Fallskyddsutbildning

1900kr

Beskrivning

Fallskyddsutbildning omfattar vad arbetstagaren behöver veta för att kunna jobba säkert när arbete sker på hög höjd och där det finns risk att falla. I kursen behandlas användning av både kollektiva och personliga fallskydd. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Tillval

Utbildningsbevis

Digitalt och fysiskt utbildningsbevis hemskickat på posten.

Ingår

ID06-registrering

Registrering av resultatet i ID06 kompetensdatabas.

+100kr

Antal kurser

Fallskyddsutbildning

Kursbeskrivning

Fallskyddsutbildning omfattar vad arbetstagaren behöver veta för att kunna jobba säkert när arbete sker på hög höjd och där det finns risk att falla. I kursen behandlas användning av både kollektiva och personliga fallskydd. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Vem riktar sig kursen till

Utbildningen vänder sig till alla som ska jobba över 2 meters höjd samt arbetsledare som leder arbete som sker över 2 meters höjd. Det rekommenderas att även BAS-P/U samt skyddsombud går kursen för att ha full förståelse för arbetsplatsens risker.

Arbete får utföras utan utbildning från en ställning eller liknande konstruktion som har kollektivt fallskydd, men för att få använda personligt fallskydd är det kunskaps- och utbildningskrav.

En fallskyddsutbildning är helt enkelt lämplig för de flesta yrkesgrupper inom bygg- och industribranschen likt solcellsmontörer, ställningsbyggare, målare, snickare, takläggare och så vidare.

Varför är fallskyddsutbildning viktig?

Fallolyckor är en vanlig form av olycka på arbetsplatser och när olyckan inträffar leder det ofta till allvarliga personskador. Det är viktigt att ha förståelse för riskerna med arbetet och hur arbetet utförs på ett korrekt och säkert sätt. Det är även viktigt att veta vilken typ av fallskydd som ska användas till olika typer av arbeten och situationer.

En stor del av kursen fokuserar dessutom på användning av personligt fallskydd, där felaktig användning kan få förödande konsekvenser om en fallolycka inträffar. Även evakuering och räddning av nödställd person som fallit är en viktig och central del i denna fallskyddsutbildning.

Kursinnehåll

Utbildningen består huvudsakligen av följande moment

 • Lagar och regler
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Val av fallskydd
 • Kollektiva fallskydd
 • Personligt fallskydd
 • Fallskyddets komponenter
 • Riskbedömning
 • Evakuering och räddning
 • Kontroll av utrustning
 • Teoriprov

Lagar, regler och arbetsföreskrifter

Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Enligt AFS 1993:3 57 - 58 § ska risken för att arbetstagaren faller till lägre nivå vara förebyggd. Om det behövs skall skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar användas. Om skyddsräcken eller annan utrustning inte kan användas på grund av arbetets art skall personlig fallskyddsutrustning användas.

Enligt AFS 2001:3 10 § ska arbetsgivaren på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen ska skydda mot. Arbetsgivaren ska även ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen ska användas så att avsedd skyddseffekt uppnås. Lämplig skriftlig information för varje aktuell personlig skyddsutrustning ska tillhandahållas och finnas tillgänglig inom företaget eller verksamheten.

Enligt AFS 2001:3 11 § ska arbetstagare följa givna instruktioner vid användning av den personliga skyddsutrustningen.

Enligt AFS 2001:3 12 § ska arbetsgivaren se till att den personliga skyddsutrustningen underhålls, kontrolleras, repareras och förvaras så att dess skyddseffekt och hygieniska standard bibehålls. Utrustning som skadats eller av annan anledning kan antas ha otillräcklig skyddseffekt får inte användas.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se, ladda ned och skriva ut från kursportalen.

ID06-registrering

Vi tillhandahåller den teoretiska delen av fallskyddsutbildningen. Innan utbildningen är att betrakta som helt komplett finns det krav på praktiska moment för en komplett fallskyddsutbildning. I dagsläget är detta inget som vi kan erbjuda. För att det ska vara möjligt att registrera Fallskyddsutbildningen hos ID06 krävs det att du tillsammans med utbildad och kunnig person kan genomföra de praktiska momenten, varpå den instruerande personen skickar ett signerat intyg till oss.

Inget kan registreras hos ID06 förrän det praktiska intyget har kommit oss tillhanda. Mallen för intyget hittar du i slutet av kursinnehållet. Vi följer utbildningskraven från Nordic Safety Association som anger minimikraven, men det är starkt rekommenderat att utföra fler övningsmoment innan arbete sker i skarpt läge. Minimikraven för de praktiska momenten är följande:

 • Erfarenhet i att ta på en sele på ett korrekt sätt
 • Provhänga i en sele och förstå hur kroppen påverkas
 • Val av förankringspunkter för den för den specifika arbetsmiljön

Onlineutbildning i fallskydd

Alla våra kurser görs online i användarvänliga och pedagogiska utbildningsportal. Utbildningsportalen är anpassad för alla olika typer av enheter och kursen går precis lika bra att göra på telefonen som på datorn eller en surfplatta. Utbildningsportalen sparar dessutom dina framsteg och kommer ihåg var du senast var när du slutade, så du behöver inte göra hela kursen vid ett tillfälle utan kan göra den när det passar dig.

Demo

Om ni vill försäkra er om att vår utbildningsportal håller den nivå vi påstått ovan kan ni kontakta oss för en kostnadsfri demo så ni kan prova på innan ni genomför ert köp.

Frågor och funderingar

Om det är något ni undrar får ni gärna kontakta oss på [email protected] så ska vi göra vårt yttersta för att svara på era frågor och hjälpa er.

Information

Giltig i 5 år
Inga förkunskaper krävs
Kan registreras hos ID06
Stöd kan sökas hos AFA
Detta är en kravutbildning
Utbildningen sker online
Pengarna tillbaka vid missnöje

Kursplan

Ladda ner kursplan
FallskyddsutbildningStandard x 1st
1900 krex. moms