,
UtbildningarArtiklarVanliga frågorKontakt

Ny kurs: BAS-P & BAS-U

Ny kurs: BAS-P & BAS-U

2022-04-22


Idag lanserar vi vår nya efterlängtade kurs riktad mot de personer som ska verka som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/U). Du har chansen att vara en bidragande faktor till att arbetsmiljön förbättras på din arbetsplats.

Bakgrund

Sedan 2009 är det enligt arbetsmiljölagen krav att samtliga byggnads- och anläggningsarbeten har en byggarbetsmiljösamordnare för planering- och projekteringsskedet (BAS-P) samt en byggarbetsmiljösamordnare för utförandeskedet (BAS-U). Det framgår även i arbetsmiljölagen att det ska kunna styrkas att denna person har den kunskap, kompetens och erfarenhet som uppgiften kräver.

Utbildning för BAS-P & BAS-U

Idag, efter ett långt och hårt arbete, lanserar vi äntligen vår nya utbildning som heter BAS-P & BAS-U. I denna utbildning får du som ska verka som antingen BAS-P eller BAS-U den kunskap som krävs för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett bra, effektivt och säkert sätt. Denna utbildning kan även vara lämplig för andra personer då det ger en bra förståelse kring arbetsmiljö i allmänhet inkluderande risker och åtgärder, säkerhetskultur och mycket annat nyttigt.

Arbetsmiljö är A och O

Arbetsmiljö är alltid ett oerhört viktigt arbete, både för arbetsgivare och arbetstagare. För arbetsgivare innebär en god arbetsmiljö färre skador, färre olyckor, bättre rykte och högre produktivitet. För arbetstagarna innebär en god arbetsmiljö bättre trivsel, högre säkerhet samt mindre fysisk och psykisk påfrestning. Alla vinner på en god arbetsmiljö. I en olycksdrabbad bransch som byggbranschen är det dessutom extra viktigt då allvarliga olyckor tyvärr är allt för vanligt förekommande.

Lanseringserbjudande

För att fira lanseringen av denna efterlängtade kurs erbjuder vi er 25% rabatt på priset med rabattkoden BASPU25 som ni kan ange vid köp. Rabattkoden är giltig till och med sista maj, det vill säga 2022-05-31.

Mer information om kursen