5 min läsning

När ska personligt fallskydd användas?

I första hand ska alltid kollektiva fallskyddsanordnignar prioriteras. Där det inte är möjligt, eller om förutsättningarna kan motivera att personligt fallskydd är ett bättre val, så ska personligt fallskydd användas. Vi går igenom vad som gäller för olika typer av arbeten.
När ska personligt fallskydd användas?

I föreskrifterna för byggnads- och anläggningsarbete framgår det att åtgärder måste vidtas för att förhindra fall om arbetet sker så att det finns en risk att falla två meter eller mer. Det innebär att grundregeln är att det ska finnas fallskyddsanordning av något slag om fallhöjden är två meter eller högre. Ett fall på två meter är dock så högt att det rekommenderade är att ha fallskydd även på lägre nivåer.

Kollektivt fallskydd i första hand

En sak som är viktig att förstå är att ett kollektivt fallskydd (exempelvis en ställning, skyddsnät, skyddsräcke eller arbetskorg) är det skydd som ska prioriteras. Personlig fallskyddsutrustning ska alltid användas som sista lösning. Anledningen till detta är att kollektivt fallskydd är ett bättre skydd för fler personer samt att det innebär stora risker att falla med personligt fallskydd, trots att det vid första anblicken kan kännas som det säkraste. För extra säkerhet kan kollektivt och personligt fallskydd kombineras.

Måste jag ha personligt fallskydd för arbete på tak?

Det enkla svaret är att det måste finnas något fallförhindrande system och i första hand kollektivt fallskydd. Om arbetets art är sådan att monteringen av kollektivt fallskydd tar längre tid än arbetets utförande, eller om personligt fallskydd kan påvisas vara det säkraste för ändamålet så är det acceptabelt att istället prioritera personligt fallskydd. Ett exempel där det är vanligt att prioritera personligt fallskydd framför kollektivt är vid snöskottning på tak.

Måste jag ha personligt fallskydd vid solcellsmontering?

För solcellsmontering gäller samma regler som för arbete på tak. Vilken typ av arbete som utförs på taket spelar ingen roll. Reglerna är samma oavsett om det gäller exempelvis solcellsmontering, snöskottning, plåtslageri eller takläggning.

Måste jag ha personligt fallskydd för arbete på ställning?

För arbete på ställning är det inget krav på personligt fallskydd då ställningen i sig ska ha skyddsräcken (överledare, mellanledare samt fotlist) som fungerar som ett kollektivt fallskydd. Däremot är det krav på personligt fallskydd under monteringen av ställningen eftersom ett fungerande och färdigt fallskydd inte finns på plats vid det laget.

Måste jag ha personligt fallskydd i lift?

För arbete i lift är det riskbedömningen som avgör om det krävs personligt fallskydd. Arbetskorgen i sig består av skyddsräcken, vilket innebär att det redan finns en fallskyddsanordning. Generellt sett behövs personligt fallskydd om du som arbetare ska kliva in i liften på hög höjd och det momentet utgör en risk att falla. Dessutom är det krav på personligt fallskydd om det finns en risk för påkörning av liften. Även om det inte alltid är ett krav rekommenderar vi starkt att alltid ha personligt fallskydd i lift för extra säkerhet.

Måste jag ha personligt fallskydd vid klättring i stege?

Fallskydd måste användas vid klättring i stege om förflyttningssträckan är fyra meter eller högre. Detta gäller även stegar som är utrustade med ryggskydd. Var noga med att kontrollera att stegen är godkänd som förankringspunkt, annars måste särskilda förankringsanordningar upprättas som är tillräckligt starka för att kunna förhindra ett fall.

Användning av personligt fallskydd kräver utbildning

Att använda personligt fallskydd är väldigt mycket mer utmanande än att bara ta på sig en sele och haka fast sig. Det är viktigt att ha kunskap kring riskerna, förankringspunkter, säker användning, räddningsaktioner och evakuering samt kännedom om olika typer av personlig fallskyddsutrustning för att kunna utföra arbetet på säkrast möjliga vis. Arbetsmiljöverket ställer krav att de som i arbetet ska använda personlig fallskyddsutrustning har en utbildning inom just detta.

Fallskyddsutbildning
Läs mer