Fallskyddsutbildning
Onlineutbildning / Självstudier

Fallskyddsutbildning

Vår fallskyddsutbildning ger dig den kompetens som krävs för att kunna arbeta säkert på hög höjd och där det finns risk för fall. I kursen behandlas användning av både kollektivt och personligt fallskydd. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Giltighet
Rek. 5 år
Förkunskaper
Krävs inga
Utbildningsbevis
Digitalt + fysiskt
1 795 kr
Lägg till 9 st och spara 1 795 kr
+100 kr

Går att registrera hos ID06

Vi är ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas

Läs mer

Ansök stöd hos AFA

Vi är godkända utbildare hos AFA, vilket gör er berättigade att ta del av stödet om ni uppfyller deras krav.

Läs mer

Utbildningsbevis direkt

Påbörja kurs efter köp och få utbildningsbevis direkt efter avklarat slutprov. Fysiskt utbildningsbevis skickas med posten.

Läs mer

Kursbeskrivning

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som ska jobba över två meters höjd samt arbetsledare som leder arbete som sker över två meters höjd. Det rekommenderas att även BAS-P/U samt skyddsombud går kursen för att ha full förståelse för arbetsplatsens risker.

Arbete får utföras från en ställning eller liknande konstruktion utan utbildning om det finns kollektivt fallskydd, men för att få använda personligt fallskydd är det kunskaps- och utbildningskrav.

En fallskyddsutbildning är helt enkelt lämplig för de flesta yrkesgrupper inom bygg- och industribranschen likt solcellsmontörer, ställningsbyggare, målare, snickare, takläggare med flera.

Varför är fallskyddsutbildning viktig?

Fallolyckor är en vanlig form av olycka på arbetsplatser och när fallolyckan inträffar leder det ofta till allvarliga personskador och dödsfall. Det är viktigt att ha förståelse för riskerna med arbetet på hög höjd och hur arbetet utförs på ett korrekt och säkert sätt. Det är även viktigt att veta vilken typ av fallskydd som ska användas till olika typer av arbeten och situationer.

En stor del av kursen fokuserar på användning av personligt fallskydd, där felaktig användning kan få förödande konsekvenser om en fallolycka inträffar. Även evakuering och räddning av nödställd person som fallit är en viktig och central del i denna fallskyddsutbildning.

Lagar, regler och arbetsföreskrifter

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Enligt AFS 1993:3 57 - 58 § ska risken för att arbetstagaren faller till lägre nivå vara förebyggd. Om det behövs skall skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar användas. Om skyddsräcken eller annan utrustning inte kan användas på grund av arbetets art skall personlig fallskyddsutrustning användas.

Enligt AFS 2001:3 10 § ska arbetsgivaren på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen ska skydda mot. Arbetsgivaren ska även ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen ska användas så att avsedd skyddseffekt uppnås.

Enligt AFS 2001:3 11 § ska arbetstagare följa givna instruktioner vid användning av den personliga skyddsutrustningen.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas direkt ett digitalt utbildningsbevis som går att se, ladda ned och skriva ut från kursportalen.

ID06-registrering

Vi tillhandahåller den teoretiska delen av fallskyddsutbildningen. Innan ID06 betraktar utbildningen som komplett ställer de krav på praktiska moment i fallskyddsutbildningar. I dagsläget är detta inget som vi kan erbjuda inom ramen för vårt koncept. För att vi ska kunna registrera din fallskyddsutbildning hos ID06 krävs det att du tillsammans med utbildad och kunnig person kan genomföra de praktiska momenten, varpå den instruerande personen skickar ett signerat intyg till oss. Inget kan registreras hos ID06 förrän det praktiska intyget har kommit oss tillhanda. Mallen för intyget hittar du i slutet av kursinnehållet.

Vi följer utbildningskraven från Nordic Safety Association som anger minimikraven, men det är starkt rekommenderat att utföra fler övningsmoment innan arbete sker i skarpt läge. Minimikraven för de praktiska momenten är följande:

  • Erfarenhet i att ta på en sele på ett korrekt sätt
  • Provhänga i en sele och förstå hur kroppen påverkas
  • Val av förankringspunkter för den för den specifika arbetsmiljön

Onlineutbildning i fallskydd

Med vår moderna och pedagogiska utbildningsplattform kan du få en lärorik erfarenhet genom självstudier, samtidigt som du har flexibiliteten att göra det när det passar dig bäst. Vår onlineutbildning ger dig tillgång till pedagogiskt material och resurser som är utformade för att göra inlärningen både intressant och lärorik.

Fallskyddsutbildningens giltighetstid

Enligt arbetsmiljölagen ligger ansvaret hos arbetsgivaren att säkerställa att arbetstagarna har tillräcklig kunskap för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Därmed är det på sätt och vis arbetsgivaren som definierar giltighetstiden för utbildningen. För fallskyddsutbildningen finns ingen giltighetstid specificerad i regelverken.

Demo

Om ni vill försäkra er om att vår utbildning och utbildningsportal håller den nivå vi påstår kan ni kontakta oss för en kostnadsfri demo så ni kan prova på innan ni genomför ert köp.

Frågor och funderingar

Om det är något ni undrar får ni gärna kontakta oss på [email protected] så ska vi göra vårt yttersta för att svara på era frågor och hjälpa er.

Kursinnehåll

Denna kurs sammanfattas i följande områden

Lagar och regler
Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
Val av fallskydd
Kollektivt fallskydd
Personligt fallskydd
Fallskyddets komponenter
Riskbedömning
Evakuering och räddning
Kontroll av utrustning
Teoriprov