5 min läsning

Lyckat samarbete med Nercia

Vårt senaste samarbetet var ett samarbetet med Nercia yrkeshögskola där vi varit del av utbildningen för solenergitekniker. Ett samarbete som ledde till ett mycket gott resultat för båda parter.
Lyckat samarbete med Nercia

Vi har nu haft vår första utbildningsvecka för YH-studenterna som läser till Solenergitekniker på Nercia i Malmö. Med utbildningar från oss är de nu kunniga inom de arbetsmiljörisker som kan finnas under en solcellsinstallation.

Undervisningen

Under vår undervisning föreläser vi för studenterna om arbetsmiljölagen och vilka delar som är extra relevanta som solenergitekniker. Vi går igenom vilka risker som finns på en arbetsplats och vad de bör vara observanta på. Vi informerar om arbetet som utförs av BAS-P/U och vikten av dennes arbetsmiljöplan. Utöver föreläsningarna får studenterna tillgång till vår portal och examineras genom att utföra våra utbildningar och de tillhörande proven.

Vårt samarbete

Vi har varit med och format utbildningen för solenergitekniker och är mycket glada att få vara med och tillsammans med Nercia höja nivån i branschen för denna klass såväl som för många kommande.

Nercia utbildning är mycket nöjda med K-utbildnings insatser och ser fram mot ett fortsatt långsiktigt samarbete.

Anna Belinki,
Affärsutvecklingsansvarig och utbildningsledare på Nercia utbildning

Eftertraktade av arbetsgivare

Studenterna förbereder sig för en bransch med enormt behov av arbetskraft och kommer alla få arbete direkt efter studierna. De kommer vara mycket intressanta för arbetsgivarna då de från oss har utbildning inom ställningsbyggnation, fallskydd, säkra lyft och direkt kan vara en av montörerna. Vid en vanlig rekrytering måste arbetsgivarna direkt skicka de nyanställda på flera utbildningar innan de kan börja jobba på riktigt, vilket blir en stor kostnad för arbetsgivarna som inte krävs för studenterna från Nercia.

Solenergitekniker

Som solenergitekniker går eleverna en lysande framtid till mötes. Solcellsbranschen har ökat stadigt med ~60% om året i flera år och det är ett skriande behov av kvalificerad personal. Studerar du till solenergitekniker så lär du dig bland annat att installera solenergianläggningar, göra riskanalyser utifrån elsäkerhet- och arbetsmiljöaspekter, driftsätta och optimera en solenergianläggning. Som student kommer du få kunskaper i att självständigt genomföra och planera installationer av solenergianläggningar, planera och utföra säkert arbete på tak och genomföra riskanalyser mm.

Nercia YH-utbildning

Det centrala för YH-utbildningar är att de är framtagna utifrån näringslivets behov, de kombinerar teoretiska studier med praktik. Nercia har en stor bredd av YH-utbildningar och mycket inom framtidsbranschen solenergi. I alla utbildningar ingår LIA (Lärande I Arbete) och i vårt samarbete med Nercia kommer studenterna ha möjligheten att från stund ett vara en del av arbetslaget under sin praktik.

Är ni intresserade av att inkludera vårt erbjudande i era utbildningar är ni varmt välkomna att kontakta oss på [email protected] så diskuterar vi gärna saken vidare.