Härdplastutbildning
Onlineutbildning / Självstudier

Härdplastutbildning

Att arbeta, eller leda arbete, med härdplaster och allergiframkallande kemiska ämnen utgör stora risker för arbetstagarna och kräver kunskap för att kunna uppnå en säker arbetsplats. I denna härdplastutbildning får kursdeltagaren lära sig allt från vad härdplaster är, vilka risker som förekommer, hur man bäst skyddar sig och allt annat som är viktigt att kunna för att kunna utföra ett säkert arbete fritt från olyckor. Utbildningen linjerar med AFS 2014:43 och de nya kraven i EU-förordning 2020/1149.

Giltighet
5 år
Förkunskaper
Krävs inga
Utbildningsbevis
Digitalt + fysiskt
Just nu spara 22%
1 800 kr
1 400 kr
Lägg till 9 st och spara 1 400 kr
+100 kr

Går att registrera hos ID06

Vi är ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas

Läs mer

Ansök stöd hos AFA

Vi är godkända utbildare hos AFA, vilket gör er berättigade att ta del av stödet om ni uppfyller deras krav.

Läs mer

Utbildningsbevis direkt

Påbörja kurs efter köp och få utbildningsbevis direkt efter avklarat slutprov. Fysiskt utbildningsbevis skickas med posten.

Läs mer

Kursbeskrivning

Härdplastutbildning enligt AFS 2014:43 och EU 2020/1149

Denna härdplastutbildning riktar sig till alla som leder, eller sysselsätts, i arbete med härdplaster. Härdplaster används inom väldigt många branscher så denna utbildning riktar sig bland annat till byggarbetare, svetsare, mekaniker men även fransstylister och nagelterapeuter. Säkerställ att du och dina anställda har rätt utbildning som uppfyller både de svenska och europeiska kraven.

Härdplaster

Härdplast är en typ av plast som blir väldigt stark, hållbar och stabil genom att den härdas. Härdplast är ett polymer, vilket betyder att den sätts samman av tvärbundna molekyler. När en härdare tillsätts och plasten härdar blir de så dess bindningar så starkt sammanflätade att de inte kan lösgöras från varandra genom uppvärmning. Detta ger plasterna egenskaper som är svåra att hitta hos andra ämnen. Exempelvis blir plasterna oerhört slitstarka, värmetåliga, ger fina ytor och står emot kemisk påverkan.

Historia och utbildningskrav

År 2015 upphörde den tidigare föreskriften Härdplaster (AFS 2005:18) att gälla och blev istället en del av föreskriften för Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43). I föreskriften för kemiska arbetsmiljörisker skärptes också kraven för utbildning för de som i sitt arbete arbetar med produkter som innehåller:

  • Diisocyanater
  • Epoxiplastkomponenter
  • Organiska syraanhydrider
  • Formaldehydhartser
  • Metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334
  • Akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334
  • Etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka

Ny EU-förordning (EU 2020/1149)

I augusti 2020 trädde en ny EU-förordning i kraft som kompletterar de svenska reglerna. Denna förordning gäller i hela Europa och innebär framförallt skärpta krav på utbildning samt tydligare märkning av produkter som innehåller mer än 0,1% monomer diisocyanat. I EU-förordningen framgår följande:

Samtliga produkter som omfattas av EU-förordningen måste märkas med texten "Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk". Den som yrkesmässigt hanterar detta ämne måste säkerställa att den har de kunskaper som krävs för ett säkert arbete genom att genomgå en särskild utbildning.

Utbildningsnivå

Denna härdplastutbildning uppfyller kraven för både de svenska arbetsföreskrifterna och de nya utbildningskraven enligt REACH-direktivet. Utbildningen ligger på avancerad nivå utifrån definitionen i EU 2020/1149.

Onlineutbildning i härdplaster

Med vår onlineutbildning i härdplaster och allergiframkallande ämnen kan du dra nytta av flexibiliteten att lära dig när och var du vill, samtidigt som du har tillgång till en pedagogisk och lärorik plattform som hjälper dig att uppnå dina utbildningsmål. Utbildningsportalen erbjuder en snabb, lärorik och smidig inlärningsupplevelse, oavsett vilken enhet du använder, så att du kan lära dig i din egen takt och på dina egna villkor.

Giltighetstid för härdplastutbildningen

I arbetsföreskriften för kemiska arbetsmiljörisker framgår det att de som leder eller aktivt sysselsätts i arbete med härdplaster ska kunna styrka sin kompetens genom ett högst fem år gammalt utbildningsintyg. Utbildningsintyget ska beskriva de moment som ingått i utbildningen, ett krav som som vårt utbildningbevis självklart uppfyller.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen direkt efter avslutad kurs. Det finns dessutom även möjlighet att få ditt resultat registrerat hos ID06 efter slutförd kurs.

Kursinnehåll

Denna kurs sammanfattas i följande områden

Allmän kunskap om härdplaster
Hälsorisker
Riskhantering
Anpassning av arbetsplatsen
Personlig skyddsutrustning
Märkning och skyltning
Medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning
Återvinning
Förvaring
Isocyanater
Specifikt om olika härdplaster
Epoxiplast
Polyuretan
Akrylplast
Amino- och fenolplast
Esterplast
Kunskapsprov