,
UtbildningarArtiklarVanliga frågorKontakt

Får jag arbeta på ställning utan utbildning?

Får jag arbeta på ställning utan utbildning?

FAQ


Du får arbeta från en ställning som monterats och är kontrollerad av behöriga personer. Regler och lagar som gäller är att du får inte vara delaktig i monteringen av ställningen utan utbildning.

Väsentliga ändringar

Som väsentliga ändringar benämns den typ av ändringar som påverkar ställningens bärande struktur eller avstyvande system. Exempel på denna typ av ändring som kräver utbildningsbevis är att flytta förankringar, diagonalstag, horisontalstag och/eller andra komponenter som krävs för ställningens styvhet.

Oväsentliga ändringar

Exempel på ändringar du får göra utan utbildning är att lokalt flytta en rull- eller hantverkarställning, tillfälligt montera ned skyddsräcken eller fotlister för materialtransport eller byta ut skadad trall eller liknande komponenter.

Fråga innan du gör ändringar

Är du inte utbildad i ställningsbygge bör du alltid fråga en utbildad person eller BAS-P/U om sådan finns angående vad du får och inte får göra utan utbildning. Om du inte har motsvarande utbildning och ändå gör ändringar som kräver utbildning så riskerar du både säkerheten på arbetsplatsen samt att sanktionsavgifter kan utfärdas till arbetsgivaren.