Ställningsutbildning 2-9m

1800kr

Beskrivning

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter är en onlinekurs som riktar sig till samtliga personer på en arbetsplats som antingen monterar, väsentligt ändrar eller monterar ned en ställning. Efter slutförande av denna kurs har du utbildning för att arbeta med ställningar med en arbetshöjd upp till nio meter, eller fyra bomlagshöjder.

Tillval

Utbildningsbevis

Digitalt och fysiskt utbildningsbevis hemskickat på posten.

Ingår

ID06-registrering

Registrering av resultatet i ID06 kompetensdatabas.

+100kr

Antal kurser

Ställningsutbildning 2-9m

Kursbeskrivning

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter är en onlinekurs som riktar sig till samtliga personer på en arbetsplats som antingen monterar, väsentligt ändrar eller monterar ned en ställning. Efter slutförande av denna kurs har du utbildning för att arbeta med ställningar med en arbetshöjd upp till nio meter, eller fyra bomlagshöjder.

Vem riktar sig kursen till

Denna kurs riktar sig till personer som i sitt arbete kommer i kontakt med montering av ställningar. Det ställs även krav på de som leder arbetet att ha korrekt utbildning och kunskaper i ställningsbygge. Att arbeta från en ställning kräver inte utbildning, men däremot att vara delaktig i monteringen, göra ändringar i ställningens bärande konstruktion samt montera ned en ställning kräver utbildning. Detta betyder att de flesta yrkesgrupper inom byggbranschen har nytta av denna kurs som exempelvis ställningsmontörer, solcellsmontörer, snickare, målare och takläggare.

Kursens underlag

Våra kurser baseras på arbetsföreskrifterna för motsvarande område. Vad gäller allmän ställningsutbildning så baseras vår kurs huvudsakligen på arbetsföreskrifterna för ställningar (AFS 2013:4) och till viss del arbetsmiljölagen (1977:1160). Samtliga punkter och paragrafer täcks upp i kursinnehållet och presenteras på ett pedagogiskt sätt med en blandning av text, bilder, filmer och kunskapsprov.

Kursinnehåll

Övergripande kan kursens innehåll sammanfattas i följande punkter:

  • Planering
  • Lagar & Regler
  • Uppförande
  • Nedmontering
  • Överlämning
  • Förankring
  • Skydd mot fall
  • Dimensionering
  • Teoriprov

Regler och föreskrifter

1§ Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid arbete med ställningar och väderskydd.

75§ Dokumentation som styrker att den som uppför, väsentligen ändrar eller monterar ned ställningar eller väderskydd har genomgått utbildning med godkänt resultat ska finnas. Om inte något utbildningsbevis kan uppvisas ska sanktionsavgift betalas, vilket är 10 000 kronor per person som saknar utbildning för allmän ställningsutbildning.

46§ Den som leder arbetet med att uppföra, göra väsentliga ändringar i och montera ned en ställning eller ett väderskydd ska vara kompetent och ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för sådant arbete. Denna person ska ha teoretisk kunskap som minst motsvarar den kunskap som krävs för det faktiska arbetet.

47§ Arbetsgivaren ska se till att de som uppför, gör väsentliga ändringar i eller monterar ned ställningar eller väderskydd har kunskap för detta arbete.

Onlineutbildning

Vår kurs görs online genom vår användarvänliga och pedagogiska utbildningsportal. Utbildningsportalen är anpassad för alla olika typer av enheter och kursen går precis lika bra att göra på telefonen som på datorn eller en surfplatta. Utbildningsportalen sparar dessutom dina framsteg och kommer ihåg var du senast var när du slutade, så du behöver inte göra hela kursen vid ett tillfälle utan kan göra den när det passar dig.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på [email protected]

Information

Giltig i 5 år
Inga förkunskaper krävs
Kan registreras hos ID06
Stöd kan sökas hos AFA
Detta är en kravutbildning
Utbildningen sker online
Pengarna tillbaka vid missnöje

Kursplan

Ladda ner kursplan
Ställningsutbildning 2-9mStandard x 1st
1800 krex. moms