,
UtbildningarArtiklarVanliga frågorKontakt
Skotta säkert

Skotta säkert

1100 kr

Skotta säkert är en utbildning som riktar sig till takskottare, snövakter och fastighetsägare för att få bättre förståelse om riskerna med arbetet för att ge förutsättningar att kunna utföra ett skottningsarbete på säkrast möjliga vis. Okunskap och slarv är varje år anledningen till att olyckor samt skador på material och egendom uppkommer.

 • Pengarna tillbaka om du inte är nöjd
 • Fysiskt och digitalt utbildningsbevis
 • ID06-registrering utan extra kostnad

Webbutbildning

Kvalitetssäkrad

Börja direkt

Kursbeskrivning

Skotta säkert är en utbildning som riktar sig till takskottare, snövakter och fastighetsägare för att få bättre förståelse om riskerna med arbetet för att ge förutsättningar att kunna utföra ett skottningsarbete på säkrast möjliga vis. Okunskap och slarv är varje år anledningen till att olyckor samt skador på material och egendom uppkommer.

Syftet med skotta säkert-utbildningen

Initiativet till utbildning för snöskottare kommer till stor del från försäkringsbolagen. Många försäkringsbolag ställer krav på att snöskottarna ska vara licensierade för att försäkringarnas självrisker inte kraftigt ska förhöjas. En skotta säkert-utbildning tjänar flera syften och fördelarna med en utbildning är många. Bland annat leder en utbildning till:

 • Bättre arbetsmiljö för arbetslaget
 • Färre olyckor för takskottarna
 • Färre olyckor för tredje man
 • Färre skador på taket och dess tätskikt
 • Att stoppa oseriösa aktörer
 • Att försäkringar gäller fullt ut

Takskottning är ett riskfyllt arbete

Skottning på tak är ett arbete som medför många risker. Snö, och is medför halkrisker samtidigt som arbetet sker på hög höjd, vilket innebär att det finns risk för fall. Att arbeta med personligt fallskydd kan dessutom vara en risk i sig om det används på fel sätt.

Utöver de fysiska riskerna för arbetstagarna finns det en stor risk att skador uppkommer på material, egendom eller tredje man om inte säkerhetsåtgärder vidtas. Samtliga dessa risker får du lära dig att minimera i denna utbildning.

Kursinnehåll

Vår utbildning täcker upp hela processen för vad som är viktigt att tänka på för att lyckas med ett snöröjningsprojekt. Följande moment är en del av kursen:

 • Planering
 • Lagar och regler
 • Ansvarsområden
 • Riskhantering
 • Metoder och verktyg
 • Personlig fallskyddsutrustning
 • Säkerhet på gatan
 • Säkerhet på taket
 • Att skotta rätt
 • Om olyckan är framme
 • Teoriprov

Onlineutbildning

Vår kurs görs online genom vår användarvänliga och pedagogiska utbildningsportal. Utbildningsportalen är anpassad för alla olika typer av enheter och kursen går precis lika bra att göra på telefonen som på datorn eller en surfplatta. Utbildningsportalen sparar dessutom dina framsteg och kommer ihåg var du senast var när du slutade, så du behöver inte göra hela kursen vid ett tillfälle utan kan göra den när det passar dig.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på info@k-utbildning.se.

Verkar kursen intressant?

Kategori

Arbetssäkerhet

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Garanti

Pengarna tillbaka vid missnöje

Giltighet

5 år

Onlineutbildning

Utbildningen skickas till angiven e-postadress med en personlig länk för att logga in. Allt som sker i kursen sker online, allt ifrån teori till slutprov.

Kravutbildning

Detta är en kravutbildning, vilket betyder att denna kurs är ett krav för att få utföra vissa typer av arbete. Utan en godkänd utbildning kan din arbetsgivare behöva betala stora sanktionsavgifter.

ID06-registrering

Detta är en kurs vi är behöriga att registrera resultat hos ID06.

Kursplan

Klicka här för att ladda ned kursplanen för denna kurs. Den ger dig en sammanfattning av kursen och kan användas som underlag för AFA-ansökan.