5 min läsning

Tio tips för säker snöskottning på tak

På vintertid är takskottning ett väldigt viktigt arbete för att inte riskera att taket tar skada från överbelastning, eller än värre, för att undvika att is och snö faller ned från taket på förbipasserande. Det finns en hel del att tänka på när arbetet utförs för att göra det på bästa, säkraste och mest effektiva sätt.
Tio tips för säker snöskottning på tak

1. Använd personlig fallskyddsutrustning

Att arbeta på ett tak innebär alltid att det finns en överhängande risk att falla till en lägre nivå. Om det föreligger en risk att falla två meter eller mer ska det alltid finnas någon form av fallskydd, antingen kollektivt eller personligt fallskydd. I vanliga fall ska kollektivt fallskydd prioriteras framför personligt fallskydd, men när det gäller snöskottning är det ofta lämpligt att prioritera personligt fallskydd då arbetet är relativt kortvarigt och tiden det tar att montera ett kollektivt fallskydd inte anses skäligt.

2. Använd endast mjuka verktyg

Även om arbetets art innebär stora risker då arbetet sker på hög höjd är inte personskador den vanligaste olyckan som inträffar. Det vanligaste är att taket tar skada på grund av oförsiktighet och okunskap hos takskottarna. För att undvika detta ska alltid mjuka redskap användas vid takskottning. Ett mjukt verktyg är exempelvis en gummerad slägga eller en skyffel av plast istället för aluminium eller plåt.

3. Undvik snedbelastning

När taket skottas bör det funderas kring hur och när de olika delarna av taket ska skottas. Om allt snö skottas bort på ena sidan av taket riskerar taket att snedbelastas och skadas. Vad som rekommenderas är att skotta taket i sektioner om vartannat istället för att skotta undan all snö från ena sidan till den andra. Tänk på att ta fram en takskottningsplan innan snön kommer och första skottningen ska ske.

4. Skotta i rännor från toppen till botten

Genom att skotta i rännor från toppen (taknocken) till botten (takfoten) minskar risken för ett stort ras av snön på taket. Om skottningen skulle ske från sida till sida istället ökar risken för att snön ska börja glida och orsaka ett ras. Denna typ av ras kommer med stor sannolikhet att ta med takskottaren i fallet. Låt det inte hända dig.

5. Lämna kvar lite snö

För att öka säkerheten för egendomen rekommenderas det att inte skotta taket helt rent. Att lämna ungefär en decimeter snö är ett sätt att säkerställa att taket inte skadas av det arbete som utförs.

6. Spärra av nedanför

Det är väldigt viktigt att göra en ordentligt tilltagen avspärrning nedanför som säkerställer att inga fotgängare eller fordon riskerar att få fallande snö, istappar, verktyg eller annat material på sig som kan falla ner från taket.

7. Använd rätt teknik, utrustning och verktyg

Takskottning är påfrestande på kroppen, speciellt om tekniken inte är den bästa. Vid snöskottning gäller det att trycka bort snön med benen snarare än att lyfta med ryggen. Om det behövs lyftas ska det ske med rak rygg och utan att böja och vrida ryggen i samma rörelse. Dessutom är rätt utrustning en viktig faktor för säkerheten, exempelvis rejäla skor med bra grepp.

8. Skotta aldrig ensam

Ett takskottningsarbete får aldrig ske på egen hand. Dels ska det finnas en snövakt som ansvarar för säkerheten nere på marken och dessutom måste det finnas någon som kan agera och utföra evakuering och räddning om en olycka skulle inträffa för arbetaren upp på taket.

9. Glöm inte istapparna

Minst lika viktigt som att få bort snön från taket är det att säkerställa att det inte finns några istappar som riskerar att falla ned på förbipasserande. Dessa istappar ska knackas loss med en mjuk slägga.

10. Undvik att beträda taket

Om det är möjligt är det säkraste sättet att skotta ett tak genom att inte beträda taket och utföra arbetet från exempelvis en lift, eller till och med från marken. Med rätt verktyg, exempelvis en takräv eller snöhyvel, kan arbetet ske från marken, förutsatt att taket är relativt lågt.

Utbildning, kunskap och förståelse

Utbildning ger dig kunskap, vilket i sin tur ger dig en bättre förståelse för arbetets art och dess risker. Gå din skotta säkert-utbildning hos oss för att få säkrare arbetsplatser med färre olyckor och tillbud.

Skotta säkert
Läs mer