Kvartsdamm

1200kr

Beskrivning

Att arbeta med kvartshaltigt material innebär stora risker för de personer som utför arbetet, men även för de övriga som befinner sig på arbetsplatsen. I denna kvartsdammsutbildning kommer du få förståelse för riskerna och kunskap hur du kan utföra ditt arbete på ett så säkert sätt som möjligt.

Tillval

Utbildningsbevis

Digitalt och fysiskt utbildningsbevis hemskickat på posten.

Ingår

ID06-registrering

Registrering av resultatet i ID06 kompetensdatabas.

+100kr

Antal kurser

Kvartsdamm

Kursbeskrivning

Att arbeta med kvartshaltigt material innebär stora risker för de personer som utför arbetet, men även för de övriga som befinner sig på arbetsplatsen. I denna kvartsdammsutbildning kommer du få förståelse för riskerna och kunskap hur du kan utföra ditt arbete på ett så säkert sätt som möjligt.

Vem utbildningen riktar sig till

Denna utbildning i kvarts- och stendamm i arbetsmiljön riktar sig till alla personer som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvartshaltigt material hanteras. Kvarts är vanligt i berg-, sten- och sandmaterial vilket innebär att målgruppen för denna utbildning är väldigt bred. Kvartshaltigt damm förekommer exempelvis vid:

 • Krossning av sten
 • Rivningsarbeten
 • Slipning, borrning eller bilning i betong, tegel, puts och murbruk
 • Sandblästring
 • Stenläggning
 • Gruvbrytning
 • Tunneldrivning
 • Sandupptagning

Syftet med utbildningen

Syftet med utbildningen är att öka förståelsen och kunskapen kring riskerna som förekommer med kvartshaltigt damm samt ge kursdeltagaren god kunskap kring hur arbete kan ske på ett säkert sätt. Det har visat sig att alldeles för få arbetsplatser tar riskerna på allvar och alltför många arbetar dagligen och riskerar sin hälsa på grund av för hög exponering av kvartshaltigt damm. Skadorna och ohälsan som uppkommer på grund av kvartsexponering visar sig ofta inte förrän många år senare, vilket gör att det är av yttersta vikt att skydda sig varje dag, oavsett om du upplever att du inte påverkas för stunden.

Vad är kvartsdamm?

Kvarts är ett mineral som utgörs av kiseldioxid (SiO2). När kvartshaltigt material bearbetas i form av exempelvis bilning, krossning, borrning eller slipning frigörs damm som innehåller väldigt små och farliga kvartspartiklar. Dessa kvartspartiklar kan vara så små att de vid inandning passerar förbi kroppens naturliga skydd som flimmerhår och riskerar att nå ända ner i lungorna. Kroppen kan inte bryta ned dessa kvartspartiklar vilket leder till att kroppens naturliga sätt att hantera kvartspartiklarna är att kapsla in partiklarna i lungornas bindväv, vilket kan leda till minskad lungvolym och en rad allvarliga sjukdomar som:

 • KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom)
 • Silikos (även kallad stendammslunga)
 • Ökad risk för lungcancer

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd för att täcka upp samtliga paragrafer i AFS 2015:2 samt en hel del övriga delar som är viktiga för att kunna få säkra arbetsplatser utan olyckor, ohälsa och tillbud. Denna utbildning består av följande områden:

 • Kvarts och dess hälsorisker
 • Lagar och regler
 • Sanktionsavgifter
 • Ansvar på arbetsplatsen
 • Riskbedömning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Mätning av exponering
 • Människa, teknik och organisation (MTO)
 • Säkerhetskultur
 • Stoftavskiljare
 • Luftrenare
 • Personlig skyddsutrustning
 • Teoriprov

Kvarts- och stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2)

I arbetsföreskrifterna framgår det tydligt vilka krav som ställs på de olika aktörerna på arbetsplatsen. Ett utdrag av dessa är:

§6. Enligt föreskrifterna är arbetsgivaren ansvarig att planera arbetet där kvartshaltigt damm kan förekomma och spridas på ett sätt att exponeringen blir så låg som möjligt för alla på arbetsplatsen. Exponeringen får aldrig överstiga gränsvärdet.

§7. Arbetsgivaren ska genomföra en undersökning av arbetsplatsförhållandena för exponering av kvartshaltigt material. De identifierade riskerna ska värderas och åtgärdas på ett sätt att exponeringen ligger på en godtagbar nivå.

§22. Arbetsgivaren ska säkerställa att alla som arbetar med kvartshaltigt material har god kunskap om riskerna förknippade med kvartsdamm och att det har tillräcklig kompetens kring hur dessa risker ska förebyggas.

Kvartsdammsutbildning som e-learning

Kvartsdammsutbildningen genomförs online i vår användarvänliga och pedagogiska utbildningsportal. Utbildningsportalen är anpassad för alla olika typer av enheter och kursen går precis lika bra att göra på telefonen som på datorn eller en surfplatta. Utbildningsportalen sparar dessutom dina framsteg och kommer ihåg var du senast var när du slutade, så du behöver inte göra hela kursen vid ett tillfälle utan kan göra den när det passar dig. Det finns ingen tidsbegränsning för dig att genomföra kursen på.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen. Vi är dessutom ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i deras databas.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på [email protected]

Information

Giltig i 5 år
Inga förkunskaper krävs
Kan registreras hos ID06
Detta är en kravutbildning
Utbildningen sker online
Pengarna tillbaka vid missnöje

Kursplan

Ladda ner kursplan
KvartsdammStandard x 1st
1200 krex. moms