5 min läsning

Olyckor och dödsfall på arbetsplatsen under 2022

Arbetsmiljöverket börjar närma sig en färdig sammanställning av arbetsplatsolyckor som inträffade under 2022. Högt upp på listorna finns byggnads- och anläggningsbranschen.
Olyckor och dödsfall på arbetsplatsen under 2022

I alla branscher har totalt sett 42 personer mist livet under 2022. De flesta av dessa dödsolyckor har inträffat inom transport, bygg- och anläggning samt lantbruk. Dessutom har totalt sett över 35 000 arbetsskador rapporterats in till Arbetsmiljöverket under året.

Olyckor och dödsfall under 2021

En jämförelse av dödsfall och arbetsskador mellan 2021 och 2022 visar att antalet dödsfall på arbetsplatsen var något högre förra året jämfört med 2021 då det var 39 dödsfall på arbetsplatsen. Antalet arbetsolyckor för 2022 däremot har minskat med ungefär 5000 jämfört med 2021.

Dödsolyckor inom bygg- och anläggning

Exempel på några av de dödsolyckor som inträffade inom byggnads- och anläggningsbranschen under 2022 är: en arbetstagare ihjälklämd vid trappmontage, en som fallit från en byggställning, en hiss med byggnadsarbetare som lossnade från byggställning samt flera tillfällen med fall från hög höjd. Dessutom har personer inom branschen även omkommit på resor till och från jobbet, något som skulle kunna vara en effekt från bristande arbetsmiljö på arbetsplatsen i form av exempelvis stress, hög arbetsbelastning eller långa arbetspass.

Arbetsmiljöverkets nollvision

Arbetsmiljöverket jobbar med en nollvision mot dödliga händelser i arbetet. På deras hemsida beskriver de initiativet på följande sätt:

"Arbetsmiljöverket arbetar för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Med utgångspunkt i regeringens tidigare arbetsmiljöstrategi gör vi en särskild satsning med en nollvision mot dödliga händelser i arbetet."

Alla måste hjälpas åt

Arbetsmiljöverket kan inte på egen hand göra att dessa siffror minskar framöver, utan alla behöver hjälpas åt. Arbetsmiljöverket kan ge verktyg och riktlinjer för hur säkerheten kan förbättras men i slutändan är det hos er som arbetstagare, chefer, arbetsmiljöombud och BAS-P/U som ansvaret ligger.

Utbildning och förståelse för risker

Bästa sättet att motverka olyckor är genom kunskap och riskmedvetenhet. På så vis kan riskerna identifieras och elimineras/minimeras innan olyckorna inträffar. Det viktigaste, och ibland även den största utmaningen, är att få samtliga arbetstagare att ta alla risker på största allvar genom att bygga upp en sund säkerhetskultur på företaget.

Inte helt färdigställd data

Observera att den data för 2022 som presenteras i denna artikel inte är 100% färdigställd. Arbetsmiljöverket presenterar den slutgiltiga statistiken för 2022 i slutet av mars i år. Vissa anmälningar av olyckor behöver kompletteras och därmed finns inte en helt färdigställd data just nu, även om den inte kommer skilja så mycket. Denna artikel kommer uppdateras löpande.