den har överförts till eller delats med tredje part.

Leverantörer och underleverantörer: Vi kan komma att utlämna personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer i syfte att de ska ta kontakt om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser, tillhandahålla webbplatsen eller fullgöra våra kontraktuella skyldigheter gentemot användaren för andra syften som framgår i denna integritetspolicy.

Myndigheter: Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter så som polisen, skatteverket eller andra myndigheter som användaren godkänt att vi får lämna sådan information till, eller som vi enligt lag måste lämna ut information till.

Avyttring: Om vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar, eller väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part, kan vi komma att lämna dina uppgifter till en sådan köpare.

Vi kommer aldrig att utlämna personuppgifter till tredje part, som enligt denna integritetspolicy, inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras i vårt datasystem endast så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Användande av tjänster innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett aktivt klick i något av våra utbildningsutskick.

Dina rättigheter

Användaren har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag av de personuppgifter som vi behandlar om denne. Användaren har även rätt att få information om i vilket syfte personuppgifter behandlas och justera icke-komplett eller felaktig information om användaren. Användaren äger även rätt att begära att vi upphör med att behandla dennes personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Om det inte finns legala skyldigheter för oss, som hindrar radering av datan, kommer vi på begäran att radera samtliga icke-nödvändiga personuppgifter och referenser till användaren i vår databas. Önskas radering, justering eller erhålla information om lagrade personuppgifter eller nyttja rätt till dataportabilitet kontaktas vi via epost till [email protected] och anger önskemål.

Cookies och liknande spårningstekniker

Vår webbplats använder cookies inklusive cookies från tredje part. Cookies från tredje part samlar in information till oss, inte någon annan. En cookie är en liten fil (vanligtvis med bokstäver och siffror) som laddas ner till en enhet (exempelvis en dator eller mobila enheter som en bärbar dator, iPhone, iPad, Android eller annan smartphone) som lagrar informationen på din hårddisk/flashminne eller webbläsare så att vår webbplats kan känna igen användaren som en återvändande besökare och anpassa upplevelse av våra tjänster i enlighet med tidigare preferenser när vår webbplats besöks.

Vi använder cookies för olika ändamål, exempelvis för att kunna tillhandahålla våra tjänster och webbplatsen, mäta och analysera trafiken på webbplatsen samt användande av tjänsterna.

Visst användande av cookies är nödvändig för att användaren ska kunna använda vår tjänst och vår webbplats. Detta avser exempelvis information om användarens inställningar som visar oss hur tjänsterna och webbplatsen ska presenteras i användarens webbläsare. Vi använder också cookies för att vi ska kunna anpassa våra tjänster så bra som möjligt utifrån användarens nyttjande, vilka uppgifter som lämnats, vilka val som görs när våra olika webbplatser besöks och för att se till att användaren får information som är relevant för denne. Vi använder även cookies för att föra statistik och analysera användande samt för att följa användarens nyttjande av tjänsterna.

Vi använder förstaparts och tredjeparts cookies från andra företag för att exempelvis kunna göra marknadsundersökningar och mäta datatrafiken på webbplatsen, tillhandahålla annonser till användaren samt förbättra funktionaliteten på vår webbplats.

Vi kan också använda “pixel tags”, “web beacons”, “JavaScript”, eller liknande teknologi som lagras lokalt på användarens enhet och som bland annat möjliggör spårning av hur användaren nyttjar olika webbplatser eller som mottagare av e-postmeddelanden (”Pixel Tags”). Pixel Tags kan användas i anslutning till vår webbplats vår tjänst eller e-postmeddelanden från oss eller våra partners. Pixel Tags används för att samla in vanligtvis anonym information för att hjälpa till att identifiera olika typer av information, förbättra den service våra kunder får eller relevansen av de rabatter och erbjudanden som riktas till användaren specifikt. Pixel Tags kan också användas för att identifiera vilka kurser, erbjudanden eller e-postmeddelanden som förde användaren till vår eller våra partners webbplats.

Särskilda Pixel Tags kan också användas av andra företag i syfte att spåra besök till deras webbplatser, identifiera om internettrafiken kommer från vår webbplats eller avgöra om du har rätt att använda tjänsterna.

De tredje parter vars cookies vi använder sätter eller uppdaterar cookies enbart för att samla information som krävs för de ändamål vi angivit. Dessutom använder de enbart förstaparts-cookies vilket innebär att de enbart skickar information till din domäns server. I praktiken innebär det att deras cookie blir till användarens personlig egendom för dennes domän och informationen kan inte ändras eller läsas av någon annan tjänst på en annan domän.

Informationen som genereras av dessa cookies om användarens nyttjande av vår tjänst eller webbplats och dennes aktuella IP-adress kan komma att skickas till och lagras av den tredje part som tillhandahåller relevanta cookies på serverar i exempelvis USA och andra länder. De tredje parterna kommer att använda denna information på vårt uppdrag för att utvärdera användning av webbplatsen, tjänsterna, sammanställa rapporter på aktiviteten på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster som gäller aktivitet på webbplatsen och tjänsterna till oss. Eventuell IP-adress som samlas in kommer inte att samköras med någon annan data som lagras av oss eller tredje part.

Användaren kan välja att avaktivera eller blockera cookies från olika aktörer genom att välja lämpliga inställningar i sin webbläsare. Om användaren gör det kan användarens förhindras att använda hela eller delar av funktioner i vår webbplats eller våra tjänster. För att lära mer om cookies, klicka på en av följande länkar:

  • www.whatarecookies.com
  • www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Kontakt

K-utbildning AB, org.nr, 559403-8787, med sitt säte Hesselmans väg 23, 752 63 Uppsala är personuppgiftsansvarig och ansvarar således för behandling av personuppgifter enligt ovan och är föremål för svensk dataskyddslagstiftning. Vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vid andra frågor angående integritets- och dataskydd kan du alltid nå oss på [email protected]

Höör den 25 maj 2020

SENAST UPPDATERAD: 11 januari 2023