5 min läsning

Quiz: Vad vet du om ställningsmontering?

Det finns väldigt många viktiga regler som gäller när det kommer till ställningsbyggnation. Har du koll på alla dessa? Testa dig själv här!
Quiz: Vad vet du om ställningsmontering?

Att veta vilka regler och lagar som gäller på en arbetsplats är en grundläggande faktor för att kunna ha en arbetsplats utan olyckor och tillbud. En vanlig arbetsuppgift på en byggarbetsplats är montering av ställningar, men har du koll på vilka regler som gäller?

Testa dig själv

Här nedanför hittar du ett quiz med frågor kopplade till ställningsmontering. Kom ihåg att ett bra resultat på detta quiz inte ger dig rätt att arbeta med ställningar utan ett godkänt utbildningsbevis som styrker dina kunskaper.

Fråga 1.
Hur stort får avståndet mellan en ställning och fasad, eller annan angränsande konstruktion, vara som mest?
A
Avståndet får inte överstiga 15 centimeter
B
Avståndet får inte överstiga 30 centimeter
C
Avståndet får inte överstiga 50 centimeter
D
Ställningen måste stå i direkt kontakt till arbetsytan eller annan angränsande konstruktion
Fråga 2.
Hur högt ska ett skyddsräcke på en ställning minst vara?
A
Åtminstone 0,95 meter högt
B
Åtminstone 1,15 meter högt
C
Åtminstone 1,30 meter högt
D
Det beror på hur högt upp arbetet sker
Fråga 3.
Vilken är den minsta tillåtna höjden på en fotlist?
A
50 millimeter
B
100 millimeter
C
150 millimeter
D
200 millimeter
Fråga 4.
I en större ställningskonstruktion kan det behövas flera olika tillträdesleder. Hur långt är det rekommenderade maximala avståndet mellan varje tillträdesled?
A
Det bör inte vara mer än 10 meter mellan varje tillträdesled
B
Det bör inte vara mer än 25 meter mellan varje tillträdesled
C
Det bör inte vara mer än 50 meter mellan varje tillträdesled
D
Det bör inte vara mer än 100 meter mellan varje tillträdesled
Fråga 5.
Hur monteras en ställning som består av komponenter från två olika prefabricerade system?
A
Det spelar ingen roll, så länge en anvisning väljs och följs hela vägen
B
Komponenter från olika ställningssystem får aldrig blandas
C
Utifrån de monteringsanvisningar som majoriteten av komponenterna hör till
D
En särskild utredning måste göras
Fråga 6.
Vilket av följande arbetsmoment kräver inte utbildning?
A
Att använda en redan monterad ställning i sitt arbete
B
Att hantlanga ställningsmaterial under montering
C
Att montera ned en ställning
D
Att väsentligt ändra ställningens bärande konstruktion
Fråga 7.
Vilken utbildning måste du ha för att få bygga en ställning med väderskydd?
A
Om väderskyddet är lägre än nio meter räcker "allmän ställningsutbildning"
B
Om väderskyddet är högre än nio meter räcker "särskild utbildning om ställningar"
C
"Allmän ställningsutbildning" och "tilläggsutbildning om väderskydd" krävs oavsett ställningens höjd
D
"Särskild utbildning om ställningar" och "tilläggsutbildning om väderskydd" krävs oavsett ställningens höjd
Fråga 8.
Vilka delar måste ett skyddsräcke bestå av?
A
Överledare och fotlist
B
Endast överledare förutsatt att ställningen är lägre än 9 meter
C
Överledare, mellanledare och diagonalstag
D
Överledare, mellanledare och fotlist
Fråga 9.
Vad är det huvudsakliga syftet med förankringar högt upp på en ställning?
A
Att motverka stjälpning
B
Att öka hållfastheten
C
Alla förankringspunkter tjänar samma syfte
D
Att fungera som förankringspunkter till personligt fallskydd
Fråga 10.
Vilken är den högsta höjd du får jobba från på en rullställning om du har "allmän ställningsutbildning"?
A
Maximalt nio meter till arbetsplanet
B
Maximalt fem meter till arbetsplanet
C
Tre gånger minsta basbredden samt maximalt nio meter till arbetsplanet
D
Fem gånger minsta basbredden samt maximalt nio meter till arbetsplanet
Fråga 11.
Hur skiljer sig ett stålrör mot ett aluminiumrör om det överbelastas?
A
De beter sig på samma sätt vid lika belastning
B
Aluminiumröret håller bättre
C
Aluminiumröret kommer deformeras och stålröret kommer knäckas
D
Stålröret kommer deformeras och aluminiumröret kommer knäckas
Fråga 12.
Vilken är minsta godstjockleken för rör som används i en rörställning?
A
2.0 mm för stålrör och 2.5 mm för aluminumrör
B
3.2 mm för stålrör och 4.0 mm för aluminiumrör
C
6.0 mm för stålrör och 8.0 mm för aluminiumrör
D
2.9 mm för stålrör och 4.2 mm för aluminiumrör