,
UtbildningarArtiklarVanliga frågorKontakt
Säkra lyft

Säkra lyft

1900 kr

Kursen Säkra Lyft omfattar vad arbetstagaren måste veta för att få jobba säkert som lastkopplare, signalman eller på annats sätt involveras i arbetet med materiallyft på arbetsplatsen. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6.

 • Pengarna tillbaka om du inte är nöjd
 • Fysiskt och digitalt utbildningsbevis
 • ID06-registrering utan extra kostnad

Webbutbildning

Kvalitetssäkrad

Börja direkt

Kursbeskrivning

Säkra lyft omfattar vad arbetstagaren måste veta för att få jobba säkert som lastkopplare, signalman eller på annats sätt involveras i arbetet med materiallyft på arbetsplatsen. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6.

Vem riktar sig kursen till

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter är en onlinekurs som riktar sig till samtliga personer på en arbetsplats som antingen monterar, väsentligt ändrar eller monterar ned en ställning. Efter slutförande av denna kurs har du utbildning för att arbeta med ställningar med en arbetshöjd upp till nio meter, eller fyra bomlagshöjder.

Varför är utbildning i säkra lyft viktig?

Lyft på arbetsplatsen är idag väldigt vanligt och ofta är det lyft som sker med väldigt tunga laster. Har inte de involverade i arbetet en god utbildning finns det risk att lyften och lastkopplingen inte sker på ett säkert sätt och risken för olyckor och tillbud ökar.

Att förstå riskerna i varje skede av arbetets gång är centralt i denna kurs men också kunskapen kring de olika lyftredskapens egenskaper, hur kommunikationen mellan signalman, kranförare och lastkopplare sker på ett tydligt och säkert sätt samt vilket lyftredskap som ska användas i olika situationer.

Olyckor vid lyft är tyvärr vanligt och det bästa sättet att minimera antalet olyckor är genom god kunskap och förståelse för riskerna i arbetet. 80% av olyckorna med lyft på arbetsplatsen beror på felhantering av lyftredskap. Med rätt kunskap kring lyftredskap och risker samt förståelse för uppgiften kan antalet olyckor minskas kraftigt.

Kursinnehåll

Kursen kan sammfattas i följande moment:

 • Lagar och regler
 • Lyft och lastkoppling
 • Val av lyftredskap
 • Lyftredskapens egenskaper
 • Signalschema
 • Riskanalys
 • Lastkopplare och signalman
 • Kontroll och underhåll
 • Teoriprov

Vad säger lagstiftningen

Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning eller ett lyftredskap användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder lyftanordningar eller lyftredskap på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.

Onlineutbildning i säkra lyft

vår kurs görs online i användarvänliga och pedagogiska utbildningsportal. utbildningsportalen är anpassad för alla olika typer av enheter och kursen går precis lika bra att göra på telefonen som på datorn eller en surfplatta. utbildningsportalen sparar dessutom dina framsteg och kommer ihåg var du senast var när du slutade, så du behöver inte göra hela kursen vid ett tillfälle utan kan göra den när det passar dig.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen.

Demo

Om ni vill försäkra er om att vår utbildningsportal håller den nivå vi påstått ovan kan ni kontakta oss för en kostnadsfri demo så ni kan prova på innan ni genomför ert köp.

Frågor och funderingar

Om det är något ni undrar får ni gärna kontakta oss på info@k-utbildning.se så ska vi göra vårt yttersta för att svara på era frågor och hjälpa er.

Verkar kursen intressant?

Kategori

Arbetssäkerhet

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Garanti

Pengarna tillbaka vid missnöje

Giltighet

5 år

Onlineutbildning

Utbildningen skickas till angiven e-postadress med en personlig länk för att logga in. Allt som sker i kursen sker online, allt ifrån teori till slutprov.

Kravutbildning

Detta är en kravutbildning, vilket betyder att denna kurs är ett krav för att få utföra vissa typer av arbete. Utan en godkänd utbildning kan din arbetsgivare behöva betala stora sanktionsavgifter.

ID06-registrering

Detta är en kurs vi är behöriga att registrera resultat hos ID06.

AFA Försäkring

För denna kurs kan du ansöka om stöd för upp till 70% av kostnaden hos AFA Försäkring. Läs mer på deras hemsida.

Kursplan

Klicka här för att ladda ned kursplanen för denna kurs. Den ger dig en sammanfattning av kursen och kan användas som underlag för AFA-ansökan.