Härdplastutbildning

1800kr

Beskrivning

Att arbeta med, eller leda arbete, med härdplaster och allergiframkallande kemiska ämnen utgör stora risker för arbetstagarna och kräver kunskap för att kunna skydda sig på bästa sätt. I denna härdplastutbildning får kursdeltagaren lära sig allt från vad härdplaster är, vilka risker som förekommer, hur man bäst skyddar sig och allt annat som är viktigt att kunna för att kunna utföra ett säkert arbete fritt från olyckor.

Tillval

Utbildningsbevis

Digitalt och fysiskt utbildningsbevis hemskickat på posten.

Ingår

ID06-registrering

Registrering av resultatet i ID06 kompetensdatabas.

+100kr

Antal kurser

Härdplastutbildning

Härdplastutbildning enligt AFS 2014:43 och EU 2020/1149

Att arbeta med, eller leda arbete, med härdplaster och allergiframkallande kemiska ämnen utgör stora risker för arbetstagarna och kräver kunskap för att kunna skydda sig på bästa sätt. I denna härdplastutbildning får kursdeltagaren lära sig allt från vad härdplaster är, vilka risker som förekommer, hur man bäst skyddar sig och allt annat som är viktigt att kunna för att kunna utföra ett säkert arbete fritt från olyckor.

Härdplaster

Härdplast är en typ av plast som blir väldigt stark, hållbar och stabil genom att den härdas. Härdplast är ett polymer, vilket betyder att den sätts samman av tvärbundna molekyler. När en härdare tillsätts och plasten härdar blir de så dess bindningar så starkt sammanflätade att de inte kan lösgöras från varandra genom uppvärmning. Detta ger plasterna egenskaper som är svårt att hitta hos andra ämnen. Exempelvis blir plasterna oerhört slitstarka, värmetåliga, ger fina ytor och står emot kemisk påverkan.

Vem utbildningen riktar sig till

Denna härdplastutbildning riktar sig till alla som leder, eller sysselsätts, i arbete med härdplaster. Härdplaster används inom väldigt många branscher så denna utbildning riktar sig bland annat till byggarbetare, svetsare, mekaniker men även fransstylister och nagelterapeuter.

Historia och utbildningskrav

År 2015 upphörde den tidigare föreskriften Härdplaster (AFS 2005:18) att gälla och blev istället en del av föreskriften för Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43). I föreskriften för kemiska arbetsmiljörisker skärptes också kraven för utbildning för de som i sitt arbete arbetar med produkter som innehåller:

 • Diisocyanater
 • Epoxiplastkomponenter
 • Organiska syraanhydrider
 • Formaldehydhartser
 • Metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334
 • Akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334
 • Etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka

Ny EU-förordning (EU 2020/1149)

I augusti 2020 trädde en ny EU-förordning i kraft som kompletterar de svenska reglerna. Denna förordning gäller i hela Europa och innebär framförallt skärpta krav på utbildning samt tydligare märkning av produkter som innehåller mer än 0,1% monomer diisocyanat.

 • Samtliga produkter som omfattas av EU-förordningen måste märkas med texten "Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk".
 • Den som yrkesmässigt hanterar detta ämne måste säkerställa att den har de kunskaper som krävs för ett säkert arbete genom att genomgå en särskild utbildning.

Utbildningsnivå

Denna härdplastutbildning uppfyller kraven för både de svenska arbetsföreskrifterna och de nya (kommande) utbildningskraven enligt EU-förordningen. Utbildningen ligger på avancerad nivå utifrån definitionen i EU2020/1149.

Kursinnehåll

I denna utbildning kommer deltagaren få lära sig att arbeta på ett säkert sätt med härdplaster. Följande moment är en del av kursen:

 • Allmän kunskap om härdplaster
 • Hälsorisker
 • Riskhantering
 • Anpassning av arbetsplatsen
 • Personlig skyddsutrustning
 • Märkning och skyltning
 • Medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning
 • Återvinning
 • Förvaring
 • Isocyanater
 • Specifikt om olika härdplaster
 • Epoxiplast
 • Polyuretan
 • Akrylplast
 • Amino- och fenolplast
 • Esterplast
 • Kunskapsprov

Onlineutbidning i härdplaster

Vår kurs görs online genom vår användarvänliga och pedagogiska utbildningsportal. Utbildningsportalen är anpassad för alla olika typer av enheter och kursen går precis lika bra att göra på telefonen som på datorn eller en surfplatta. Utbildningsportalen sparar dessutom dina framsteg och kommer ihåg var du senast var när du slutade, så du behöver inte göra hela kursen vid ett tillfälle utan kan göra den när det passar dig.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på [email protected]

Information

Giltig i 5 år
Inga förkunskaper krävs
Kan registreras hos ID06
Detta är en kravutbildning
Utbildningen sker online
Pengarna tillbaka vid missnöje

Kursplan

Ladda ner kursplan
HärdplastutbildningStandard x 1st
1800 krex. moms