APV 1.1 & 1.2 (Grundutbildning fordonsförare)
Onlineutbildning / Självstudier

APV 1.1 & 1.2 (Grundutbildning fordonsförare)

APV 1.2 är en utbildning för dig som arbetar som förare av väghållningsfordon. Utbildningen riktar sig till både nybörjare som behöver grundläggande kunskaper och erfarna operatörer som vill uppdatera sina färdigheter. Utbildningen är även relevant för säkerhetsansvariga som övervakar användningen av dessa fordon. Genom utbildningen får deltagarna kunskaper som krävs för att framföra fordonen säkert och effektivt, vilket är essentiellt för säkert arbete på väg.

Giltighet
Rek. 4 år
Förkunskaper
Krävs inga
Utbildningsbevis
Digitalt + fysiskt
1 095 kr
Lägg till 9 st och spara 1 095 kr
+100 kr
Logga för SBSV

Medlemmar i SBSV

Vi är medlemmar i Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser och är godkända utbildare.

Läs mer

Går att registrera hos ID06

Vi är ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas

Läs mer

Utbildningsbevis direkt

Påbörja kurs efter köp och få utbildningsbevis direkt efter avklarat slutprov. Fysiskt utbildningsbevis skickas med posten.

Läs mer

Kursbeskrivning

Målgrupp

Den huvudsakliga målgruppen är personer som arbetar med att framföra väghållningsfordon. Utbildningskraven gäller även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster.

Kursinnehåll

Trafikverket specificerar vad det innebär att ha grundkompetens för att framföra väghållningsfordon. Att ha grundkompetens innebär att kunna:

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert.
 • Ha kännedom om trafikförordningen.
 • Ha kännedom om vägmärkesförordningen.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn.
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

Vår utbildning täcker upp samtliga av dessa punkter och många därtill som vi anser är viktiga att känna till och ha förståelse för.

När behövs APV steg 1.2

APV steg 1.2 krävs oftast för arbete som involverar användning av väghållningsfordon under specifika och ibland krävande förhållanden. Här är några exempel på när denna typ av utbildning är nödvändig:

 • Snöröjning: Operatörer som använder plogbilar, sand- och saltströare för att hålla vägar, gator och offentliga platser öppna och säkra under vintermånaderna.
 • Vägunderhåll: Användning av olika typer av fordon för reparation och underhåll av vägar, som att fylla hål, planering av vägytor och applicering av vägmarkeringar.
 • Gräsklippning och vegetationshantering längs vägar: Användning av större klippare och andra maskiner för att kontrollera och underhålla vägkanter och grönområden för att säkerställa god sikt och trafiksäkerhet.
 • Reparation och underhåll av vägskyltning och belysning: Arbete som kräver att fordon används för att nå och reparera vägskyltar och belysningsanläggningar längs vägarna.
 • Utläggning av vägmaterial: Användning av fordon för att distribuera material som grus eller asfalt under vägbyggnation eller vägunderhåll.

APV som onlineutbildning

Vår utbildning för APV 1.2 är idealisk att genomföra online via vår utbildningsportal. Du kan enkelt utforska kursinnehållet i din egen takt och på dina egna villkor, tack vare portalens användarvänlighet och smidighet. Oavsett vilken enhet du väljer att använda kommer utbildningen gå lika smidigt. Ta kontroll över din inlärning genom att delta i denna utbildning online och njut av flexibiliteten som erbjuds.

Giltighetstid för APV-utbildningen

Från trafikverkets håll finns det ingen tydligt definierad giltighetstid för denna utbildning. Trafikverket hänvisar till arbetsmiljölagen där det framgår att det är arbetsgivarens ansvar att göra bedömningen när kompetensen behöver förnyas. Vår generella rekommendation är att förnya denna utbildning åtminstone var fjärde år, gärna oftare än så.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på [email protected].

Kursinnehåll

Denna kurs sammanfattas i följande områden

Allmän säkerhet vid vägarbete
Lagar och regler
Macho- och säkerhetskultur
Olycksstatistik
Roller och ansvar vid vägarbete
Vägmärken och vägmärkesförordningen
Väghållningsfordon
Skyddsanordningar
Personlig skyddsutrustning
Riskbedömning
Arbetsmiljöplan
Teoriprov