BAS-P & BAS-U

2400kr

Beskrivning

Sedan 2009 kräver arbetsmiljölagen att det vid varje byggnads- och anläggningsarbete utses en byggarbetsmiljösamordnare för projektering och planering (BAS-P) samt en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U). Lagen säger även att de personer som verkar i dessa roller ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som uppgiften kräver. Denna utbildning ger dig den kompetens som krävs för att verka som både BAS-P och BAS-U.

Tillval

Utbildningsbevis

Digitalt och fysiskt utbildningsbevis hemskickat på posten.

Ingår

ID06-registrering

Registrering av resultatet i ID06 kompetensdatabas.

+100kr

Antal kurser

BAS-P & BAS-U

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig huvudsakligen till de personer som ska verka som BAS-P/U. Utbildningen är även lämplig för alla personer i en arbetsledande roll inom byggindustrin för att få en bättre förståelse om arbetsmiljö, arbetsmiljöansvar och de olika roller som verkar på arbetsplatsen.

Utbildning för BAS-P

Kort sammanfattat är uppgifterna för BAS-P att samordna arbetsmiljöfrågor som uppkommer under planerings- och projekteringsskedet. Detta görs genom att sammanställa underlag och riskbedömningar från de olika projektörerna och se till att arbetsmiljön håller så hög nivå som möjligt. BAS-P är även ansvarig för att ta fram en arbetsmiljöplan som visar på hur arbetsmiljöarbetet ska utföras på platsen samt vilka risker som finns och vilka åtgärder som vidtagits för att minimera dessa risker. BAS-P är alltså den person som ser till att arbetsmiljön hela tiden beaktas i planerings- och projekteringsskedet. Rollen omfattar även att beakta servicemöjligheter och arbetsmiljö för de som kommer arbeta efter det att byggnads- eller anläggningsarbetet är avslutat, det vill säga i bruksskedet. Denna utbildning ger dig de kunskaper som krävs för att verka som BAS-P.

Utbildning för BAS-U

När projektet övergår från projektering och planering till utförande tar BAS-U över efter BAS-P. Kort sagt ansvarar BAS-U för arbetsmiljön i praktiken. BAS-U ska se till att alla på arbetsplatsen följer arbetsmiljöplanen, att samtliga har rätt utbildning för det arbete de utför, att maskiner på arbetsplatsen är besiktigade och har de rätta tillstånden, att arbeten som utförs parallellt samordnas så det inte utgör risker för varandra samt mycket mer. BAS-U ansvarar dessutom för att hålla arbetsmiljöplanen uppdaterad och aktuell, när ändringar skett eller om nya risker har identifierats på arbetsplatsen. Denna utbildning ger dig de kunskaper som krävs för att verka som BAS-U.

Övriga roller

I kursen behandlas även övriga rollers ansvar som byggherre, arbetsgivare, skyddsombud, skyddskommitté samt arbetstagarnas ansvar. Vi skapar oss en helhetsbild över vem som har ansvar i vilka situationer och vad som är viktigt att tänka på för varje roll.

Arbetsmiljö

I grund och botten är detta en kurs om arbetsmiljö. Syftet med BAS-P och BAS-U är att arbeta för att uppnå bästa möjliga arbetsmiljö under planerings-, utförande- samt bruksskedet. En god arbetsmiljö är det absolut viktigaste för att förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen, vilket innebär att god kunskap och förståelse i ämnet är av största vikt. En god arbetsmiljö byggs tillsammans av samtliga på arbetsplatsen.

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer för utbildning av byggarbetsmiljösamordnare. Varje kapitel baserar sig på en eller flera föreskrifter relaterade till det ämne som avhandlas. De mest centrala föreskrifterna är byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1993:3), arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) samt arbetsmiljölagen.

Förenklat kan kursens innehåll sammanfattas i följande punkter:

 • Ansvar för BAS-P respektive BAS-U
 • Olycksstatistik
 • Generell kunskap om arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Människa, teknik och organisation (MTO)
 • Riskbedömning
 • Arbetsmiljöplan
 • Arbetsmiljöansvar
 • Säkerhetskultur
 • Medicinska kontroller
 • Om olyckan inträffar
 • Teoriprov

Risker och åtgärder

Utöver de ovan nämnda punkterna behandlas även en rad föreskrifter mer direkt kopplade till risker och åtgärder. Bland annat får du kunskap i följande områden:

 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Ställningar
 • Fallskydd
 • Asbest
 • Kvarts- och stendamm
 • Buller
 • Vibrationer
 • Säkra lyft
 • Belastningsergonomi

Onlineutbildning för BAS-P/U

Våra utbildningar är perfekta att genomföra online i vår utbildningsportal. Med enkelheten och smidigheten hos vår plattform kan du utforska kursmaterialet på dina egna villkor och lära dig i din egen takt. Utbildningsportalen fungerar sömlöst på olika enheter och sparar dina framsteg, vilket gör det möjligt för dig att återuppta din utbildning där du senast slutade. Njut av den pedagogiska upplevelsen och alla fördelar en onlineutbildning har att erbjuda.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas direkt ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen. Vi är dessutom ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på [email protected].

Information

Giltig i 5 år
Inga förkunskaper krävs
Kan registreras hos ID06
Stöd kan sökas hos AFA
Detta är en kravutbildning
Utbildningen sker online
Pengarna tillbaka vid missnöje

Kursplan

Ladda ner kursplan
BAS-P & BAS-UStandard x 1st
2400 krex. moms