5 min läsning

Ny kurs: Arbete på väg steg 1 (1.1, 1.2 & 1.3)

Idag lanserar vi den senaste av våra kurser vi arbetat med. Det är en utbildning för arbete på väg som uppfyller de kompetenskrav från Trafikverket för steg 1.1, 1.2 samt 1.3, med andra ord hela APV steg 1.
Ny kurs: Arbete på väg steg 1 (1.1, 1.2 & 1.3)

Arbete på väg innebär stora risker då arbetet oftast sker nära eller tätt intill passerande trafik. Det ställer därmed höga krav på dig som arbetare att du förstår riskerna och känner till vilka möjligheter du har för att kontrollera och leda trafiken förbi vägarbetet på ett så säkert sätt som möjligt.

Olyckor vid vägarbeten

Under de senaste 18 åren har det inträffat omkring 6000 olyckor i samband med vägarbeten, det innebär fler än 300 stycken olyckor årligen. Av alla dessa olyckor var det 80 stycken som resulterade i att någon omkom. Ökad kunskap om riskerna som finns är det absolut bästa sättet att få antalet olyckor att minska i framtiden. Med kunskap, erfarenhet och förståelse kan bättre beslut fattas som i längden leder till säkrare arbetsplatser, både för trafikanter och vägarbetare.

Trafikverkets kompetenskrav

Trafikverket ställer krav på dokumenterad kompetens för att få vistas på en vägarbetsplats. Alla ska åtminstone vara utbildade i APV steg 1.1, vilket ger grundläggande kompetens kring säkerhet på väg. Därtill finns APV steg 1.2 som ger grundläggande kompetens i att framföra ett väghållningsfordon. Slutligen finns APV steg 1.3 som ger grundläggande kompetens för att få utföra olika vägarbeten eller liknande arbeten. Vår utbildning inkluderar samtliga dessa steg, vilket innebär att du är utbildad inom hela APV steg 1 efter avslutad utbildning.

Utbildningsnivåer för APV

Vår utbildning

Vår utbildning täcker upp samtliga krav från Trafikverket och ytterligare viktiga områden vi anser är viktiga att känna till. Kursinnehållet för denna utbildning kan sammanfattas med följande moment:

 • Allmän säkerhet vid vägarbete
 • Lagar och regler
 • TA-plan
 • Macho- och säkerhetskultur
 • Olycksstatistik
 • Roller och ansvar vid vägarbete
 • Vägmärken och vägmärkesförordningen
 • Skyddsanordningar
 • Väghållningsfordon
 • Vakt och lots
 • Personlig skyddsutrustning
 • Riskanalys
 • Teoriprov

Lanseringserbjudande

För att fira att sommaren är här samt att vi har lanserat denna efterlängtade utbildning ger vi er här en rabattkod att få 20% på hela köpet. Ange koden APVSOMMAR20 vid betalning för att ta del av rabatten. Rabatten är giltig fram till och med 2023-08-31.

APV 1.1, 1.2 & 1.3
Läs mer