5 min läsning

Ny kurs: Kvartsdamm

Att arbeta med kvartshaltigt material innebär väldigt stora risker om arbetet inte sker på ett säkert och kontrollerat sätt. Okunskapen kring riskerna som finns är påtagliga på arbetsplatser runt om i landet och det märks tydligt på attityden. Som ett led i detta lanserar vi idag vår senaste utbildning som är en utbildning om kvartsdamm.
Ny kurs: Kvartsdamm

Kvartsdamm är det vanliga sättet att benämna kvartshaltigt stendamm, vilket innebär damm som innehåller kvartspartiklar. Kvarts ingår i våra vanligaste bergarter som sandsten, granit och gnejs. Dammet från arbete med sand-, berg- och stenmaterial innehåller till viss del mycket små, så kallade respirabla kvartspartiklar, som vid inandning kan nå längst ner i luftvägarna och orsaka stor skada.

Varför en utbildning i kvartsdamm?

Kvartsdamm utgör en väldigt stor och allvarlig risk på byggarbetsplatser där kvartshaltigt material är vanligt förekommande. Kunskaperna och riskmedvetenheten har visat sig vara mycket bristfällig och många företag tar inte säkerheten på tillräckligt stort allvar, således riskerar många sin framtida hälsa. Följande citat från en arbetsmiljöinspektör tycker vi beskriver problematiken på ett bra sätt.

"Den stora faran med stendammet är att folk inte förstår hur farligt dammet verkligen är. Säger man att det finns asbest i området så springer folket iväg, men berättar man att det finns kvartsdamm står de kvar och andas in det. Allt damm är farligt, men kring detta är kunskapsnivån alldeles för låg både på företagen och ute på arbetsplatserna".

Kan leda till allvarliga sjukdomar

Långtida exponering av kvartsdamm kan leda till flera allvarliga och ofta obotliga sjukdomar. Exempelvis kan långtida exponering av kvartsdamm leda till:

  • Stendammslunga (Silikos)
  • KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
  • Ökad risk för lungcancer

Syfte och mål med utbildningen

Syftet med vår kvartsdammsutbildning är att öka riskmedvetenheten och kunskapen kring hur skyddsåtgärder kan vidtas och vilka som bör vidtas. Att förstå riskerna man utsätts för är viktigt för att kunna skydda sig på ett effektivt sätt. Efter slutförd utbildning kommer kursdeltagaren:

  • Ha förståelse för riskerna med kvartsdamm.
  • Ha kunskap kring hur man skyddar sig för att undvika sjukdomar och ohälsa.
  • Ha kunskap kring hur arbetet ska planeras och genomföras på ett säkert sätt.
  • Ha kunskap om vilka lagkrav som ställs på arbetsgivare och arbetstagare.
  • Känna till hur skyddsutrustning används och underhålls.
  • Känna till vilken hjälputrustning som finns för att förbättra sin arbetsmiljö.

Kvartsdammsutbildning online

Vår utbildning sker helt och hållet online och genom självstudier. När du köper en kurs får du direkt tillgång till allt kursmaterial inuti vår utbildningsportal och kan genomföra utbildningen när det passar dig. Gör hela utbildningen direkt eller i etapper, det är helt upp till dig.

Lanseringserbjudande och rabattkod

Som ett lanseringserbjudande på denna nya kurs har vi skapat en rabattkod som ger 25% rabatt fram till och med 1 juni. Använd koden KVARTS25 vid betalning för att ta del av erbjudandet.

Kvartsdammsutbildning
Läs mer