5 min läsning

Sex fördelar med onlineutbildningar

Digitaliseringen öppnar upp nya möjligheter för ett mer effektivt lärande genom onlineutbildningar. Onlineutbildningar, även kallat e-learning, kommer med både fördelar och nackdelar.
Sex fördelar med onlineutbildningar

I takt med att utvecklingen och digitaliseringen går framåt öppnas nya möjligheter upp att göra allt mer online. Att göra utbildningar online är något som blir allt mer populärt och faktum är att forskningen visar att onlineutbildningar har många fördelar jämfört med traditionell utbildning. Nedan listar vi sex anledningar som vi tycker är goda skäl att våga testa att utbilda online.

1. Effektiv inlärning

Studier har visat att onlineutbildningar ökar deltagarantalet och att fokus på en onlineutbildning generellt sett är bättre än traditionell utbildning. Många personer har svårt att fokusera fullt ut under längre perioder, vilket ofta gör att fokus på traditionell undervisning sjunker. På onlineutbildningar däremot kan deltagaren göra utbildningen i etapper, och själv anpassa utbildningstakten till vad deltagaren anser passar för just den enskilda personen. Dessutom kommer användaren hela tiden ha tillgång till kursmaterialet och kan logga in och repetera om det behovet finns. Detta leder ofta till att onlineutbildningar ofta är mer effektiva än traditionell undervisning.

Källa: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/83/161

2. Flexibilitet

De flesta onlineutbildningar (och självklart även våran tjänst) tillåter användaren att göra utbildningen i etapper. Applikationen sparar hela tiden användarens framsteg och kan med ett enkelt knapptryck återuppta kursen, precis där användaren slutade. Detta leder till att denna utbildningsform har hög flexibilitet. Kursdeltagaren kan göra olika kursmoment när tid finns. Detta i kombination med att hemsidan är anpassad att fungera lika bra på en mobiltelefon som på en vanlig dator eller surfplatta gör att kursen kan göras när - och var - som helst.

3. Spara pengar

Generellt sett är onlineutbildning mer kostnadseffektiv än traditionell utbildning. Anledningen till detta är att bland annat anledningen nämnd ovanför, nämligen flexibiliteten. Detta gör att kursen kan genomföras i ett läge där produktionsbortfallet är minimerat. Dessutom kommer du inte behöva betala resekostnader, hotellkostnader, avgift till instruktören eller utbildningsmaterial. De företag som erbjuder utbildningar online har generellt sett väldigt låga omkostnader, vilket gör att redan vid prissättningen för en kurs kan stora skillnader ses mellan traditionell utbildning och onlineutbildning.

4. Spara tid

Gör kursen när det passar, var du vill, och i din egen takt. Detta är de främsta anledningarna till att onlineutbildningar är tidseffektiva. En studie visar på att en utbildning som tar ungefär en timme att genomföra online tar i genomsnitt uppemot fyra timmar att genomföra på plats med allt som krävs runtomkring i form av resor och annan form av samordning. De blir ett stort produktionsbortfall sett över varje individ som ska gå utbildningen.

Källa: http://www.chapmanalliance.com/howlong/

5. Kom igång direkt

Onlineutbildning ger dig möjligheten att direkt efter slutfört köp komma igång och påbörja din kunskapsresa. Med traditionell utbildning krävs det att ett lämpligt utbildningstillfälle planeras in, något som ofta kräver god framförhållning för att få det att fungera för alla inblandade. Detta gör att nyanställda snabbt och effektivt kan få sin utbildning och därmed kunna delta i arbetet och tjäna pengar åt företaget.

6. Miljövänligt

Något som är lätt att glömma bort är att onlineutbildning är bra för miljön jämfört med traditionell utbildning. Studier har visat att onlineutbildning står för 90% mindre koldioxidutsläpp än traditionell utbildning. Den främsta anledningen till detta är att traditionell utbildning ofta kräver transport till och från utbildningsplatsen.

Källa: http://www3.open.ac.uk/events/3/2005331_47403_o1.pdf

Baksidan med onlineutbildningar

Självklart är inte allt guld och gröna skogar med onlineutbildningar. Som i de flesta fall finns det både för- och nackdelar.

Kräver god självdisciplin

Alla personer är inte lämpade att genomföra utbildningar online. Det ställer krav på god självdisciplin och att användaren tar utbildningen på största allvar, särskilt i en bransch som bygg- och anläggningsbranschen där säkerheten är oerhört viktig för att motverka olyckor och tillbud.

Inte lämpliga för alla utbildningar

Alla kurser lämpar sig inte att utföras online, men många gör. Generellt sett kan de kurser som baseras på teori utföras online medan de som kräver mycket praktisk övning med fördel utföras enligt den traditionella modellen. Ett vanligt sätt att optimera det bästa av två världar, teori online och praktik på plats, är genom så kallad blended learning.