5 min läsning

Personligt fallskydd är livsfarligt men livsviktigt

En vanlig missuppfattning är att personligt fallskydd med sele och säkerhetslina är det säkraste sättet att skydda sig mot fall. Det stämmer dock inte då användning av personligt fallskydd i sig innebär stora risker.
Personligt fallskydd är livsfarligt men livsviktigt

Prioritera kollektivt fallskydd

Det första som är viktigt att förstå är att personligt fallskydd ska ses som en sista utväg när säkerheten planeras. Att använda kollektiva fallskydd som exempelvis skyddsräcken, byggställning, skyddsnät och/eller andra alternativ ska prioriteras. Om dessa av någon anledning inte anses möjligt eller lämpligt för arbetets art ska personligt fallskydd användas som en sista utväg.

Felanvändning utgör stora risker

För att få använda personlig fallskyddsutrustning krävs utbildning. Anledningen till detta är för att personlig fallskyddsutrustning är så mycket mer än att “bara ta på sig en sele och haka fast sig”. Det krävs exempelvis stor förståelse kring vilka förankringspunkter som ska användas, vilka kopplingsanordningar som är lämpliga och hur säkerhetslinan ska förflyttas i förhållande till var arbete sker. Skulle en olycka inträffa och fallskyddet används felaktigt kan det få förödande konsekvenser.

Räddning och evakuering

Om olyckan är framme och ett fall sker så utsätts den personen för oerhört stora krafter och riskerar att ta skada vid själva fallet. Denna person kommer sedan att förbli hängande i sin sele. Är personen medvetslös är det är det otroligt farligt och riskerna för allvarliga skador är stora. På bara några få minuter riskerar personen, även om personen är vid medvetande, att drabbas av dålig syresättning i blodet då vener i benen riskerar att hamna i kläm. Detta är direkt livsfarligt, vilket är anledningen till att det är viktigt att det finns räddnings- och evakueringsplaner på alla arbetsplatser där det sker arbete på höjd.

En person som hänger i en sele ska evakueras så snabbt som möjligt, men på ett säkert sätt. Det tillstånd som en person som hänger i en sele kan hamna i, kallas suspension trauma, eller hängtrauma på svenska. Eftersom en person som faller kan få cirkulationsrubbningar krävs undsättning inom maximalt 15 minuter, men hängtrauma kan inträffa redan inom några få minuter och vara livshotande.

Träna på räddning och evakuering

Det är en sak att känna till i teorin hur man ska agera om en olycka inträffar, men en helt annan att genomföra en räddningsaktion i skarpt läge. Har ni övat praktiskt ökar sannolikheten för att räddningsaktionen utförs så effektivt och säkert som möjligt. När en räddningsaktion av en hängande person utförs är varje sekund viktig.

Kontroller och underhåll

Att använda skadad och utsliten utrustning är även det riskfyllt då fallskyddet riskerar att gå sönder vid ett fall och hela dess syfte uteblir, det kanske rent av förvärrar situationen. Att känna till hur dagliga kontroller görs av utrustningen samt hur utrustningen ska underhållas är därför en väldigt viktig faktor för ett säkert arbete. Glöm inte bort att all personlig fallskyddsutrustning ska besiktigas var tolfte månad.

Att använda personligt fallskydd utan kunskap och förståelse är på sätt och vis lika farligt som att inte använda personligt fallskydd alls. Hos oss kan du gå en fallskyddsutbildning för att få nödvändiga kunskaper för att kunna arbeta säkert.

Fallskyddsutbildning
Läs mer