5 min läsning

Quiz: Kan du reglerna för vägarbete?

Arbete på väg är riskfyllt och ställer höga krav på arbetarna för att skapa en säker arbetsmiljö samt säkra och kontrollerade trafikflöden för trafikanterna. Det är mycket som är viktigt att kunna och känna till. Hur bra koll har du på reglerna?
Quiz: Kan du reglerna för vägarbete?
Fråga 1.
Hur ofta ska varningsmärken upprepas förutsatt att de inte är uppsatta med tilläggstavla för vägsträckans längd?
A
Efter 100 meter
B
Efter 2 kilometer
C
Efter 250 meter
D
Efter 1 kilometer
Fråga 2.
Hur långt innan en fara ska trafikanterna varnas med en vägskylt på en väg där maxhastigheten är 110 km/h?
A
100 - 200 meter innan faran
B
0 - 50 meter innan faran
C
1 kilometer innan faran
D
200 - 400 meter innan faran
Fråga 3.
Du använder en tvärgående energiupptagande skyddsanordning i form av en trafikbuffert. Vägen du arbetar på har en maxhastighet på 110 km/h. Hur lång måste buffertzonen bakom skyddsanordningen vara?
A
110 meter
B
65 meter
C
45 meter
D
90 meter
Fråga 4.
Vilken av följande beskriver V3-principen som är en central del i säkerheten vid vägarbeten?
A
Vaksamhet, varna och visa
B
Värna, varna och vaka
C
Varna, vägled och värna
D
Visa, värna och varna
Fråga 5.
Vilket av följande gäller för rinnande ljus?
A
Ljuscykeln ska vara 1,5 sekund, med en lystid på 0,2 sekund per lykta
B
Ljuscykeln ska vara 3,5 sekunder, med en lystid på 0,5 sekund per lykta
C
Ljuscykeln ska vara 1 sekund, med en lystid på 0,1 sekunder per lykta
D
Ljuscykeln ska vara 5 sekunder, med en lystid på 1 sekund per lykta
Fråga 6.
Vilken klassificering på varselkläder behövs vid arbete på väg enligt EN 471?
A
Klass 3
B
Klass 4
C
Klass 1
D
Klass 2
Fråga 7.
Arbete sker på väg och avståndet mellan närmaste körfält och arbetsplatsens personal är 3 meter. Vilken är den högsta tillåtna hastigheten som trafiken får passera förbi?
A
30 km/h
B
Det finns ingen maxhastighet
C
70 km/h
D
50 km/h
Fråga 8.
Vilken är den högsta tillåtna verkliga hastigheten förbi väghållningsfordon eller vägarbetsplatsen om ett intermittent arbete sker?
A
90 km/h
B
50 km/h
C
70 km/h
D
30 km/h
Fråga 9.
Hur bred ska säkerhetszonen vara om den tillåtna hastigheten på sträckan där vägarbetet sker är 90 km/h?
A
4.5 meter
B
10 meter
C
Den ska alltid vara 5 meter oavsett hastighet
D
9 meter
Fråga 10.
När en vakt används för trafikdirigering, vilken är den högsta tillåtna hastigheten förbi vakten?
A
30 km/h
B
15 km/h
C
70 km/h
D
50 km/h
Fråga 11.
Får du på ett fordon i rörelse montera vägmärket “Varning för farlig kurva” (A1)?
A
Ja
B
Nej
Fråga 12.
Du ska utföra ett vägarbete på en skyddsklassad väg. Hur långt innan vägarbetet ska vägmärket "Varning för vägarbete" (A20) inklusive tilläggstavla "Avstånd" (T2) märkas ut?
A
500 meter innan
B
2 kilometer innan
C
500 meter innan
D
1 kilometer innan