Framtidssäkrad enligt version 2 av TDOK 2018:0371 och version 5 av TDOK 2012:86 som träder i kraft 1 september 2024.
APV 1.1 (Allmän grundkompetens)
Onlineutbildning / Självstudier

APV 1.1 (Allmän grundkompetens)

APV 1.1 är en nödvändig utbildning för alla som arbetar inom eller i närheten av väg- och infrastrukturprojekt. Denna kurs fokuserar på att förse deltagarna med den grundläggande kunskapen och förståelsen som krävs för säkert och effektivt arbete på eller nära vägar. Att ha allmän grundkompetens är ett krav för alla som utför arbeten som är upphandlade av Trafikverket. Dessutom bör samtliga personer som beträder en vägarbetsplats ha allmän grundkompetens för att känna till sin omgivning och de risker som finns.

Giltighet
Rek. 4 år
Förkunskaper
Krävs inga
Utbildningsbevis
Digitalt + fysiskt
495 kr
Lägg till 9 st och spara 495 kr
+100 kr
Logga för SBSV

Medlemmar i SBSV

Vi är medlemmar i Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser och är godkända utbildare.

Läs mer

Går att registrera hos ID06

Vi är ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas

Läs mer

Utbildningsbevis direkt

Påbörja kurs efter köp och få utbildningsbevis direkt efter avklarat slutprov. Fysiskt utbildningsbevis skickas med posten.

Läs mer

Kursbeskrivning

Målgrupp

Alla personer som ska beträda en vägarbetsplats ska ha utbildning enligt steg 1.1 (allmän grundkompetens). Dessutom ställer Trafikverket krav på att alla som ska utföra arbete på sina vägarbetsplatser ska ha denna steg 1.1-utbildning.

Kursinnehåll

Trafikverket specificerar vad det innebär att ha allmän grundkompetens. Att ha allmän grundkompetens innebär att känna till:

  • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
  • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
  • Hur en säker vägarbetsplats skapas.
  • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vår utbildning täcker upp samtliga av dessa punkter och många därtill som vi anser är viktiga att känna till och ha förståelse för.

När behövs APV steg 1.1

Generellt sett går det sammanfatta att steg 1.1 är tillräcklig utbildningsnivå om du ska beträda arbetsplatsen utan att aktivt delta i det fysiska arbetet. Dessutom är steg 1.1 tillräckligt på arbetsplatser där väldigt lite trafik passerar under arbetsskedet. Exempel på denna typ av arbeten är:

  • Arbete med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
  • Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
  • Montage av och service av anläggningsdelar.

APV som onlineutbildning

Vår utbildning för APV steg 1.1 är idealisk att genomföra online via vår utbildningsportal. Du kan enkelt utforska kursinnehållet i din egen takt och på dina egna villkor, tack vare portalens användarvänlighet och smidighet. Oavsett vilken enhet du väljer att använda kommer utbildningen gå lika smidigt. Ta kontroll över din inlärning genom att delta i denna utbildning online och njut av flexibiliteten som erbjuds.

Giltighetstid för APV steg 1.1

Från trafikverkets håll finns det ingen tydligt definierad giltighetstid för denna utbildning. Trafikverket hänvisar till arbetsmiljölagen där det framgår att det är arbetsgivarens ansvar att göra bedömningen när kompetensen behöver förnyas. Hos ID06 har APV steg 1.1 en giltighetstid på 15 månader innan det krävs att kunskaperna repeteras.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på [email protected].

Kursinnehåll

Denna kurs sammanfattas i följande områden

Allmän säkerhet vid vägarbete
Lagar och regler
Macho- och säkerhetskultur
Olycksstatistik
Roller och ansvar vid vägarbete
Personlig skyddsutrustning
Riskbedömning
Teoriprov