5 min läsning

Ny utbildning: Traversutbildning inklusive säkra lyft

Vi breddar vårt kursutbud ytterligare! Detta gör vi med en Traversutbildning som även inkluderar säkra lyft. Med denna utbildning så får man manövrera traverser och telfrar självständigt, samtidigt som man får jobba som lastkopplare och signalman.
Ny utbildning: Traversutbildning inklusive säkra lyft

Stor efterfrågan på traversutbildning

Många av er har kontaktat oss och efterfrågat en traversutbildning, vi har lyssnat på er och prioriterat att ta fram en traversutbildning. Idag går vår senaste utbildning i vårt utbud live och det är en utbildning som inkluderar både traversutbildning samt säkra lyft, för att göra dig helt redo att arbeta med lyft i olika situationer.

Traversutbildning inklusive säkra lyft

Säkerhet och effektivitet är nyckelord inom industri och byggsektor. För att kunna jobba både effektivt och säkert krävs kunskap och förståelse. Denna kurs är designad för att ge deltagarna den kunskap och de färdigheter som behövs för att hantera och använda traverser på ett säkert och effektivt sätt, samt utföra säkra lyft med tung last. Utbildningen följer föreskrifterna för arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning (AFS 2023:11) för att vara framtidssäkrad men uppfyller också kraven i föreskrifterna för användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6).

Kunskapsområden

I grova drag kan utbildningen sammanfattas med dessa kunskapsområden som deltagaren kommer få fördjupad kunskap inom:

  • Grundläggande teori: Vi går igenom traversens komponenter och funktioner.
  • Säkerhetsföreskrifter: Genomgång av viktiga säkerhetsregler och hur man förebygger olyckor.
  • Lyftteknik: Inblick i hur olika typer av lyft kan genomföras med minsta möjliga risk.
  • Lastförståelse: Hur man bedömer och hanterar olika typer av laster.
  • Utrustning: Rätt användning av lyftutrustning såsom kätting, stållinor och mjuka redskap.

Många olika kranar

Med denna utbildning blir du redo att lastkoppla och manövrera många olika kranar så som traverskran, portalkran, semiportalkran, konsolkran, väggsvängskran och pelarsvängkran.

Traversutbildning inkl. säkra lyft
Läs mer