5 min läsning

Nya utbildningskrav och sänkt pris för härdplastutbildning

Idag börjar de nya utbildningskraven att gälla enligt EU-direktivet 1149/2020, vilket innebär att utbildningskraven för diisocyanater höjs inom hela EU. Med tanke på det lanserar vi idag en kampanj där vi sänker priset på vår härdplastutbildning med 25% fram till och med årsskiftet (2023-12-31), så alla har möjlighet att uppfylla kraven till ett riktigt bra pris.
Nya utbildningskrav och sänkt pris för härdplastutbildning

Tidigare utbildningar kan vara ogiltiga

Tyvärr är det troligtvis så att de tidigare utbildningarna ni har gått för härdplastutbildning endast uppfyller de svenska kraven, och inte de nya och skärpta kraven på EU-nivå. Detta betyder tyvärr att ni kommer behöva genomföra en ny utbildning för att ha rätt kompetens framöver och för att inte riskera sanktionsavgifter, som idag ligger på 10 000 kronor för varje person som saknar korrekt utbildning.

Produkter som omfattas av nya kraven

Alla diisocyanatprodukter som innehåller mer än 0,1% fri diisocyanatmonomer omfattas av de nya kraven på EU-nivå. Skulle mängden fri diisocyanatmonomer vara mindre än så, men produkten är märkt med H317 eller H334 så gäller fortfarande de svenska utbildningskraven.

Vår utbildning uppfyller kraven

Vår härdplastutbildning uppfyller både de svenska kraven från Arbetsmiljöverket likväl som de nya EU-kraven enligt REACH-förordningen, det vill säga förordningen som reglerar registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier inom EU.

Gå utbildningen i din egen takt

Att utbilda sig online innebär många fördelar. En av de främsta är att du kan göra utbildningen när det passar dig bäst och du kan genomföra utbildningen stötvis. Du behöver inte anpassa dig efter någon annan, utan gör utbildningen helt i din egen takt och när det passar dig bäst.

Köp smidigt till dina anställda

Gör ett enskilt köp och genomför utbildningen själv eller gör ett köp av flera utbildningar och dela ut till dina anställda. De kan vara igång med utbildningen inom en minut efter genomfört köp och du som köpare kan följa framstegen dina anställda gör.

Frågor angående nya kraven

Om du har några frågor angående de nya kraven eller om vår härdplastutbildning kan du kontakta oss så ska vi se till reda ut alla eventuella frågetecken.

Härdplastutbildning
Läs mer