,
UtbildningarArtiklarVanliga frågorKontakt

Så här fungerar sidan

Så här fungerar sidan

2022-03-08


Funderar du på att gå en kravutbildning men har tankar kring hur utbildningen går till? Här tänkte vi gå igenom och förklara hela processen från köp till slutförd kurs.

Välj kurs

Ett köp av en kurs börjar med att du lägger till den eller de kurser du avser att gå i varukorgen (kurser hittas på sidan för utbildningar). Detta gör du genom att klicka på köp kurs eller lägg till i varukorg för önskad kurs. Vill du öka antalet licenser du köper kan du använda knapparna med plus och minus för att öka antalet licenser. När du lagt samtliga kurser du vill köpa i varukorgen trycker du på "Till kassan".

Betalning

Betalning kan ske både med kort eller genom faktura. Det första du behöver göra är att ange namn och email så att vi kan kan skapa upp konto och koppla kurserna till dig. Vill du köpa kursen åt någon annan person kryssar du ur rutan "Aktivera samtliga kurser jag köper på mitt konto" och fortsätter till den faktiska betalningen. När köpet är genomfört kommer du få kvitto skickat till angiven e-postadress och ett separat mail med inloggningsuppgifter till ditt konto.

Tilldela kurs till annan person

Om du kryssat ur rutan “Aktivera samtliga kurser jag köper på mitt konto” vid betalningen kommer ett konto att skapas upp för dig på samma sätt som nämnts ovan. När du loggar in på kursportalen kommer du då att se en licens per kurs som du köpt. Tryck på “Tilldela kurs” och ange personens namn samt email för att tilldela kursen till den personen. Personen som ska få kursen tilldelad behöver inte ha något konto hos oss sedan tidigare. Om personen inte har något konto kommer ett nytt konto att skapas upp och inloggningsuppgifter att skickas ut till den personen via mail. Har personen ett konto sedan tidigare kommer kursen läggas till på det angivna kontot.

Genomför kurs

Direkt efter genomfört köp får du tillgång till utbildningen. Du hittar alla de kurser som du har tillgång till under portalen. Teorin gör du online när det passar dig bäst. Tryck på "Påbörja kurs" på kursportalens startsida och gör sedan klart alla delar i din egen takt. Dina framsteg sparas under tiden du går kursen, så du kan alltid komma tillbaka och fortsätta där du slutade senast.

Slutför kurs

När samtliga delprov och slutprovet är slutfört återstår det enbart att bekräfta ditt kursavslut. Detta gör du på portalens startsida genom att trycka på knappen med texten “Bekräfta kursavslut”. Anledningen till detta är för att både du och vi ska försäkra oss om att de personuppgifter du angivit stämmer så att utbildningsbeviset (och eventuell ID06-registrering) sker med rätt information.

Efter slutförd kurs

När du slutfört kursen och bekräftat dina personuppgifter är allt klart. Vi kommer direkt skicka ditt fysiska utbildningsbevis till tryckeriet och ditt digitala utbildningsbevis kommer automatiskt genereras upp och skickas till din mail. Det digitala utbildningsbeviset kommer också kunna laddas ner från utbildningsportalen.

Efter avslutad kurs får du också möjligheten att delta i en väldigt kort utvärdering av den kurs du gått. Utvärderingen tar ungefär tre minuter men ger oss väldigt värdefull feedback kring hur vi kan förbättra vår tjänst.

Tydligt och enkelt

Vårt mål och förhoppning är att vi skapat en produkt som är så lätt som möjligt att förstå och använda. Texterna ovanför kan verka som många steg men väl inne i kursportalen tror och hoppas vi att det är väldigt intuitivt.

Har du några förbättringsförslag som skulle kunna göra vår produkt ännu bättre får du gärna kontakta oss och dela med dig av dessa.