5 min läsning

Får jag montera ställning utan utbildning?

Innan man bygger en ställning finns det några saker man bör känna till vad gäller olika utbildningskrav och utbildningsnivåer beroende på ställningstyp och ställningens slutgiltiga höjd.
Får jag montera ställning utan utbildning?

Du får bygga en ställning upp till två meter utan utbildning, detta då en konstruktion lägre än två meter inte räknas som en ställning. Att bygga en ställning högre än så kräver ställningsutbildning beroende på vilken slutgiltig höjd ställningen planeras att ha. Det är tillåtet att arbeta på en redan monterad ställning utan utbildning, men det är inte tillåtet att vara delaktig i upp- eller nedmontering och inte heller göra väsentliga ändringar.

Arbetsmiljöverket har satt upp krav på vilken utbildningsnivå som gäller för olika typer av ställningskonstruktioner och finns specificerat i AFS 2013:4.

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

För att få bygga en ställning med en maxhöjd på nio meter krävs utbildning motsvarande allmän ställningsutbildning. Denna utbildning riktar sig till ställningsbyggare som utför arbete med ställningar med en maxhöjd av nio meter (eller fyra bomlagshöjder) och där montering sker enligt monteringsinstruktioner.

Särskild ställningsutbildning

För att få bygga ställningar med en slutgiltig höjd på mer än nio meter krävs utbildning som heter särskild ställningsutbildning. Efter slutförande av denna kurs får man även bygga mer avancerade ställningskonstruktioner som avviker från monteringsanvisningar och utan begränsning på totalhöjd.

Särskild information om rullställningar

Efter slutförande av denna kurs får ställningsbyggaren montera rullställningar med en maxhöjd på fem meter till arbetsplan där montering sker enligt monteringsinstruktioner.

Särskild information om hantverkarställning

Att montera en hantverkarställning med en maxhöjd på två meter till arbetsplan kräver ingen utbildning, men det rekommenderas ändå att ha denna kurs för ökad säkerhet.

Tilläggsutbildning om väderskydd

För att få montera väderskydd krävs en tilläggsutbildning oavsett vilken höjd väderskyddet ska ha. Utöver denna tilläggsutbildning krävs dessutom särskild ställningsutbildning.

Tilläggsutbildning om speciella ställningskonstruktioner

Denna kurs riktar sig till avancerade ställningskonstruktioner som inte täcks upp av särskild ställningsutbildning. Detta kan exempelvis handla om hängbryggor eller konsolställningar.

Sammanfattning

Nedan finns en sammanställning kring vilken utbildning som krävs samt vilka utbildningar som kräver utbildningsbevis.

Sammanfattning av ställningsrelaterade kurser

Gå din kurs hos oss

Vi på K-Utbildning erbjuder i dagsläget allmän ställningsutbildning 2-9m och arbetar i detta nu med att ta fram fler kurser. Du är varmt välkommen att gå din kurs hos oss!

Ställningsutbildning 2-9 meter
Läs mer