5 min läsning

Ny kurs: Skotta säkert

Vintern smyger sig på och snön har börjat falla i de norra delarna av vårt land. Idag lanserar vi därför vår senaste kurs som går under namnet "Skotta säkert". Kunskap är den bästa vägen till säkra arbetsplatser.
Ny kurs: Skotta säkert

Takskottning är ett väldigt viktigt arbete under vinterhalvåret, men det är också ett arbete som medför många risker. Arbetet sker på hög höjd och under tuffa väderförhållanden. Att ha god kunskap kring hur snöskottning kan ske på bästa möjliga sätt är en förutsättning för att utföra ett arbete utan olyckor och tillbud. Denna utbildning minskar risken för skador på material och egendom samt minimerar risken för olyckor och personskador.

Vem riktar sig kursen till?

Denna utbildning riktar sig till fastighetsägare, arbetsgivare, snöskottare och snövakter som ska vara delaktiga i ett snöskottningsarbete. Många försäkringsbolag ställer idag krav på att samtliga som arbetar med snöskottningen ska vara licensierade för att försäkringarna inte ska få kraftigt förhöjda självrisker vid skador på fastigheten eller vid personskador.

Vad får jag lära mig?

Denna utbildning går igenom allt som är viktigt att kunna för att utföra ett snöröjningsarbete på tak på bästa möjliga sätt. Dels handlar kursen om det förebyggande arbetet med planering, kontroller och riskanalys, men även om det faktiska arbetet kring hur snöskottningen sker på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. Dessutom får kursdeltagaren information om hur det personliga fallskyddet ska användas på ett korrekt sätt.

Detta är kursinnehållet i sin helhet:

 • Planering
 • Lagar och regler
 • Ansvarsområden
 • Riskhantering
 • Metoder och verktyg
 • Personlig fallskyddsutrustning
 • Säkerhet på gatan
 • Säkerhet på taket
 • Att skotta rätt
 • Om olyckan är framme
 • Teoriprov

Lanseringserbjudande

Fram till årsskiftet (2022-12-31) erbjuder vi 20% rabatt vid köp av skotta säkert-utbildning hos oss genom användning av rabattkoden SKOTTA20.

Skotta säkert
Läs mer