Framtidssäkrad enligt version 2 av TDOK 2018:0371 och version 5 av TDOK 2012:86 som träder i kraft 1 september 2024.
APV 1.1 & 1.4 (Vakt och lots)
Onlineutbildning / Självstudier

APV 1.1 & 1.4 (Vakt och lots)

Denna utbildning ger deltagaren den kompetens som krävs för att arbeta som flaggvakt eller med lots enligt de nya kompetenskraven som träder i kraft 1 september 2024. I och med ikraftträdandet av de nya kompetenskraven tillförs ett nytt utbildningssteg, vilket är just 1.4 och riktar sig till de som arbetar som vakt och lots.

Giltighet
Rek. 4 år
Förkunskaper
Krävs inga
Utbildningsbevis
Digitalt + fysiskt
1 195 kr
Lägg till 9 st och spara 1 195 kr
+100 kr
Logga för SBSV

Medlemmar i SBSV

Vi är medlemmar i Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser och är godkända utbildare.

Läs mer

Går att registrera hos ID06

Vi är ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas

Läs mer

Utbildningsbevis direkt

Påbörja kurs efter köp och få utbildningsbevis direkt efter avklarat slutprov. Fysiskt utbildningsbevis skickas med posten.

Läs mer

Kursbeskrivning

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till de personer som kommer arbeta som flaggvakt eller lots på en vägarbetsplats. Denna utbildning riktar sig till de personer som redan har APV steg 1 men behöver komplettera med det nya steg 1.4 som tillkommer 1 september 2024. För att arbeta som flaggvakt eller med lots krävs hela steg 1, det vill säga APV 1.1, 1.2, 1.3 & 1.4.

Kursinnehåll

Trafikverket specificerar vilka krav som ställs på de personer som ska arbeta som vakt eller lots, och dessa krav är bland annat:

  • Kompetens i trafikdirigering medo lika metoder så som vägmärken, trafiksignal eller vakt
  • Kompetens kring vilka regler som gäller för varselklädsel
  • Kompetens om positioneringsplatsens utformning
  • Kompetens kring risker med rollen
  • Kompetens i krav kring längsta tillåtna väntetider
  • Kompetens kring prioriterade fordon
  • Kompetens kring agerande vid otillåten genomkörning eller annan farlig situation

Vår utbildning täcker upp samtliga av dessa punkter och många därtill som vi anser är viktiga att känna till och ha förståelse för.

Särskild kompetens krävs i varje vaktlag

I varje vaktlag ska det alltid finnas åtminstone en person som har särskild kompetens och är certifierad enligt APV steg 2.2 utmärkningsansvarig. Detta för att kunna säkerställa och ansvara för att arbetet sker enligt gällande lagar och regler.

APV som onlineutbildning

Vår utbildning för APV 1.4 är idealisk att genomföra online via vår utbildningsportal. Du kan enkelt utforska kursinnehållet i din egen takt och på dina egna villkor, tack vare portalens användarvänlighet och smidighet. Oavsett vilken enhet du väljer att använda kommer utbildningen gå lika smidigt. Ta kontroll över din inlärning genom att delta i denna utbildning online och njut av flexibiliteten som erbjuds.

Giltighetstid för APV-utbildningen

Från trafikverkets håll finns det ingen tydligt definierad giltighetstid för denna utbildning. Trafikverket hänvisar till arbetsmiljölagen där det framgår att det är arbetsgivarens ansvar att göra bedömningen när kompetensen behöver förnyas. Vår generella rekommendation är att förnya denna utbildning åtminstone var fjärde år, gärna oftare än så.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på [email protected].

Kursinnehåll

Denna kurs sammanfattas i följande områden

Allmän säkerhet vid vägarbete
Lagar och regler
Macho- och säkerhetskultur
Olycksstatistik
Roller och ansvar vid vägarbete
Flaggvakt
Lots
Vägmärken och vägmärkesförordningen
Personlig skyddsutrustning
Riskbedömning
Teoriprov