5 min läsning

Tio vanliga misstag vid arbete med personligt fallskydd

Personligt fallskydd är väldigt bra och effektivt ur säkerhetssynpunkt, men om det används fel kan användningen i sig utgöra risker. Här listar vi tio vanliga misstag vi sett när arbete sker med personligt fallskydd.
Tio vanliga misstag vid arbete med personligt fallskydd

1. Ogenomtänkta förankringspunkter

Förankringspunktens placering är en väldigt viktig faktor för att fallskyddet ska ge bästa möjliga säkerhet. Förankringspunkten ska alltid vara rakt ovanför eller rakt bakom dig, så att du vid fall inte får en pendelrörelse och riskerar att skada dig i fallet. Flytta därför alltid med dig förankringen när du rör dig i sidled på arbetsplatsen.

2. Förankringspunkten är för låg

En förankringspunkt ska sitta så högt upp som möjligt så att du vid fall behöver falla en så kort sträcka som möjligt innan falldämparen sätter in. Dessutom måste du räkna på frihöjden för att försäkra dig om att det finns tillräcklig sträcka att falla så du inte slår i backen innan fallet har stoppats av ditt fallskydd.

Minsta frihöjd: Maximal förlängning av fallämparlina + Maximal förlängning av falldämpare + Kroppslängd + Säkerhetsmarginal på minst 1 meter

3. Använder inte tillräckligt starka förankringspunkter

De förankringspunkter som används ska vara kontrollerade och säkerställt att de klarar av att stå emot krafterna som uppkommer vid ett fall. En förankringspunkt som går sönder vid ett fall utgör inget skydd alls. En förankringspunkt ska klara en statisk belastning på 12kN under åtminstone tre minuters tid.

4. Använder personligt fallskydd vid fel tillfälle

Personligt fallskydd ska användas som en sista lösning om betryggande säkerhet inte kan fås på något annat sätt. Kollektiva fallskydd som exempelvis skyddsräcken, arbetskorgar, arbetsplattformar eller ställningar ska prioriteras i första hand. Att falla med personligt fallskydd kan vid första anblick kännas som det säkraste, men faktum är att det är farligt att falla med personligt fallskydd samt farligt att bli hängande.

5. Arbetar ensam

Arbete med personligt fallskydd ska aldrig ske utan en kollega eller annan kunnig person på platsen. Om du skulle falla och bli hängande i selen är det väldigt svårt att ta sig loss på ett säkert sätt. Även om din fallskyddsutrustning har evakueringssystem ska du inte utföra arbete med personligt fallskydd ensam då du exempelvis kan slå i huvudet och svimma vid själva fallet. Att bli hängande i en sele är oerhört påfrestande för kroppen och några få minuter kan innebära livsfara på grund av hängtrauma. Av denna anledning ska det alltid finnas någon annan person på platsen som kan rädda och evakuera dig vid ett fall.

6. Serie- eller parallellkopplar falldämpande system

Att serie- eller parallellkoppla två olika kopplingssystem med falldämpande funktion är förbjudet. Detta leder till att bromssträckan kan bli mycket kortare vid parallellkoppling (minskad falldämpning) och att bromssträckan blir mycket längre vid seriekoppling (för lång bromssträcka och underliggande nivå kan slås i).

7. Osäkrade verktyg och avsaknad av avspärrning

Arbete med fallskydd sker på hög höjd, vilket innebär att saker som faller kommer genom gravitationen utgöra stora risker och utgöra en risk för personer eller objekt som befinner sig nedanför. Med tanke på gravitationen accelererar fallande föremål snabbt och hastigheten föremålet faller i ökar väldigt snabbt, och då hjälper i många fall inte en hjälm. På grund av detta är det viktigt att spärra av områden nedanför där arbete sker och säkra den utrustning som går att säkra.

8. Använder defekt eller obesiktigad utrustning

Fallskyddsutrustning ska inspekteras och besiktigas av kunnig personal minst en gång om året. Om din utrustning är defekt utgör det en stor risk att den inte fungerar som tänkt vid ett fall om olyckan är framme. Säkerställ därför alltid att din utrustning är i bra skick och är besiktigad enligt föreskrifterna. Glöm dessutom inte bort att göra den dagliga kontrollen innan arbetet påbörjas.

9. Använder fel utrustning

Att veta vilken utrustning som ska användas för olika typer av arbete är av yttersta vikt. Användning av exempelvis midjebälte är absolut förbjudet om det är del av ett falldämpande system, då måste helsele användas. Midjebälte är dock lämpligt att använda i ett fallförhindrande system. Att ha kännedom, kunskap och förståelse kring sin utrustning är ett måste för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

10. Avsaknad av kunskap och förståelse för riskerna

Att använda personligt fallskydd är så mycket mer än att ta på sig en sele och kroka fast sig i något. Användning av personligt fallskydd i sig utgör många risker och det är därför viktigt att veta hur användning, räddning, planering och underhåll sker för bästa säkerhet. Det är dessutom inte tillåtet att använda personligt fallskydd utan att kunna stärka sin kunskap med ett utbildningsbevis.

Gå din utbildning hos oss

Vi på K-Utbildning erbjuder fallskyddsutbildning där du får lära dig mer i detalj om alla punkter som är listade ovan, och dessutom väldigt mycket mer så att du kan känna dig trygg i ditt arbete.

Fallskyddsutbildning
Läs mer